Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Roller och organisation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Roller och organisation"— Presentationens avskrift:

1 Roller och organisation

2 Film om roller i Stöd och behandling
https://vimeo.com/

3 Nationell förvaltning
Vårdgivaradmin aktiverar vårdenhet och tilldelar roller Får innehåll via innehållskatalog Aktiverar innehåll till vårdenhet Utför, administrerar och avslutar behandlingar Behörighetsadmin tilldelar roller Designer skapar innehåll Ansvarig utgivare publicerar innehåll i innehållskatalog Aktiverar vårdgivare och tilldelar roll vårdgivaradmin Skapar utgivarenhet och tilldelar roller i Designverktyget Nationell förvaltning Utgivarenhet Vårdgivare Vårdenhet Innehållskatalog Berätta om en tårtbiten i taget. Fyrkanterna utanför cirkeln beskriver vad man gör i den delen av organisationen.

4 Nationell förvaltning
Aktiverar vårdgivare Tilldelar roll vårdgivaradmin Skapar utgivarenhet och tilldelar roller Förutsatt att: Ansökan om utgivarenhet är inlämnad Ansökan vårdgivare är inlämnad (minst två vårdgivaradministratörer)

5 Utgivarenhet En utgivarenhet ska vara registrerad hos Bolagsverket
En utgivarenhet kan ha många utgivare som kan publicera alla designers moment. Utgivare är ansvarig publicist för moment som skapats på den utgivarenheten. Alla moment är synliga för alla designers och utgivare inom en utgivarenhet. En designer kan ändra i en annan designers moment. Upphovsrätt behöver hanteras utanför systemet om upphovsmannen/-kvinnan är annan än designer/utgivare

6 Utgivarenhet Avtal kring innehåll Privata innehållsleverantörer ska ha avtal med minst en vårdgivare för att få tillgång till Designverktyget. Revision av avtalen sker på årsbasis. Vårdgivaradmin skickar in information om de utgivarenheter de har avtal med.

7 Hur kan utgivarenheten fungera?
Exempel: En behandlare på en vårdenhet skapar ett moment i rollen som designer En behandlare på en vårdcentral tar fram underlag till central designer inom landstinget En privat leverantör skapar moment och publicerar till innehållskatalog som vårdgivaradmin aktiverar till vårdenhet

8 Mindre utgivarenhet Utgivarenhet Utgivare Bolag/Vårdgivare Designer
Moment Moment Moment

9 Större utgivarenhet Utgivarenhet Bolag/Vårdgivare Utgivarenhet
Designer Designer Designer Designer Moment Moment Moment Moment Moment Moment

10 Vårdgivare Vårdgivare: Minst två vårdgivaradmin på landstingsnivå
Vårdenhet Vårdgivare Vårdgivare Vårdgivare: Minst två vårdgivaradmin på landstingsnivå Aktiverar vårdenhet Tilldelar roller på vårdenhet Får innehåll från utgivarenhet via innehållskatalogen Aktiverar innehåll till vårdenhet Vårdenhet: X st behörighetsadmin på vårdenhetsnivå tilldelar roller X st behandlare som utför behandlingar Invånaradmin kan starta behandlingar och byta ansvarig behandlare Data-admin exporterar och gallrar avslutade behandlingar

11 Vårdgivare Vårdenhet Vårdgivare Vårdgivare Vårdenhet/Enhet Vårdgivare
Vårdgivar-admin Vårdgivare Vårdgivar-admin Behörighetsadmin Invånaradmin Behandlare Dataadmin Behörighetsadmin Invånaradmin Behandlare Dataadmin Behörighetsadmin Invånaradmin Behandlare Dataadmin Behörighetsadmin Invånaradmin Behandlare Dataadmin Vårdenhet/Enhet

12 Nationell administratör
Nationell förvaltning Nationell administratör Aktiverar vårdgivare i Stöd och behandling Tilldelar roll vårdgivaradministratör Administrerar tillgång till Designverktyget genom att skapa utgivarenheter Tilldelar rollerna utgivare, designer, behörighetsadministratör på utgivarenhet

