Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bokföring i Tiden består av

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bokföring i Tiden består av"— Presentationens avskrift:

1 Bokföring i Tiden består av
BiT Grund -Grundbokföring (Dagbok) -10 lektioner inkl repetitioner och tester BiT Verifikat -Verifikatbokföring -115 verifikat samt bokslut och analys BiT Bokslut -Bokslutstablå -24 tablåer inkl frågor och analys BiT-Prov Grund Prov som rättas av datorn BiT-Prov Bokslut Prov som rättas av datorn BiT-Prov Frågor Prov som rättas av datorn

2 Bokföring i Tiden Fördelar
Programmen är speciellt gjorda för undervisning. Hjälpfunktioner finns inlagda - enkelt att använda. Tester med betyg kan göras med jämna mellanrum. Alla noteringar kollas direkt – inga fel släpps igenom. Inga avvikande svar kan därför uppstå - besvärliga felsökningar undviks. Alla fel måste åtgärdas direkt, annars kommer man inte vidare. Övningarna kan påbörjas och avslutas på olika datorer. Programmen tar obetydligt minnesutrymme i anspråk och är enkla att använda.

3 Bokföring i Tiden Hjälpfunktioner Tester
På menyraden kan "Hjälp" väljas. Information om olika avsnitt finns då tillgänglig. Snabbhjälp erhålls vid högerklickning. Elevhäften och lärarhandledningar med facit finns framtagna. Kan beställas separat. Tester Med jämna mellanrum kan tester utföras som visar om man har hängt med . Felaktigheterna summeras och resultatet redovisas både i sammandrag och detalj. Poäng beräknas och procentuell andel korrekta svar anges liksom betyg.

4 Bokföring Grund innehåller följande lektioner
1: Tillgångar och skulder (ej moms) 2: Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader (ej moms) 3: Moms 4: Returer 5: Dröjsmålsräntor 6: Löner 7: Utlandsaffärer (ej EU) 8: EU-affärer 9: Kassarabatter 10: Förskott Totalt 105 affärshändelser Repetitionsövningar för varje lektion Rapporter Tester Hjälpprogram Bokför affärshändelsen Kontoplan finns inlagd

5 Bokföring Grund innehåller följande lektioner
1: Tillgångar och skulder (ej moms) 2: Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader (ej moms) 3: Moms 4: Returer 5: Dröjsmålsräntor 6: Löner 7: Utlandsaffärer (ej EU) 8: EU-affärer 9: Kassarabatter 10: Förskott Totalt 105 affärshändelser Repetitionsövningar för varje lektion Rapporter Tester Hjälpprogram Felen påtalas direkt! Allt måste vara rätt!

6 Bokföring Grund innehåller följande lektioner
1: Tillgångar och skulder (ej moms) 2: Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader (ej moms) 3: Moms 4: Returer 5: Dröjsmålsräntor 6: Löner 7: Utlandsaffärer (ej EU) 8: EU-affärer 9: Kassarabatter 10: Förskott Totalt 105 affärshändelser Repetitionsövningar för varje lektion Rapporter Tester Hjälpprogram Högerklicka för hjälp

7 Bokföring Grund innehåller följande lektioner
1: Tillgångar och skulder (ej moms) 2: Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader (ej moms) 3: Moms 4: Returer 5: Dröjsmålsräntor 6: Löner 7: Utlandsaffärer (ej EU) 8: EU-affärer 9: Kassarabatter 10: Förskott Totalt 105 affärshändelser Repetitionsövningar för varje lektion Rapporter Tester Hjälpprogram Klicka på Hjälp och läs mer om lektionen

8 Bokföring Grund innehåller följande lektioner
1: Tillgångar och skulder (ej moms) 2: Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader (ej moms) 3: Moms 4: Returer 5: Dröjsmålsräntor 6: Löner 7: Utlandsaffärer (ej EU) 8: EU-affärer 9: Kassarabatter 10: Förskott Totalt 105 affärshändelser Repetitionsövningar för varje lektion Rapporter Tester Hjälpprogram Gör testerna

9 Bokföring Grund innehåller följande lektioner
1: Tillgångar och skulder (ej moms) 2: Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader (ej moms) 3: Moms 4: Returer 5: Dröjsmålsräntor 6: Löner 7: Utlandsaffärer (ej EU) 8: EU-affärer 9: Kassarabatter 10: Förskott Totalt 105 affärshändelser Repetitionsövningar för varje lektion Rapporter Tester Hjälpprogram Testresultatet kommer direkt på skärmen Skriv ut och lämna in

10 Bokföring Grund innehåller följande lektioner
1: Tillgångar och skulder (ej moms) 2: Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader (ej moms) 3: Moms 4: Returer 5: Dröjsmålsräntor 6: Löner 7: Utlandsaffärer (ej EU) 8: EU-affärer 9: Kassarabatter 10: Förskott Totalt 105 affärshändelser Repetitionsövningar för varje lektion Rapporter Tester Hjälpprogram Repetera om du inte är nöjd med resultatet och gör om testet

11 Bokföring Verifikat består av
Grundbokföring med 115 verifikationer över 3 månader Bokslut med 10 bokslutsposter Analys av bokslutet Rapporter av olika slag Tester Hjälpprogram Bokför verifikationen Kontoplan finns inlagd

12 Bokföring Verifikat består av
Grundbokföring med 115 verifikationer över 3 månader Bokslut med 10 bokslutsposter Analys av bokslutet Rapporter av olika slag Tester Hjälpprogram Felen påtalas direkt! Allt måste vara rätt!

