Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad menas med demokrati? 2010-11-17. Program den 17 november 2010 9.30 Fredrik Wikström, hälsar välkommen. 9.45 Bidragsgivares syn på demokratibegreppet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad menas med demokrati? 2010-11-17. Program den 17 november 2010 9.30 Fredrik Wikström, hälsar välkommen. 9.45 Bidragsgivares syn på demokratibegreppet."— Presentationens avskrift:

1 Vad menas med demokrati? 2010-11-17

2 Program den 17 november 2010 9.30 Fredrik Wikström, hälsar välkommen. 9.45 Bidragsgivares syn på demokratibegreppet i bidragshandläggningen 11.30 – 12.30 Lunch 12.30-14.00 Praktisk demokrati 14.00-14.30 Fika 14.30-15.30 När kan demokratiska fri- och rättigheter kollidera mellan olika intresseområden/målgrupper/bidragsområden? 15.30-16.00 Summering och avslut

3 Ungdomsstyrelsen Lena Hallberg, handläggare

4 . ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.” (Regeringsformen 1:1) Grundläggande fri- och rättigheter (RF 2 kap) ”Jag hatar dina åsikter, men skulle kunna ge mitt liv för att du får framföra dom” (Voltaire)

5 Bidrag får lämnas till en organisation som Är demokratiskt uppbyggd med en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer

6 Demokratiskt uppbyggd Organisationsstruktur (stadgar, styrelse, krav på olika nivåer – central/lokal) Beslutsprocesser (en röst per medlem, majoritetsbeslut, likabehandlingsprincipen, påverka beslut om verksamheten & ekonomi) Medlemskapet (öppet, frivilligt,)

7 Beslutsprocesser Respekt för majoritetsbeslut Likabehandlingsprincipen Möjlighet att påverka beslut

8 Verksamhet som inte strider mot demokratins idéer Verksamheten (styrdokument, andra riktlinjer, aktiviteter, uttalanden) Demokratins idéer (regelverken - alla människors lika värde, grundläggande fri- och rättigheter)

9 Granskning av vad? Verksamhetsberättelser Stadgar Årsmötesprotokoll och andra protokoll Ekonomisk redogörelse Revisionsberättelse/intyg Revisorsrapport Policy/andra styrdokument/riktlinjer Hemsidan, övriga underlag som inkommer

10 Granskning av vad? forts Stickprov Svar på frågor – fördjupad prövning Bloggar, medlemstidningar Interna kontrolldokument Svar på frågor vid ev. oegentligheter

11 Åtgärder/Konsekvenser Bifall med ”mjuk styrning” Bifall med nedskrivning Avslag Hålla inne bidraget Krav om återbetalning Anmälan Andra?

12 Socialstyrelsen

13 SST (Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund) Åke Göransson

14 Demokrati i praktiken Demokratiakademin, (Anette Dalqvist, Åse Richard, Caroline Mattson, Anki Wetterhall) Förbundet Vi Unga, (Frida Mörtlund, Ann Nordström)

15 Fundera /resonera kring: Vad väcker detta tema för tankar och idéer? Hur arbetar ni internt med demokrati idag? Hur ser ni på ert framtida demokratiarbete?

16 Konflikter/svårigheter Grundläggande fri- och rättigheter hamnar i konflikt Vilka värden/regelverk väger tyngst Svårigheter i gränsdragning

17 Exempel: Familjens självbestämmande och alla människors lika möjligheter oavsett kön och ålder Yttrandefriheten och hets mot folkgrupp och/eller diskriminering Föreningsfrihet och anställning Religionsfrihet och sexuell läggning – case


Ladda ner ppt "Vad menas med demokrati? 2010-11-17. Program den 17 november 2010 9.30 Fredrik Wikström, hälsar välkommen. 9.45 Bidragsgivares syn på demokratibegreppet."

Liknande presentationer


Google-annonser