Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad måste jag kunna? SFI kurs D.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad måste jag kunna? SFI kurs D."— Presentationens avskrift:

1 Vad måste jag kunna? SFI kurs D

2 Hörförståelse Förstå berättelser, beskrivningar, samtal, diskussioner, information och nyheter som handlar om bekanta ämnen. Visa att du förstår genom att göra sammanfattningar. Till exempel: Enkla TV- och radioprogram. Förstå detaljerade instruktioner. Visa att du förstår genom att följa instruktionen. Till exempel: Lärarens instruktioner om vad du ska göra på lektionen.

3 Läsförståelse Förstå berättande, beskrivande och argumenterande texter och visa att du förstår genom att göra sammanfattningar. Till exempel: Novell, krönika och reportage. Hämta information i faktatexter. Till exempel: Diagram och tabeller. Förstå tydliga instruktioner och agera utifrån dem. Till exempel: Uppgiftsinstruktioner. Använda olika lässtrategier. Till exempel: Slå upp ord du inte förstår, anteckna nyckelord.

4 Tala (med någon annan) Vara med i en diskussion om något bekant genom att uttrycka och bemöta åsikter. Förklara varför du tycker som du gör och ställa frågor till andra, så att samtalet fortsätter. Använd strategier som löser problem. Till exempel: Fråga om du inte förstår, hitta synonymer till ord du inte kommer på.

5 Tala (själv) Berätta och beskriv aktuella händelser, erfarenheter, intryck och åsikter samt ge råd och instruktioner. Till exempel: Berätta om en nyhet, ge vägbeskrivning, ge råd till någon som ska flytta till Sverige. Uttryck dig med visst flyt, sammanhängande och varierat. Till exempel: Använd bindeord (och, men, eftersom, om), synonymer. Använd strategier som löser problem. Till exempel: Förklara på olika sätt med olika ord.

6 Skriva Skriva beskrivande, redogörande och argumenterande texter om bekanta ämnen. Till exempel: Personligt brev, insändare, artikel. Skapa struktur och variation i dina texter. Till exempel: Dela in texten i stycken, använd synonymer och börja meningar med olika satsdelar. Ta anteckningar från till exempel ett TV-program som du använder i eget skrivande. Använd strategier för skrivande. Till exempel: Bearbeta texter, läs texter högt, arbeta med kamratrespons.


Ladda ner ppt "Vad måste jag kunna? SFI kurs D."

Liknande presentationer


Google-annonser