Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter i NjuRen April 2015 2015-05-27 E-hälsa och strategisk IT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter i NjuRen April 2015 2015-05-27 E-hälsa och strategisk IT."— Presentationens avskrift:

1 Nyheter i NjuRen April 2015 2015-05-27 E-hälsa och strategisk IT

2 Kön Ålder Kreatininvärde 2015-05-27 E-hälsa och strategisk IT LMrev  Tidigare användes formeln CKD-EPI för beräkning av kreatininbaserat eGFR  Den 21 april 2015 byttes formeln till den reviderade Lund-Malmöformeln (LM-rev) [1] Beräkningsformeln för eGFR bytt

3 Beräkningsformeln för eGFR bytt forts  LM-rev beräknar enligt SBU:s rapport vuxna patienters njurfunktion med tillräcklig noggrannhet genom att använda ett P/S-kreatinin [2].  LM-rev är väl utvärderad i svenskt material  Kreatininbaserad formel, därmed samma begränsningar som tidigare CKD-EPI (t ex om BMI < 20 kg/m 2 )  Läs mer: http://www.janusinfo.se/Nyheter/Nyhetslista/2015/Ny- formel-for-berakning-av-eGFR-i-NjuRen/ 2015-05-27 E-hälsa och strategisk IT

4  I e-utbildningen står det fortfarande CKD-EPI. Av tekniska skäl går texten inte att uppdatera…  All information under avsnittet Beräkning, inklusive texten på sidan ”Fallgropar”, stämmer även för LM-rev! [1] Björk J, Grubb A, Sterner G, Nyman U. Revised equations for estimating glomerular filtration rate based on the Lund-Malmö study cohort. Scand J Clin Lab Invest. 2011 May;71(3):232-9. [2] Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Skattning av njurfunktion. En systematisk litteraturöversikt. 2013. 2015-05-27 E-hälsa och strategisk IT Beräkningsformeln för eGFR bytt forts

5 Mer information och kontaktuppgifter 2015-05-27 E-hälsa och strategisk IT  Information om elektroniska beslutsstöd om läkemedel finns på Vårdgivarguiden http://www.vardgivarguiden.se/Omraden/E-tjanster-och-system-/ http://www.vardgivarguiden.se/Omraden/E-tjanster-och-system-/ –På denna sida hittar du information om Janusfönster och dess tjänster, nyheter, eventuella servicefönster och annan viktig information  Kontakta e-tjanster@sll.se om du vill lämna synpunkter eller har frågor kring NjuRen eller Janusfönster.  E-kurs för NjuRen finns publicerad på Lärtorget: http://lartorget.sll.se/ http://lartorget.sll.se/ Birgitta Jacquet Verksamhetsnära samordnare/förvaltningsledare för Janusfönster och NjuRen


Ladda ner ppt "Nyheter i NjuRen April 2015 2015-05-27 E-hälsa och strategisk IT."

Liknande presentationer


Google-annonser