Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårmötets deltagare 2014 Material insamlat våren 2014 Powerpoint sammanställd, 2015, av Daniel Larsson, utredare, Linnéuniversitetet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårmötets deltagare 2014 Material insamlat våren 2014 Powerpoint sammanställd, 2015, av Daniel Larsson, utredare, Linnéuniversitetet."— Presentationens avskrift:

1 Vårmötets deltagare 2014 Material insamlat våren 2014 Powerpoint sammanställd, 2015, av Daniel Larsson, utredare, Linnéuniversitetet

2 Bakgrund 299 svarande totalt = 56 procent Medianålder 47-48 år (1938-1988) 72 procent kvinnor, 28 procent män 96 procent födda i Sverige 88 procent båda föräldrar födda i Sverige 22 procent uppväxta i storstadsregion (Stockholm, Göteborg, Malmö) 42 procent boende i storstadsregion i dag (Stockholm, Göteborg, Malmö)

3 Bakgrund (forts.) Studie- o ämnesbakgrund inom estetik, konst, humaniora, ekonomi och samhällsvetenskap Ca 48 procent högskoleexamen (varav flera även har fil.kand. eller fil.mag. examen) Ca 21 procent fil.kand. Ca 6 procent fil.mag. Ca 2 procent fil. lic. och 5 procent fil.dr. Utbildningar med störst betydelse (upplevd) inom arkeologi, bebyggelseantikvariska program, kulturvetarprogram och museologi

4 Bakgrund (forts.) Drygt 90 procent arbetar inom offentlig sektor Ca 14 procent arbetar inom privat sektor Ca 10 procent arbetar inom ideell sektor Några verkar således inom flera sektorer 92 procent är tillsvidareanställda 94 procent är nöjda med sin anställningsform 87 procent arbetar heltid, knappt 15 procent av dessa hade velat arbeta mindre

5 Tid på nuvarande arbetsplats

6 Yrkesposition Ca 40 procent har chefsposition (på någon nivå) 69 procent av chefspositionerna besätts av kvinnor 37 procent av kvinnorna är chefer 44 procent av männen är chefer

7 Chefsposition och ålder

8 Position och ambition

9 Föräldrars utbildningsnivå

10 Föräldrars yrkesområde

11 Familjebakgrund

12 Dina arbetsuppgifter kräver särskild utbildningsbakgrund 74 procent anser att deras arbetsuppgifter kräver en särskild utbildningsbakgrund Kvinnor: 77 procent (Ja) Män: 65 procent (Ja) 40-talister: 67 procent (Ja) 50-talister: 65 procent (Ja) 60-talister: 69 procent (Ja) 70-talister: 86 procent (Ja) 80-talister: 75 procent (Ja)

13 Antal arbetsplatser som respondenten haft inom MK-området

14 Totalt antal verksamma år inom MK- området

15 Arbete och fritid

16 Arbete och status

17 Vägen till MK-området

18 Tankar på att lämna MK-området

19 I vilken utsträckning man arbetar med mångfaldsdimensioner på arbetsplatsen (i mycket stor och ganska stor utsträckning)

20 Tre påståenden om mångfald

21 Har du på ditt jobb utbildats i mångfaldsfrågor?

22 Skulle du vilja ha fortbildning i mångfaldsfrågor?

23 Instämmer helt/delvis i tre påståenden om mångfald

24 Är det viktigt att studenter som går akademiska utbildningar som utbildar sig för musei- och kulturarvsområdet representerar samhället i stort (med avseende på kön, klass, etnicitet etc.)?

25 Är det viktigt att personalen inom musei- och kulturarvsområdet representerar samhället i stort (med avseende på kön, klass, etnicitet etc.)?


Ladda ner ppt "Vårmötets deltagare 2014 Material insamlat våren 2014 Powerpoint sammanställd, 2015, av Daniel Larsson, utredare, Linnéuniversitetet."

Liknande presentationer


Google-annonser