Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kolföreningarnas kemi Organisk kemi Vad är det? Organiska molekyler är grunden till allt liv Östrogener Adrenalin DNA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kolföreningarnas kemi Organisk kemi Vad är det? Organiska molekyler är grunden till allt liv Östrogener Adrenalin DNA."— Presentationens avskrift:

1

2 Kolföreningarnas kemi

3

4 Organisk kemi Vad är det? Organiska molekyler är grunden till allt liv Östrogener Adrenalin DNA

5 Organisk kemi kallas också för kolföreningarnas kemi Förr i tiden trodde man att dessa molekyler endast kunde bildas av levande organismer Nu vet vi att det inte är så, men uppdelningen mellan organisk och oorganisk kemi finns kvar. 90 % av alla kemiska föreningar på jorden är organiska!

6 Var finns kolföreningar? Överallt! Kolföreningar kan se mycket olika ut, men alla innehåller kol och väte!

7 Arbetsområdet organisk kemi UNDERLAG FÖR BEDÖMNING Hur du visar kunskaper i arbetet på lektionerna, vid t ex genomgångar, frågor, diskussioner och laborationer Labbrapport Fördjupningar Skriftligt prov

8 1- Förmåga beskriva och förklara Grundämnet kol och dess egenskaper Kolets former Fotosyntes Kolets kretslopp Råolja och fraktionerad destillation Fossila bränslen Kolväten, alkoholer och organiska syror

9 2- Förmåga Kommunicera och ta ställning 1. Fördjupningsarbete miljö 2. Diskussioner i klassrummet 3. Plaster

10 3- Förmåga Systematiska undersökningar Laboration säkerhet 1. kolvätemolekyler 2. Rena med aktivt kol 3. Lika löser lika 4. Estrar 5. fetter

11 Kemis värld Makro Mikro

12 Unika egenskaper hos kol Kol är det enda ämne som kan binda till sig maximalt fyra andra atomer… C …och kan bilda näst intill oändligt många olika sorters molekyler! Johannes Palm, Tornlyckeskolan, Höganäs – www.lektion.se

13 Egenskaper hos kolatomen Kan sitta ihop med fyra andra atomer samtidigt – fyra bindningar. Kolatomer kan bygga långa kedjor Det kemiska tecknet för kol är C.

14 Modell av en kolatom Kol har atomnummer 6 vilket innebär att alla kolatomer har 6 protoner i kärnan och 6 elektroner kring kärnan. Det innersta elektronskalet, K- skalet, kan som mest innehålla 2 elektroner. Elektronerna i atomens yttersta elektronskal kallas valenselektroner. Kolatomen har 4 valenselektroner.

15 Kol finns i tre naturliga former i naturen: Diamant Grafit Fulleren Grundämnet kol finns i allt levande och därför kallas det just organisk kemi.

16 Kolets kemi - en mycket mångsidig atom Kol är ett grundämne som är mycket viktigt för oss. Alla levande varelser är uppbyggda av kemiska föreningar med kol i. Kol är det ämne som har lättast att förena sig med andra ämnen. Kolets kemi, den organiska kemin, är därför cirka fyra femtedelar av all kemi. En stor del av allt kol på jorden är koldioxid i luften.

17 Kolets kemi - en mycket mångsidig atom En del koldioxid finns löst i havens vatten. Mycket kol finns förstås i de levande växterna och djuren och även i myllan på marken. Den består till stor del av döda och multnande delar av växter. Stenkol som man bryter i gruvor är döda växter som har legat i jorden i miljoner år. Träkol är trä som man har hettat upp tills det bara är kolet i träet som är kvar.

