Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Roller och organisation. https://vimeo.com/128977100 Film om roller i Stöd och behandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Roller och organisation. https://vimeo.com/128977100 Film om roller i Stöd och behandling."— Presentationens avskrift:

1 Roller och organisation

2 https://vimeo.com/128977100 Film om roller i Stöd och behandling

3 Vårdgivaradmin aktiverar vårdenhet och tilldelar roller Får innehåll via innehållskatalog Aktiverar innehåll till vårdenhet Utför, administrerar och avslutar behandlingar Behörighetsadmin tilldelar roller Designer skapar innehåll Ansvarig utgivare publicerar innehåll i innehållskatalog Behörighetsadmin tilldelar roller Aktiverar vårdgivare och tilldelar roll vårdgivaradmin Skapar utgivarenhet och tilldelar roller i Designverktyget Nationell förvaltningUtgivarenhet Vårdgivare Vårdenhet Innehålls katalog

4 Aktiverar vårdgivare Tilldelar roll vårdgivaradmin Skapar utgivarenhet och tilldelar roller Förutsatt att: Ansökan om utgivarenhet är inlämnad Ansökan vårdgivare är inlämnad (minst två vårdgivaradministratörer) Nationell förvaltning

5 Utgivarenhet En utgivarenhet ska vara registrerad hos Bolagsverket En utgivarenhet kan ha många utgivare som kan publicera alla designers moment. Utgivare är ansvarig publicist för moment som skapats på den utgivarenheten. Alla moment är synliga för alla designers och utgivare inom en utgivarenhet. En designer kan ändra i en annan designers moment. Upphovsrätt behöver hanteras utanför systemet om upphovsmannen/-kvinnan är annan än designer/utgivare Utgivarenhet

6 Avtal kring innehåll Privata innehållsleverantörer ska ha avtal med minst en vårdgivare för att få tillgång till Designverktyget. Revision av avtalen sker på årsbasis. Vårdgivaradmin skickar in information om de utgivarenheter de har avtal med. Utgivarenhet

7 Hur kan utgivarenheten fungera? Exempel: En behandlare på en vårdenhet skapar ett moment i rollen som designer En behandlare på en vårdcentral tar fram underlag till central designer inom landstinget En privat leverantör skapar moment och publicerar till innehållskatalog som vårdgivaradmin aktiverar till vårdenhet Utgivarenhet

8 Mindre utgivarenhet Utgivare Designer Moment Designer Bolag/Vårdgivare Utgivarenhet

9 Större utgivarenhet Utgivare Designer Moment Designer Bolag/Vårdgivare Utgivare Designer Moment Designer Utgivarenhet

10 Vårdgivare Vårdgivare: Minst två vårdgivaradmin på landstingsnivå Aktiverar vårdenhet Tilldelar roller på vårdenhet Får innehåll från utgivarenhet via innehållskatalogen Aktiverar innehåll till vårdenhet Vårdenhet: X st behörighetsadmin på vårdenhetsnivå tilldelar roller X st behandlare som utför behandlingar Invånaradmin kan starta behandlingar och byta ansvarig behandlare Data-admin exporterar och gallrar avslutade behandlingar Vårdenhet Vårdgivare

11 Vårdgivar- admin Behörighetsadmin Invånaradmin Behandlare Dataadmin Vårdenhet/Enhet Vårdgivar- admin Vårdgivare Vårdenhet Vårdgivare Behörighetsadmin Invånaradmin Behandlare Dataadmin Behörighetsadmin Invånaradmin Behandlare Dataadmin Behörighetsadmin Invånaradmin Behandlare Dataadmin

12 Aktiverar vårdgivare i Stöd och behandling Tilldelar roll vårdgivaradministratör Administrerar tillgång till Designverktyget genom att skapa utgivarenheter Tilldelar rollerna utgivare, designer, behörighetsadministratör på utgivarenhet Nationell administratör Nationell förvaltning

