Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 SITHS 2009-10-13 Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 SITHS 2009-10-13 Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen"— Presentationens avskrift:

1 1 SITHS 2009-10-13 Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen thomas.nasberg@sjukvardsradgivningen.se www.siths.se

2 Den korta versionen: Ett kort (en fysisk ID-handling) Ett certifikat (en elektronisk ID-handling) Den längre versionen: Nationell säkerhetslösning för ”svensk vård & omsorg”. Utförare = Sjukvårdsrådgivningen Beställare = Sveriges Kommuner och Landsting Fokus är yrkesutövare inom sektorn ”vård & omsorg”, men kan införas inom hela organisationen, t ex miljökontoret inom en kommun. Anställda kommer att utrustas med personliga e-legitimationer och elektroniska tjänstecertifikat lagrade på personliga id-kort. E-legitimationerna på SITHS-kortet möjliggör säker elektronisk identifiering av personal vid inloggning i IT-system, digital signering av elektroniskt lagrad information och säker överföring av information mellan personer, organisationer eller system och är ett krav för nationell/regional samverkan. Nationell Säkerhetslösning

3 15 landsting 9 kommuner 70 000 kort >100 000 certifikat 20 landsting 290 kommuner Hur långt har vi nått med SITHS? 15 av 20 landsting har avtal (några arbetar fortfarande med ”uppkopplingen”) Kommuner är på väg in med stora steg. Privata vårdgivare och ”Tjänsteleverantörer” är på väg in. Nationell Säkerhetslösning

4 1 2 SLA Sjunet Kommun1 Kommun2 LT1 LT2 LT3 LT4 Regionnät Kommun3 Kommun4 Kommun5 Kommun6 LT5 1.Direkt anslutning 2.Tredjeparts anslutning Sjunet

5 Nationell HSA Katalog Intern katalog Extern katalog –Egen katalog –Kataloghotellet HSA

6 Externa katalogadministratörer lägger upp kommunanställda i katalogen i begränsad omfattning Kommunens katalogadministratör administrera direkt i HSA eller via extern parts interna katalog HSA

7 ”Paketering” av anslutning … eller hur vi möjliggör olika sätt att ansluta… Organisationen bär alltid ett ansvaret för utgivningen av ID handlingen –Man kan ge ut kort helt på egen hand kräver avtal kräver HPT kräver RAPS kräver egen RA-organisation möjligheter till varianter av ID-handling ökar –Man kan delta i kortutgivningen kräver avtal (HPT och RAPS kan ansvaras av annan organisation) kräver INTE egen RA-organisation (variationer är möjliga) huvudansvaret ägs fortfarande, men ansvaret kan ”delegeras” i form av uppdrag till extern RA-organisation (helt eller delvis) ömsesidigt avtal mellan parterna kommun/landsting eller kommun/kommun) möjligheter till varianter av ID-handling är oförändrade –Man kan fullt ut låta annan organisation ge ut kort kräver INTE avtal (HPT och RAPS förutsätts ansvaras av annan organisation) kräver INTE egen RA-organisation (variationer är dock möjliga) ömsesidigt avtal mellan parterna kommun/landsting eller kommun/kommun möjligheter till varianter av ID-handling minskar HSA/SITHS

8 RESPEKTIVE KOMMUN TAR EGET ANSVAR Egen anslutning Egna avtal: ”Tjänsteavtal SITHS” Egen ”HPT” Egen ”Tillämpningsanvisning RAPS” Egen administration av personer i HSA samt kortutgivning (SITHS) HSA l=Länet o=kommun 1 o=kommun 2 o=landstinget

9 KOMMUN/LANDSTING DELAR ANSVARET Delad anslutning Egna avtal: ”Tjänsteavtal SITHS” Egen/delad ”HPT” Egen/delad ”Tillämpningsanvisning RAPS” Egen administration av personer i HSA samt kortutgivning (SITHS) och/eller via extern part HSA l=Länet o=kommun 1 o=kommun 2 o=landstinget

