Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E-hälsa och strategisk IT

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E-hälsa och strategisk IT"— Presentationens avskrift:

1 2015-05-27 E-hälsa och strategisk IT
Nyheter i NjuRen April 2015

2 Beräkningsformeln för eGFR bytt
E-hälsa och strategisk IT Beräkningsformeln för eGFR bytt Tidigare användes formeln CKD-EPI för beräkning av kreatininbaserat eGFR Den 21 april 2015 byttes formeln till den reviderade Lund-Malmöformeln (LM-rev) [1] Kön Ålder Kreatininvärde LMrev

3 Beräkningsformeln för eGFR bytt forts
E-hälsa och strategisk IT Beräkningsformeln för eGFR bytt forts LM-rev beräknar enligt SBU:s rapport vuxna patienters njurfunktion med tillräcklig noggrannhet genom att använda ett P/S-kreatinin [2]. LM-rev är väl utvärderad i svenskt material Kreatininbaserad formel, därmed samma begränsningar som tidigare CKD-EPI (t ex om BMI < 20 kg/m2) Läs mer: formel-for-berakning-av-eGFR-i-NjuRen/

4 Beräkningsformeln för eGFR bytt forts
E-hälsa och strategisk IT Beräkningsformeln för eGFR bytt forts I e-utbildningen står det fortfarande CKD-EPI. Av tekniska skäl går texten inte att uppdatera… All information under avsnittet Beräkning, inklusive texten på sidan ”Fallgropar”, stämmer även för LM-rev! [1] Björk J, Grubb A, Sterner G, Nyman U. Revised equations for estimating glomerular filtration rate based on the Lund-Malmö study cohort. Scand J Clin Lab Invest May;71(3):232-9. [2] Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Skattning av njurfunktion. En systematisk litteraturöversikt

5 Mer information och kontaktuppgifter
E-hälsa och strategisk IT Mer information och kontaktuppgifter Information om elektroniska beslutsstöd om läkemedel finns på Vårdgivarguiden På denna sida hittar du information om Janusfönster och dess tjänster, nyheter, eventuella servicefönster och annan viktig information Kontakta om du vill lämna synpunkter eller har frågor kring NjuRen eller Janusfönster. E-kurs för NjuRen finns publicerad på Lärtorget: Birgitta Jacquet Verksamhetsnära samordnare/förvaltningsledare för Janusfönster och NjuRen


Ladda ner ppt "E-hälsa och strategisk IT"

Liknande presentationer


Google-annonser