13 Aktiverar vårdenheter i Stöd och behandling inom vårdgivarens organisation Tilldelar roller på vårdenhet Har tillgång till innehållskatalog Aktiverar innehåll till avsedda vårdenheter inom vårdgivarens organisation Vårdgivaradministratör Vårdgivare

14 Tilldelar roller till personal i Stöd och behandling och Designverktyget Mest troligt är det olika personer som är behörighetsadmin i Stöd och behandling och Designverktyget Behörighetsadministratör Utgivarenhet Vårdenhet

15 Startar moment (aktiverat av vårdgivaradmin) för en invånare genom att tilldela invånaren ett moment och en behandlare Överblickar alla pågående moment på vårdenhet Kan vid behov byta behandlare på ett pågående moment Invånaradministratör Vårdenhet

16 Exporterar ut data från aktiva moment på vårdenhet (xml-fil) Gallrar patientuppgifter för avslutade moment Dataadministratör Vårdenhet

17 Ansvarig för innehållet Publicerar kvalitetssäkrat moment i innehållskatalog Publicerar versioner av moment i innehållskatalog Tilldelar moment/innehåll till vårdgivare Beskriver moment i innehållskatalog. Utgivare Utgivarenhet

18 Skapar innehåll i Designverktyget och styr presentationsflödet Ansvarig för kvalitetssäkring av moment Ansvarig för utbildning av de behandlare som använder momentet Kan skapa nya versioner Designer Utgivarenhet

19 Support

20 Minst två personer, samordning, etablera kontaktvägar Lokal support YouCall Nationell förvaltning Nationell support HSA SITHS Nationell kundservice

21 Nationell förvaltning Stöd och behandling Mina vårdkontakterNationell KundserviceApplikationsförvaltareSystemförvaltare YouCall Analys, felsök, support, dokumentationVid behov skicka ärendet vidare Lokal support Inhämta informationChecklista Manualer och bruksanvisning Ev kontakta lokal HSA eller SITHS admin Supportkedjan vårdgivare

22 Nationell förvaltning Stöd och behandling Mina vårdkontakterNationell KundserviceApplikationsförvaltareSystemförvaltare YouCall Analys, felsök, support, dokumentationVid behov skicka ärendet vidare Lokal support Inhämta informationChecklistaManualer och bruksanvisning Ev kontakta lokal SITHS- el HSA admin Behandlande verksamhet InnehållsfrågorTeknisk support? Supportkedjan invånare

23 Nationell support Invånare, lokal supportfunktion och vårdpersonal har Nationell support via Mina vårdkontakter: Öppettider 07.00-22.00 alla dagar året om. Telefonnummer för vårdgivare: 08-123 135 25 Telefonnummer för Invånare: 08-123 135 00 Mellan 8.00–17.00 finns specialistkunskap tillgängligt och avancerad felsökning kan ske. Anmälan via webbformulär https://minavardkontakter.se/ Mail: minavardkontakter@sll.seminavardkontakter@sll.se

24 Nationell support All direktkontakt vad gäller supportärenden från vårdgivare och invånare sker via supportleverantören Youcall.  Svarar på vanliga frågor från användare.  Fångar upp och utreder misstankar om fel som rapporteras av användare.  Förmedlar frågor, önskemål och misstanke om fel nationell förvaltning.  Support vårdpersonal fel gällande inloggning, funktion, teknik

25 Lokal support Att göra: Etablera tydliga kontaktvägar och supportansvar lokalt både vad gäller innehåll, handhavande/funktionalitet och teknik/drift. Vad finns det för hjälp på inera.se?  Checklistor  FAQ  Manualer och bruksanvisning  Prenumerera på info om driftstörningar och servicefönster

26 Lokal support och samordning HSA-adminSITHS-admin Beredskap (prio 1 ärenden) Innehållsfrågor (verksamheten) Nationell förvaltning Nationell support UtgivareMVK-admin

27 Kontakt vårdpersonal

28 Kontakt invånare

29

30


Ladda ner ppt "Roller och organisation. https://vimeo.com/128977100 Film om roller i Stöd och behandling."

Liknande presentationer


Google-annonser