Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"— Presentationens avskrift:

1 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Presentationsrubrik: Century Gothic, bold 26pt Rubrik: Century Gothic, bold 14pt Namn: Century Gothic, bold 14pt Skolans och elevhälsans roll och möjligheter för Barn som anhöriga 2015-09-15 Charlotte Uggla

2 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Barn som anhöriga, Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen 2011 – 2015 Skolans och elevhälsans roll och möjligheter för barn som anhöriga. Presentation Charlotte Uggla Kartläggningar, bl.a CHESS ang. frekvens och skolresultat och Att växa upp med föräldrar som har missbruksproblem eller psykisk sjukdom – hur ser livet ut i ung vuxen ålder? Kunskapsöversikter över metoder Kunskapssammanställningar Utvärderingar av bl.a. regionala utvecklingsarbeten

3 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Barn som anhöriga 2015-09-15 Skolans och elevhälsans roll och möjligheter för barn som anhöriga. Presentation Charlotte Uggla Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider. Bildtext

4 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text”

5 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Procent av barn födda 1987-89 som har en pappa och/eller mamma som vårdats inneliggande på sjukhus pga. missbruk och/eller psykisk sjukdom någon gång under barndomen. (Chess; Center for Health Equity Studies)  Under ett enskilt år handlade det om ca 26.000 barn

6 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt 2015-09-156 Många barn och unga berörs: 8 - 17 % : förälder med missbruk och/eller psykisk ohälsa 12–28 % : förälder med allvarlig sjukdom 3,4 % : förälder som avlider ca 11% : våld i familjen

7 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Andelen barn som går ut nian utan gymnasiebehörighet Chess; Center for Health Equity Studies) 2015-09-157 Figur 5. Procent utan gymnasiebehörighet efter föräldrars högsta utbildning och Psykisk sjukdom

8 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Andelen barn som går ut nian utan gymnasiebehörighet (Chess; Center for Health Equity Studies ) 2015-09-158 Figur 5 B. Procent utan gymnasiebehörighet efter föräldrars högsta utbildning Missbruk

9 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Hur ser livet ut i ung vuxen ålder? 2015-09-15 Skolans och elevhälsans roll och möjligheter för barn som anhöriga. Presentation Charlotte Uggla Fördubblad dödlighet och förekomst av kronisk sjukdom/funktionshinder Ökad förekomst av kriminalitet Två- till trefaldigt ökad förekomst av psykisk ohälsa Fyr- till sjufaldigt ökad förekomst av missbruk Särskilt riskabel tycks en uppväxt med missbruk i familjen, och då särskilt hos modern, vara

10 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Unga omsorgsgivare 2015-09-15 Skolans och elevhälsans roll och möjligheter för barn som anhöriga. Presentation Charlotte Uggla 7 % av 15-åringarna ägnade sig åt omfattande omsorgsarbete i familjen 3 % stannar hemma från skolan för att ta hand om någon i fam. minst en gång/vecka

11 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Vilken roll har skolan för dessa barn? 2015-09-15 Skolans och elevhälsans roll och möjligheter för barn som anhöriga. Presentation Charlotte Uggla Generellt stor betydelse för barn med svårigheter hemma Inlärning och positiv utveckling Uppmärksamma barn som inte mår eller har det bra ”Vanlig omsorg i högre dos” Anmälningsskyldigheten Förhålla sig till föräldrarna på ett konstruktivt sätt

12 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Elevhälsans roll för dessa barn 2015-09-15 Skolans och elevhälsans roll och möjligheter för barn som anhöriga. Presentation Charlotte Uggla Stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål Undanröja hinder för varje elevs lärande och utveckling Upptäcka vilka elever, som behöver extra stöd Stödja dessa elever direkt och indirekt Medverka till gott föräldrasamarbete Informera om hälso- och sjukvårdens ansvar Råda föräldrar och barn att söka hjälp och stöd

13 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Viktiga slutsatser 2015-09-15 Skolans och elevhälsans roll och möjligheter för barn som anhöriga. Presentation Charlotte Uggla Man kan räkna med att det i varje klass finns flera barn med svåra hemförhållanden Skolan behöver känna till och ta hänsyn till elevernas situation, för att kunna ge rätt stöd Skolan har stor betydelse för hur barn klarar sin situation De skolor, som satsar på rutiner, handlings-planer och fortbildning har större benägenhet att uppmärksamma dessa barn

14 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt www.socialstyrelsen.se www.anhoriga.se


Ladda ner ppt "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"

Liknande presentationer


Google-annonser