13 Bokföring Verifikat består av
Grundbokföring med 115 verifikationer över 3 månader Bokslut med 10 bokslutsposter Analys av bokslutet Rapporter av olika slag Tester Hjälpprogram Koden används när man ska fortsätta senare

14 Bokföring Verifikat består av
Grundbokföring med 115 verifikationer över 3 månader Bokslut med 10 bokslutsposter Analys av bokslutet Rapporter av olika slag Tester Hjälpprogram Tester finns efter varje månad Resultatet direkt på skärmen

15 Bokföring Verifikat består av
Grundbokföring med 115 verifikationer över 3 månader Bokslut med 10 bokslutsposter Analys av bokslutet Rapporter av olika slag Tester Hjälpprogram Bokslut kan också göras

16 Bokföring Verifikat består av
Grundbokföring med 115 verifikationer över 3 månader Bokslut med 10 bokslutsposter Analys av bokslutet Rapporter av olika slag Tester Hjälpprogram Liksom analys av resultat och balans

17 Bokföring Bokslut innehåller följande lektioner
1: Kontoavslut 2: Rättelser, omföringar 3: Avskrivningar, nedskrivningar 4: Varulager 5: Interimsskulder, -fordringar 6: Blandade övningar 24 tablåer, 16 eller 29 konton Frågor/analys kring boksluten Rapporter – resultat, balans Tester Hjälpprogram Bokför omföringarna Avsluta kontona Besvara frågorna

18 Bokföring Bokslut innehåller följande lektioner
1: Kontoavslut 2: Rättelser, omföringar 3: Avskrivningar, nedskrivningar 4: Varulager 5: Interimsskulder, -fordringar 6: Blandade övningar 24 tablåer, 16 eller 29 konton Frågor/analys kring boksluten Rapporter – resultat, balans Tester Hjälpprogram Felen påtalas direkt! Allt måste vara rätt!

19 Bokföring Bokslut innehåller följande lektioner
1: Kontoavslut 2: Rättelser, omföringar 3: Avskrivningar, nedskrivningar 4: Varulager 5: Interimsskulder, -fordringar 6: Blandade övningar 24 tablåer, 16 eller 29 konton Frågor/analys kring boksluten Rapporter – resultat, balans Tester Hjälpprogram Högerklicka för hjälp

20 Bokföring Bokslut innehåller följande lektioner
1: Kontoavslut 2: Rättelser, omföringar 3: Avskrivningar, nedskrivningar 4: Varulager 5: Interimsskulder, -fordringar 6: Blandade övningar 24 tablåer, 16 eller 29 konton Frågor/analys kring boksluten Rapporter – resultat, balans Tester Hjälpprogram Gör testerna

21 Bokföring Bokslut innehåller följande lektioner
1: Kontoavslut 2: Rättelser, omföringar 3: Avskrivningar, nedskrivningar 4: Varulager 5: Interimsskulder, -fordringar 6: Blandade övningar 24 tablåer, 16 eller 29 konton Frågor/analys kring boksluten Rapporter – resultat, balans Tester Hjälpprogram Testresultatet kommer direkt på skärmen Skriv ut och lämna in

22 Prov Grundbokföring och Bokslut
Inloggningskoderna bygger på datum och klockslag. Provet rättas automatiskt av programmet – läraren sparar tid. Eleven får reda på sitt resultat direkt på skärmen. Resultatet skrivs ut direkt med elevens namn. Bedömningarna blir rättvisa och alltid lika från gång till gång. Omprov finns inlagda om eleven vill försöka igen.

23 Varför använda Bokföring i Tiden?
Eleverna tycker det är roligt att använda Eleverna kan gå fram i sin egen takt Eleverna kan jobba hemifrån på egen dator från körbar CD-skiva Eleverna kan lätt ta igen avsnitt efter t ex sjukdom Eleverna kan göra prov när de själva känner sig beredda för det Eleverna lär sig bättre då de ”tvingas” lära sig rätt från början Eleverna kan testa sina kunskaper kontinuerligt Eleverna får reda på provresultaten direkt på skärmen Lärarna behöver inte detaljplanera lektionerna Lärarna får testerna som inlämningsuppgifter Lärarna kan lättare följa upp elevernas kunskaper Lärarna behöver inte göra egna prov Lärarna behöver inte rätta proven Eftersom lärarnas arbetsbörda har blivit tyngre och tyngre måste uppgifterna rationaliseras – Det här är ett sätt att göra det!


Ladda ner ppt "Bokföring i Tiden består av"

Liknande presentationer


Google-annonser