Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Big bang ca 13,7 miljarder år sedan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Big bang ca 13,7 miljarder år sedan"— Presentationens avskrift:

1

2 Big bang ca 13,7 miljarder år sedan
Bevis Utvidgning: Alla galaxer på väg från varandra Bakgrundsstrålningen: det vill säga att det finns lite, lite värme, men exakt lika mycket, överallt i universum Universums sammansättning och fördelningen av grundämnen: 98%väte och helium. 100´000 ljusår Bakgrundsstrålning efter Big bang, upptäcktes 1964

3 Man kan aldrig bevisa en vetenskaplig teori utan bara försöka motbevisa den. Teorin om Big Bang vilar på tre pelare, som på varsitt sätt har övertygat de flesta astronomer om att den ger den hittills bästa beskrivningen av universums utveckling. Den första pelaren är universums utvidgning, som följer den så kallade Hubble-lagen. Astronomerna har observerat hur galaxerna rör sig bort från varandra och har därför mycket logiskt räknat tillbaka till den tidpunkt då all materia var samlad i en punkt. Den andra pelaren är fördelningen av grundämnen i universum. Universum består av tre fjärdedelar väte och en fjärdedel helium plus en mycket liten del tyngre grundämnen. Enligt Big Bang bildades väte först. Efter ett par minuter omvandlades en del av detta väte till helium i en serie kärnreaktioner. Dessa reaktioner upphörde efterhand som materian förtunnades och spreds, och beräkningar ger just den fördelning av väte och helium som vi observerar. Den tredje pelaren är bakgrundsstrålningen, som når oss från alla riktningar. Enligt Big Bang-teorin uppstod denna strålning, då universum var år gammalt och hade kylts ned till en temperatur på omkring 3000 grader. I dag ser vi strålningen vid en temperatur på knappt tre grader över den absoluta nollpunkten. Det beror på att universum har utvidgats mer än 1000 gånger sedan strålningen blev till för miljarder år sedan.

4 Big bang tidsaxel Big bang ca 13,7 miljarder år sedan
Oerhörd energi, ca 1030 grader varmt Protoner och neutroner bildas några sekunder efter Big Bang. Protoner och neutroner går samman och atomkärnor, väte- och heliumkärnor bildas någon minut efter Big Bang. Avkylningen går snabbt och inga större atomkärnor bildas 100´000 ljusår

5 Big bang tidsaxel Efter år efter Big Bang så är det så avkylt att atomer kunde bildas, dvs elektroner ansluter sig till kärnorna. år efter Big Bang bildas de första stjärnorna år efter Big Bang bildades galaxer år efter Big Bang bildades Jorden. 100´000 ljusår

6 Att fundera på Vad fanns innan Big Bang?
En enorm energi utvecklades ur små energifluktuationer vilket gav upphov till Big bang Varken tid eller rum fanns, så vi kan inte veta I början gällde inte våra fysikaliska lagar, så vi kan inte veta Det var oändligt litet, men annars så vet jag inte

7 Läxa Uppgift 1 Vilka bevis finns att Big Bang har ägt rum.
Uppgift 2 Vilken av följande är baserad på dagens teorier om Big Bang? Motivera hur du har tänkt. A. Vid Big Bang kolliderade flera svarta hål. B. Big Bang uppstod i en väldig nebulosa. C. Vid Big Bang bildades materia och strålning D. Universum krympte samman till ett svart hål.


Ladda ner ppt "Big bang ca 13,7 miljarder år sedan"

Liknande presentationer


Google-annonser