Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bör utländska direktinvesteringar särbehandlas? Lars Persson, Institutet för Näringslivsforskning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bör utländska direktinvesteringar särbehandlas? Lars Persson, Institutet för Näringslivsforskning."— Presentationens avskrift:

1 Bör utländska direktinvesteringar särbehandlas? Lars Persson, Institutet för Näringslivsforskning

2 Särbehandling av utländska investeringar? Marknaden premierar effektiva utländska direktinvesteringar. Särbehandling bör endast ske om specifikt marknadsmisslyckande för utländska investeringar föreligger.

3 Informationsproblem Positiv särbehandling motiverad om utländska företag har begränsad information. Motiverat med informationsspridning om näringslivsförutsättningar.

4 Duplikationskostnader Regelförändringar som minskar icke nödvändiga dubbla kostnader är motiverade. Harmonisering eller standardisering bör balansera för- och nackdelar.

5 Inhemsk monopolisering Inhemska företag har incitament att skydda sig mot utländska direktinvesteringar. Konkurrensmyndigheter bör motverka uppbyggandet av inträdesbarriärer.

6 Negativ särbehandling av utländska investeringar ”National champions”: Inhemska företag som skall bli ledande på världsmarknaden. Riskfyllt blockera gränsöverskridande fusioner. Skillnader i företagsbeskattning och ägarförhållanden kan leda till ineffektiva utländska förvärv.

7 Subsidier Positiva spillovers kan motivera subsidier, men det saknas empiriskt stöd för detta. Subsidier till utländska företag kan hämma inhemska investeringar. Riktade bidrag riskerar att leda till att fel branscher och företag stimuleras.

8 Slutsatser Marknaden premierar effektiva investeringar. Öppenhet mot utländska direktinvesteringar är därmed motiverad. Endast om det föreligger något marknadsmisslyckande som är specifikt för utländska ägare finns anledning till särbehandling: (i) informationsproblem (ii) duplikationskostnader (iii) inhemsk monopolisering.

9 Slutsatser, forts Den internationella strukturomvandlingen sker i allt snabbare takt och bestäms i allt högre grad av ekonomiska grundförutsättningar. I en global ekonomi behövs en näringslivspolitik som stimulerar både utländska och inhemska investeringar.


Ladda ner ppt "Bör utländska direktinvesteringar särbehandlas? Lars Persson, Institutet för Näringslivsforskning."

Liknande presentationer


Google-annonser