Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.lvn.se Insatsplan och åtgärder för en ekonomi i balans över tid Landstingsstyrelsen 2015-09-03.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.lvn.se Insatsplan och åtgärder för en ekonomi i balans över tid Landstingsstyrelsen 2015-09-03."— Presentationens avskrift:

1 www.lvn.se Insatsplan och åtgärder för en ekonomi i balans över tid Landstingsstyrelsen 2015-09-03

2 www.lvn.se Insatsplanen 1.Bromsa kostnadsökningstakten 2.Så långt det är möjligt undvika beslut som är kostnadsdrivande och som saknar finansiering 3.Samordning och tydlig arbetsdelning mellan och inom specialistvårdens tre arbetsställen 4.Överväganden om strukturella insatser som kan innebära att vissa verksamheter helt eller delvis kan avvecklas 5.Intäktsökningar Not. Primärvården Regionbildning

3 www.lvn.se Förtroendemannaorganisation

4 www.lvn.se Ärendeprocessen LVN Initiering av ärende ÄB fördelning Hand- läggning ÄB Ordförande- beredning Handläggn. icke pol. ärende Tjänste- manna- beslut Beredningsprocess LS-utskott HSN-au FPTN-au HSN FPTN Demokratisk beslutsprocess Beslut/ Protokoll LS-utskottLSLF Arkiv Uppdrag Till LD Forts.

5 www.lvn.se Kostnadsreducering enligt Insatsplan utan skatteförändring

6 www.lvn.se Kostnadsreducering enligt Insatsplan med 50 öre i skattehöjning år 2016

7 www.lvn.se Kostnadsreducering enligt Insatsplan med 50 öre i skattehöjning år 2017

8 www.lvn.se Kostnadsreducering enligt Insatsplan med 80 öre i skattehöjning år 2016

9 www.lvn.se Kostnadsreducering, mnkr2018 Avveckling/flytt av förlossningsvård, sluten kvinnosjukvård och barnsjukvård 30 Bedömd samordningsvinst flytt från Sollefteå Avveckling/flytt av förlossningsvård, sluten kvinnosjukvård och barnsjukvård 40Bedömd samordningsvinst flytt från Ö-vik Avveckling/flytt av akut o planerad kirurgisk och ortopedisk vård 50 Bedömd samordningsvinst flytt från Sollefteå Nivåstrukturering kirurgisk och ortopedisk vård 20 Bedömd samordningsvinst mellan Ö-vik och Sundsvall, framförallt med fokus på att samla den planerade proteskirurgin av primärproteser till Ö-vik. Stängning av vårdavdelning10 Bedömd besparing stängning av ytterligare en avdelning i Sollefteå. Stängning av rehabiliteringsmedicinsk vårdavdelning 10 Bedömd samordningsvinst om avdelningen i Härnösand stängs och de öppna rehabinsatserna utvecklas i enlighet med tidigare gjorda utredningar Samlad avancerad smärt- rehabiliteringsverksamhet i länet Flytt av verksamhet från Sundsvall Sollefteå Summa160 HSN:s förvaltning

10 www.lvn.se LS:s förvaltningar Kostnadsreducering, mnkr2018 Landstingets kansli9Ramreducering Laboratoriemedicin Västernorrland 3Ökat avkastningskrav Landstingsservice10Ökat avkastningskrav Regional utveckling8Ramreducering Summa30

11 www.lvn.se Tidplan LS TidAktivitetKommentar 3 septemberLS 16 septemberC-PARFacklig samverkan 22 septemberUnderlag till budget från förvaltningarna 6 oktoberRUU 12 oktoberPAU 12 oktoberFiU 13-14 oktoberBudgetberedning 16 oktoberLS 19 oktoberC-PAR Förhandling 21 oktoberFiU 30 oktoberLS 18-19 novemberLFBeslut om budget 2016-2018

12 www.lvn.se Tidplan HSN TidAktivitetKommentar 26/8HSN-au 10/9HSN 24/9HSN-auUnderlag till budget från förvaltningarna 1 oktoberHSN 2 oktoberHSN-au 12 oktoberHSN 13-14 oktoberBudgetberedning 19 oktoberC-PARFörhandling 30 oktoberLS 18-19 novemberLFBeslut om budget 2016-2018

13 www.lvn.se Tidplan FPTN TidAktivitetKommentar 3 septemberLSFPTN:s ledamöter inbjudna 8 septemberFPTN 22 septemberUnderlag till budget från förvaltningarna 23 septemberFPTN-au 30 septemberFPTN FPTN-au 8 oktoberFPTN 13-14 oktoberBudgetberedning 19 oktoberC-PAR Förhandling 21 oktoberFiU 30 oktoberLS 18-19 novemberLFBeslut om budget 2016-2018


Ladda ner ppt "Www.lvn.se Insatsplan och åtgärder för en ekonomi i balans över tid Landstingsstyrelsen 2015-09-03."

Liknande presentationer


Google-annonser