18 Kolmila Äldre anordning för tillverkning av träkol

19 Grafit Kolatomerna sitter som i ark Gör att grafit är mjukt och leder ström mycket bra

20 Grafit Strukturmodell:

21 Grafit Varje kolatom binder till tre andra kolatomer i ett sexkantigt mönster. Mönstren bildar plan som ligger ovanpå varandra Varje kolatom binder till tre andra kolatomer i ett sexkantigt mönster. Mönstren bildar plan som ligger ovanpå varandraAnvändningsområde: Blyertspennor Blyertspennor Elektriska motstånd Elektriska motstånd

22 Diamant Nätverk av kolatomer som bildar en kristall

23 Diamant Varje kolatom binder till fyra andra kolatomer. Diamant är det hårdaste av alla kända mineral. Användningsområde: Smycken Nötningsmedel i borrkärnor

24 Diamant upphittad i gruva i Sydafrika

25 Diamant Struktur:

26 Fulleren och nanorör -kolatomen upphör aldrig att överraska

27 Fulleren Varje kolatom binder till tre andra kolatomer i form av en fotboll. Varje kolatom binder till tre andra kolatomer i form av en fotboll. Struktur:

28 Hur fungerar pennan? När du skriver går de svaga bindningarna sönder och kol fastnar på pappret!

29 Grafen En tunn skiva, endast ett atom lager tjockt.

30 KOL I VARDAG AKTIVKOL: TRÄKOL: TEKNISKT KOL:

31 Kol i vardag Grillkol Brunkol

32 Kolkedjor Gasol, bensin, diesel, parafin med fl. Metanol, etanol, glykol, glycerol m. fl. Karboxylsyror - myrsyra, ättiksyra, citronsyra m.fl. Nitroglycerin, smaksättare, doftämnen plast Socker, stärkelse och cellulosa enzymer., äggviteämnen m.fl. Animaliskt fett, vegetariskt fett

33 Kol i kemiska föreningar Kolväten (C, H) Alkoholer (C, H, OH) Organiska syror (C, H, COOH) Estrar (syra+ alkohol) Kolhydrater (C, H, O) Proteiner (kedja av aminosyror) Fetter (glycerol +fettsyror )

34 Kolets kretslopp

35 Diskussionsfrågor Var hittar man kol i naturen? Vad använder man kol till? Hur gör man träkol? Vad kallas den nedbrytning man använder? Vad är amorft? Vad är en allotroper? Hur är kolatomerna ordnade i Grafit? Var används grafit? Hur skapas diamanter? Hur är kolatomerna ordnade i en diamant? Hur kan diamant vara så hårt? Vad är zirkon? Hur kan man enkelt skilja på zirkon och diamant? Hur kan man skapa syntetisk diamant? Hur kan man använda diamant förutom i smycken? Vad är en fulleren och var finns de?

36 Lista över kolväten Meta Eta2 Propa3 Buta 4 Penta 5 Hexa6 Hepta7 Okta8 Nona 9 Deka 10 Hepta deka?

37 Metanserien 1 kol + 4 väteMetan 2 kol + 6 väteEtan 3 kol + 8 vätePropan 4 kol + 10 väteButan 5 kol + 12 vätePentan Vid förbränning av kolväten bildas alltid koldioxid och vatten!

38 eten Dubbel och trippelbindningar

39 17% av metanutsläppen kommer från djurs matsmältning. En enda ko beräknas producera 600 liter metan per dag. 17% av metanutsläppen kommer från djurs matsmältning. En enda ko beräknas producera 600 liter metan per dag.

40 Organisk kemi kallas också för kolföreningarnas kemi Förr i tiden trodde man att dessa molekyler endast kunde bildas av levande organismer Nu vet vi att det inte är så, men uppdelningen mellan organisk och oorganisk kemi finns kvar. 90 % av alla kemiska föreningar på jorden är organiska!

41 Levande organismer Alla växter, djur och människor är uppbyggda av organiska ämnen. En enda liten cell i din kropp innehåller mer än 15000 olika organiska ämnen, ofta miljontals molekyler av varje ämne.

42 Reaktionsformel Atomer kan varken nybildas eller försvinna. Det finns alltid lika många atomer av varje slag efter en kemisk reaktion som före den. När man skriver en reaktionsformel måste man därför balansera lika många atomer eller joner av ett visst slag på vardera sidan om pilen. T. ex.

