Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nöjd med jobbet. Kön? 1. Kvinna41 (79%) 2. Man11 (21%) 3. Annat0 (0%) Frågan om kön ställdes för att ta reda på om det är någon skillnad på hur kvinnor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nöjd med jobbet. Kön? 1. Kvinna41 (79%) 2. Man11 (21%) 3. Annat0 (0%) Frågan om kön ställdes för att ta reda på om det är någon skillnad på hur kvinnor."— Presentationens avskrift:

1 Nöjd med jobbet

2 Kön? 1. Kvinna41 (79%) 2. Man11 (21%) 3. Annat0 (0%) Frågan om kön ställdes för att ta reda på om det är någon skillnad på hur kvinnor och män svarar på frågor angående deras jobb. Svarsalternativet ”annat” finns med för personer som inte känner sig som en man eller kvinna skulle kunna svara någonting. I undersökningen var det ingen som svarade ”annat”.

3 Ålder? 1. Upp till 2511 (21%) 2. 26 till 4526 (50%) 3. 46 eller äldre15 (29%) Samtliga åldersgrupper har täckts in. 26 personer eller hälften av de som svarat är i åldersgruppen 26 till 45 år.

4 Beskrivning av jobbet Kryssa för det eller de alternativ som stämmer 1. Jobbar med människor44 (85%) 2. Jobbar med djur eller natur0 (0%) 3. Jobbar ensam8 (15%) 4. Jobbar fysiskt10 (19%) 5. Kontorsarbete11 (21%) 6. Heltid28 (54%) 7. Deltid12 (23%) 8. Oregelbundet13 (25%) Frågan om ”beskrivning av jobbet” handlar om att ta reda på vilka slags jobb människor jobbar med. Här kunde man välja flera alternativ. De flesta har svarat att deras jobb handlar om att arbeta med människor. Detta är ett svarsalternativ som ofta kombinerats med flera svarsalternativ. Detta innebär att de som arbetar med människor också kan ha svarat att de exempelvis har ett kontorsarbete.

5 Jobbar du med det du ville när du var yngre? 1. Ja26 (51%) 2. Nej25 (49%) Det var ungefär hälften som svarade att de jobbar med det de ville jobba med när de var yngre och hälften svarade att de inte gör det.

6 Trivs du på arbetsplatsen och med arbetskamraterna? 1. Mycket bra39 (75%) 2. Ganska bra11 (21%) 3. Varken eller2 (4%) 4. Inte så bra0 (0%) 5. Inte alls0 (0%) Ingen svarade att de vantrivs på sin arbetsplats. De allra flesta (75%), svarade att de trivs mycket bra.

7 Kan du påverka din arbetssituation? 1. Ja mycket17 (33%) 2. Ganska mycket24 (46%) 3. Inte så mycket10 (19%) 4. Inte alls1 (2%) Ungefär en tredjedel tyckte att de kan påverka sin arbetssituation till stor utsträckning. Lite under hälften av de svarande tyckte att de kan påverka ganska mycket och nästan en femtedel tyckte att de inte kan påverka så mycket.

8 Är du nöjd med jobbet? 1. Mycket nöjd24 (46%) 2. Ganska nöjd24 (46%) 3. Varken eller3 (6%) 4. Mindre nöjd0 (0%) 5. Inte alls nöjd1 (2%) Den sista frågan som ställdes i enkäten handlar om hur nöjd man är med sitt jobb. Som man kan se i stapeldiagrammet är det få som har svarat att de inte alls trivs eller att de varken är nöjda eller missnöjda. De allra flesta – 92% av de som besvarade enkäten svarade att de är ganska nöjda eller mycket nöjda med sitt jobb.


Ladda ner ppt "Nöjd med jobbet. Kön? 1. Kvinna41 (79%) 2. Man11 (21%) 3. Annat0 (0%) Frågan om kön ställdes för att ta reda på om det är någon skillnad på hur kvinnor."

Liknande presentationer


Google-annonser