13 Vårdgivaradministratör
Vårdgivare Vårdgivaradministratör Aktiverar vårdenheter i Stöd och behandling inom vårdgivarens organisation Tilldelar roller på vårdenhet Har tillgång till innehållskatalog Aktiverar innehåll till avsedda vårdenheter inom vårdgivarens organisation

14 Behörighetsadministratör
Vårdenhet Utgivarenhet Behörighetsadministratör Tilldelar roller till personal i Stöd och behandling och Designverktyget Mest troligt är det olika personer som är behörighetsadmin i Stöd och behandling och Designverktyget

15 Invånaradministratör
Vårdenhet Invånaradministratör Startar moment (aktiverat av vårdgivaradmin) för en invånare genom att tilldela invånaren ett moment och en behandlare Överblickar alla pågående moment på vårdenhet Kan vid behov byta behandlare på ett pågående moment

16 Vårdenhet Dataadministratör Exporterar ut data från aktiva moment på vårdenhet (xml-fil) Gallrar patientuppgifter för avslutade moment

17 Utgivare Ansvarig för innehållet
Utgivarenhet Utgivare Ansvarig för innehållet Publicerar kvalitetssäkrat moment i innehållskatalog Publicerar versioner av moment i innehållskatalog Tilldelar moment/innehåll till vårdgivare Beskriver moment i innehållskatalog.

18 Utgivarenhet Designer Skapar innehåll i Designverktyget och styr presentationsflödet Ansvarig för kvalitetssäkring av moment Ansvarig för utbildning av de behandlare som använder momentet Kan skapa nya versioner

19 Support

20 Nationell kundservice
Lokal support Minst två personer, samordning, etablera kontaktvägar Nationell support YouCall Nationell förvaltning Nationell kundservice HSA SITHS

21 Supportkedjan vårdgivare
Lokal support Inhämta information Checklista Manualer och bruksanvisning Ev kontakta lokal HSA eller SITHS admin YouCall Analys, felsök, support, dokumentation Vid behov skicka ärendet vidare Nationell förvaltning Stöd och behandling Mina vårdkontakter Nationell Kundservice Applikationsförvaltare Systemförvaltare

22 Supportkedjan invånare
Behandlande verksamhet Innehållsfrågor Teknisk support? Lokal support Inhämta information Checklista Manualer och bruksanvisning Ev kontakta lokal SITHS- el HSA admin YouCall Analys, felsök, support, dokumentation Vid behov skicka ärendet vidare Nationell förvaltning Stöd och behandling Mina vårdkontakter Nationell Kundservice Applikationsförvaltare Systemförvaltare

23 Nationell support Invånare, lokal supportfunktion och vårdpersonal har Nationell support via Mina vårdkontakter: Öppettider alla dagar året om. Telefonnummer för vårdgivare: Telefonnummer för Invånare: Mellan 8.00–17.00 finns specialistkunskap tillgängligt och avancerad felsökning kan ske. Anmälan via webbformulär https://minavardkontakter.se/ Mail:

24 Nationell support All direktkontakt vad gäller supportärenden från vårdgivare och invånare sker via supportleverantören Youcall. Svarar på vanliga frågor från användare. Fångar upp och utreder misstankar om fel som rapporteras av användare. Förmedlar frågor, önskemål och misstanke om fel nationell förvaltning. Support vårdpersonal fel gällande inloggning, funktion, teknik

25 Lokal support Att göra:
Etablera tydliga kontaktvägar och supportansvar lokalt både vad gäller innehåll, handhavande/funktionalitet och teknik/drift. Vad finns det för hjälp på inera.se? Checklistor FAQ Manualer och bruksanvisning Prenumerera på info om driftstörningar och servicefönster

26 Lokal support och samordning HSA-admin SITHS-admin
Beredskap (prio 1 ärenden) Innehållsfrågor (verksamheten) Nationell förvaltning Nationell support Utgivare MVK-admin

27 Kontakt vårdpersonal

28 Kontakt invånare

29

30


Ladda ner ppt "Roller och organisation"

Liknande presentationer


Google-annonser