Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marie Norelius

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marie Norelius"— Presentationens avskrift:

1 www.ntaskolutveckling.se Marie Norelius larare.norelius@gmail.com

2 Presentation

3 Vision NTA bidrar till att naturvetenskap och teknik blir en naturlig del av bildningsbegreppet och god allmänbildning. NTA bidrar till ökad kunskapsnivå i skolan och till ökat intresse för naturvetenskap, teknik och matematik för alla barn, ungdomar och lärare.

4 Ett elevaktivt, undersökande arbetssätt som startar i elevernas tankar, erfarenheter och kunskaper. Vad eftersträvar NTA? Argumentera Nyfikenhet Lösa problem Upptäckarglädje Se mönster och strukturer Se samband Från praktik till teoretiska modeller Ta ställning Pröva hypoteser Observera

5 NTAs hemsida Du har väl registrerat dig? http://www.ntaskolutveckling.se

6 Vad innehåller Kemiförsök? Förmågor använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genomföra systematiska undersökningar i kemi använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

7 Centrala innehållet Kemin i naturen Partikelmodell, indelning av ämnen Kemin i vardagen och samhället Kemikalier i hemmet Kemin och världsbilden Historiska upptäckter, Älder tiders beskrivning Kemins metoder och arbetssätt Undersökningar, lösa&blanda, Dokumentation

8 Innan du startar Tidigare erfarehet? Dokumnetation? Var förvaras materialet? Tillgång till vatten? Par/grupp/enskilt? Tidsåtgång? Hemuppdrag?

9 Uppdrag 1 Vad är det i påsen?

10 Uppdrag 2 Mitt kemilaboratorium

11 Stimulerande frågor (Wynne Herlen) Frågor som ökar uppmärksamheten Har du lagt märke till? Vad tror du om det? Frågor som gör att eleven börjar jämföra På vilket sätt skiljer sig pulvren åt? Frågor som leder till handling Vad tror du händer om du häller mer pulver I bägaren? Frågor där läraren fomulerar ett problem Kan du göra på något annat sätt?

12 Vad övar uppdraget? Vilka frågor ställer du för att få fram det du vill? Texten om Jöns Jacob Berzelius Kemin och världsbilden Farosymboler hemläxa ?!Farosymboler Uppdrag 2 Mitt kemilaboratorium

13 Uppdrag 3 Testa med H 2 O

14 Vad övar uppdraget? Vilka frågor ställer du för att få fram det du vill? Texten om Ämnens löslighet i vatten. Kemin i naturen Viktiga begrepp: lösa, blanda, löslighet, mättad Dokumentationen Arbeta formativt. Låt dem byta, titta på varandras. Visa goda elevexempel Uppdrag 3 Testa med H 2 O

15 Uppdrag 4 Blanda och filtrera

16 Vad övar uppdraget? Vilka frågor ställer du för att få fram det du vill? Dokumentationen Arbeta formativt. Låt dem byta, titta på varandras. Visa goda elevexempel Vad tror ni är svårt i detta uppdrag? Uppdrag 4 Blanda och filtrera

17 Dylan Wiliams fem nyckelstrategier för framgångsrikt lärande

18 Arbeta med barn och naturvetenskap IBSE Samman-fattar och ställer frågor Hjälper eleven att analysera data Leder diskus- sioner Utgår från elevernas tidigare erfaren- heter Jämför resultat med etablerad fakta Hjälper till att designa experi- ment

19 Uppdrag 5 Kristaller

20 Innan lunch Uppdrag 1 –Kemi omkring oss Uppdrag 2 –Mitt kemilaboratoruim Uppdrag 3 –Testa med vatten Uppdrag 4 -Blanda och filtrera Uppdrag 5 -Kristaller

21 Bedömning

22 Några bedömningsförslag Skolverkets bedömningsportal Concept cartoons Dino Gamla nationella prov

23 Uppdrag 6-10

24 Uppdrag 6 Testa med ättika SIV Risker med ättika?

25 Uppdrag 6 Testa med ättika Vad övar uppdraget? Vilka frågor ställer du för att få fram det du vill? Texten om Bra att veta om ättika. Kemin i vardagen och samhället Viktiga begrepp: struket mått, systematisk, variabel, kemisk reaktion, syra Concept cartoons Förändringar i material 4:6 Syrliga apelsiner

26 Uppdrag 7 Testa med jod Vad övar uppdraget? Vilka frågor ställer du för att få fram det du vill? Texten om Bra att veta om jod. Kemin i vardagen och samhället. Jod återkommer i temat Matens kemi. Stärkelsejakten. Jod går inte bort från kläder.

27 Uppdrag 8 Testa med rödkål

28 Uppdrag 8 Testa med rödkålssaft Texten: Bra att veta om rödkol. Kemin i natruen, Kemin i vardagen och samhället Viktiga begrepp: pH värde, färgskiftning syror och baser Antocyanider, färgindikator

29 Bedömning Eleven genomför enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Eleven använder utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på. Samt ger förslag som kan förbättra undersökningen. Eleven gör välutvecklade dokumentationer.

30 Uppdrag 9 Testa med värme

31 Uppdrag 9 Testa med värme Ge tanketid! Vilka frågor ställer du? Ska texten läsas eller berättar du medan eleverna arbetar? Läsläxa?

32 Uppdrag 10 Vilka är ämnena? Använd dig av dokumentationen. Bedömning Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och visar det genom att förklara och visa på enkla samband och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.

33 Uppdrag 11 Vilket är ämnet i påsen? Vilka metoder ska du använda för att säkert ta reda på vilket ämne det är i påsen?

34 Uppdrag 12 Vilka två ämnen är blandade? Detektivuppdraget = roligaste uppdraget!

35 Uppdrag 12 Vilka två ämnen är blandade? Vad övar uppdraget? Planera en egen undersökning Systematik Dokumentation Intresse och nyfikenhet! Mod att våga!

36 Hur har dagen sett ut? Uppdrag 1-5 Uppdrag 6-10 Uppdrag 11-12 Bedömning Läraren roll Undervisningen

37 http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/grundskoleut bildning/2.8342/uttrycksformer-for-upptackare-inspiration- 1.234774 Språkutvecklade arbetssätt Några tips på hur du kan arbeta med språket


Ladda ner ppt "Marie Norelius"

Liknande presentationer


Google-annonser