43 Fotosyntes  Du skall kunna beskriva fotosyntesen och förklara vad växter behöver och varför de växer.  s.218-221  Du skall kunna beskriva fotosyntesen och förklara vad växter behöver och varför de växer.  s.218-221

44 Fotosyntes  Ordformel för fotosyntesen: koldioxid + vatten + ljusenergi → socker + syrgas  Kemisk formel för fotosyntesen: 6CO2 + 6H2O +Solenergi C6H12O6 + 6O2 CO2 alltså från atmosfären (eller i form av karbonater från vattnet) H2O från rötterna

45 Fotosyntes Är reaktionsformeln balanserad?

46 Egenskaper hos kolatomen Kan sitta ihop med fyra andra atomer samtidigt – fyra bindningar. Kolatomer kan bygga långa kedjor Det kemiska tecknet för kol är C.

47 Ordlista Pyrolys Process vid vilken ett ämne upphettas utan närvaro av syre. Amorf Något som är formlöst, strukturlöst. Allotropi Beteckning för fenomenet att ett grundämne under samma yttre betingelser kan existera i olika former, exempelvis som diamant kol och grafit. Zirkon Hårt, genomskinligt, starkt ljusbrytande mineral som används bl.a. till smycken. (s.k. falsk diamant). Fulleren Namn på varianter av kol, uppbyggda av molekyler med polyederstruktur. Mest bekant är C60.

48 Kolets kemi - en mycket mångsidig atom Kol är ett grundämne som är mycket viktigt för oss. Alla levande varelser är uppbyggda av kemiska föreningar med kol i. Kol är det ämne som har lättast att förena sig med andra ämnen. Kolets kemi, den organiska kemin, är därför cirka fyra femtedelar av all kemi. En stor del av allt kol på jorden är koldioxid i luften. En del koldioxid finns löst i havens vatten. Mycket kol finns förstås i de levande växterna och djuren och även i myllan på marken. Den består till stor del av döda och multnande delar av växter. Stenkol som man bryter i gruvor är döda växter som har legat i jorden i miljoner år. Träkol är trä som man har hettat upp tills det bara är kolet i träet som är kvar.

49 KOL I VARDAG AKTIVKOL: Tekniskt kol erhålles vid torrdestillation av exempelvis slakteriavfall och socker. Det tekniska kolet kan behandlas vidare så att kolet blir "aktivt". Aktivt kol har förmåga att ta till sig lukt-, smak- och färgämnen och används i skyddsmasker. Om man misstänker att man fått i sig tungmetaller är det bra äta någon tesked med aktivt kol. Tungmetallerna adsorberas, fastnar på kolets yta, och följer sedan med ut den naturliga vägen. TRÄKOL: är ett svart material som framställs genom upphettning av trä i en syrefattig miljö, en process känd som pyrolys (torrdestillation). TEKNISKT KOL: Förutsättning att framställa tekniskt kol är socker och slakteriavfall och utesluten syre

50 Kol i kemiska föreningar Gasol, bensin, diesel, parafin med fl. Metanol, etanol, glykol, glycerol m. fl. Karboxylsyror - myrsyra, ättiksyra, citronsyra m.fl. Nitroglycerin, smaksättare, doftämnen plast Socker, stärkelse och cellulosa enzymer., äggviteämnen m.fl. Animaliskt fett, vegetariskt fett

51

52 Fossila bränslen stenkol, Olja Naturgas

53 Stenkol  Omättade kolväten + Amorft kol

54 Koks Torrdestillerade stenkol

55 Torv Yngre generation av koks

56

57 Råoljan in C1-C4 <35°Cgaser1–5kolatomer K o k p u n k t e r 350-400°Cbrännoljor Bensin C5-C10 Fotogen C11-C15 Asfalt och parafin C41 Eldningsolja och smöroljan C21-C40 Diesel C16- C20 220-350 C° 25-160 C° 400 C°

58 Råolja I oljeraffinaderiet Destilleras och fraktioneras råoljan till olika produkter

59 Krackning Långa kolväten sönderdelas till kortare kolväten

60 Alkoholer OH Metanol och etanol

61 Kursens syfte: Kursen ska ge ytterligare kunskap om kemisk tekniska produkter som används både i hemmet och inom industrin.

62 Alkoholer Frukt börjar lätt att jäsa och omvandlas till alkohol. Alkohol = konserveringsmedel Alkohol = gift

63 Kursinnehåll: Alkoholer Organiska syror Estrar C 2 H 4 (OH) 2

64 Kommer du ihåg??? Stamkolvätena Metan Etan Propan Butan Pentan Hexan Heptan Oktan Nonan Dekan

65 Alkoholernas namn Stamkolvätet + ändelsen – OL ger namnet till alkoholer Metan + ändelsen - OL blir metanol Etan blir etanol Propan blir propanol Butan blir butanol O.s.v.

66 Formelskrivning Metan CH 4 ----- CH 3 OH

67 Metanol/träsprit Kan utvinnas genom torrdestillation Livsfarlig att förtära Energirikt - bränsle

68 Etanol Framställs genom jäsning av socker eller stärkelse Energirikt – bränsle Verkar förlamande på nervsystemet

69 Formelskrivning alkoholer CH4 CH 3 OH

70 Teknisk sprit Etanol + propanol = Teknisk sprit Denatureras – går inte att dricka Används inom industrin

71 Tvåvärda alkoholer Sänker fryspunkten på vatten CH 4 (OH) 2 Giftig

72 Trevärda alkoholer Ex glycerol C 3 H 5 (OH) 3 Används i hudkräm Inte giftig Används i nitroglycerin

73

74 Paraffin och fotogen C 31 H 64 C 12 H 26

75

76 Vatten och alkohol Denaturerade etanol (T - röd) Vatten

77 Strukturformel

78 Kolvätens löslighet till varandra och i vatten Datum: Namn: Syfte: Att undersöka om kolväten löser sig med varandra och se om regeln ”lika löser lika” stämmer. Material: 6st provrör och ett provrörsställ Fotogen, paraffin, bensin, vatten, T- röd Anteckningsblock Hypotes: -- Utförande: ---- Resultat: ---- Slutsats: varför

79 VattenBensinT-röd Fotogen Paraffin

80

81 Organiska syror COOH

82 Karboxylgruppen

83 Metan syra

84

85 Etansyra Ättiksyra Vinäger

86 Organiska syror

87 Organiska syror /Karboxylsyror Myrsyra Smörsyra Äppelsyra Acetylsalicylsyra Ättiksyra Vinsyra Mjölksyra

88 Teknisk esteranvändning Salpetersyra + glycerol = nitroglycerin (ester) Nagellack och snabblim innehåller estrar

89 Estrar Luktar oftast gott Alkohol + syra → ester + vatten En speciell grupp av estrar är fetterna

90 Katalysatorer Påskyndar en reaktion utan att själv förbrukas

91 Nitroglycerin Nitroglycerin + sten och trämjöl = dynamit Alfred Nobel Nitroglycerin används som hjärtmedicin

92 Estrar OH + COOH

93 Estrar Luktar oftast gott Alkohol + syra → ester + vatten

94 Katalysatorer Påskyndar en reaktion utan att själv förbrukas

95 Nitroglycerin Nitroglycerin + sten/trämjöl = dynamit Nitroglycerin används som hjärtmedicin Alfred Nobel

96 Mättat och omättat Fettsyror kan vara mättade eller omättade. Enkelbindningar mellan kolatomerna = mättade Dubbel/trippelbindningar mellan kolatomerna = omättade

97 Polära och opolära

98 Livets kemi Fetter Proteiner Vitaminer Enzymer Kolhydrater

99

100 Fler omättat

101 Fetter Fetter är en sort estrar Glycerol reagerar med organiska syror Glycerol med tre OH grupper Fettsyror kopplas lätt till OH grupperna Fettsyrorna har långa kolkedjor

102 Fetter

103 Mättat och omättat fetter

104 Mättade, enkelomättade och fler omättade

105 Proteiner Vecka 45- 51

106

107 vitaminer

108 Tensider

109 Nu är det slut Det är coolt att vara smart!!


Ladda ner ppt "Kolföreningarnas kemi Organisk kemi Vad är det? Organiska molekyler är grunden till allt liv Östrogener Adrenalin DNA."

Liknande presentationer


Google-annonser