10 LANDSTING TAR HELA ANSVARET Ingen anslutning Inget avtal: ”Tjänsteavtal SITHS” Ingen ”HPT” Ingen ”Tillämpningsanvisning RAPS” Extern part administration av personer i HSA samt kortutgivning (SITHS) HSA l=Länet o=kommun 1 o=kommun 2 o=landstinget

11 Skapa säkra och aktuella underlag till e-legitimation och e-Tjänstelegitimation. Organisationen garanterar alltså uppgifterna om medarbetaren. SITHS

12 Beställning och utgivning av kort och certifikat 1.Ett ”Beställningsuppdrag” skapas 2.Ett ”Beställningsunderlag” skapas 3.En ”Beställning” genomförs 4.En ”Kortutlämning” genomförs 5.En ”avregistrering” och en ”spärr” av kort/certifikat genomförs Arkivering sker under några steg SIS Capture StationSITHS Admin Kort- och certifikatutgivning

13

14 Telia eID SITHS eID Elektronisk tjänstelegitimation Personlig E-legitimation SITHS …består av flera certifikat! E-legitimation och eTjänstelegitimation. ID handlingar

15 SITHS …hanterar identifiering! Vilka rättigheter man har hanteras av andra system. ID handlingar

16 SIS kort Företagskort Reservkort Val av kortprodukt ID handlingar

17 Val av kortprodukter ID handlingar

18 Inbyggd funktion för beröringsfri inpassering (RFID-chip) Baksida: Magnetremsa för t ex inpassering Chip för lagring av e-legitimationer Organisationens logga Baksida: Streckkod ID handlingar

19 Varje RA-organisation bemannas med ett antal roller för att effektivisera och decentralisera dess arbete. Förvaltningsarbete

20 Ett förtroende – en Tillit Förvaltningsarbete

21 1. Vad skall vi börja med? 2. Vad händer sedan? 3. Hur vet vi till sist att allt fungerar? Anslutning till SITHS (steg för steg…) Avtal Leverantör Avtal SVR RAPS Övriga Granskningsdokument Kortprototyp Kort kan beställas!

22 Tjänsteavtal SITHS Läs igenom ”Tjänsteavtal SITHS” och förmedla det till person hos er som äger rätt att teckna avtal för er organisation. Underteckna ”Tjänsteavtal SITHS” och sänd detta till Sjukvårdsrådgivningen enligt instruktioner (försättsblad). Leveransavtal Läs igenom tjänsteleverantörens ”Leveransavtal” (och bilagorna). Besluta om val av korttyp/er (SIS, Företags, Reserv, Egen). Besluta om design av Logotyp. Uppskatta tidplan och volym av kort. Dialog med leverantör Dialog med leverantör påbörjas. Planera den inledande RA-organisationen (jmf gärna med andra). 1. Vad skall vi börja med? När? – Hur många?

23 Tjänsteavtal SITHS Undertecknat avtal återsänds med Sjukvårdsrådgivningens signering. Leveransavtal Underteckna tjänsteleverantörens ”Leveransavtal”. Anmäl ”Handläggare” för godkännande (”Bilaga 1.3 Info om Handläggare”). OBS! Handläggare skall definieras till varje kortprodukt (SIS/Företags). Dialog med leverantör Kortprototyp skapas. Kortprototyp leveransgodkänns av Kund. Tillämpningsanvisning RAPS RAPS och övriga ”Granskningsdokument” lämnas in för godkännande. RAPS bereds för granskning av beslutande Förvaltningsgrupp. Viss komplettering kan efterfrågas. RAPS granskas. RAPS godkänns. Granskningsdokument Granskningsdokument granskas. Viss komplettering kan efterfrågas. Leverantör ”konfigurerar” in Kund i systemet, t ex ”SITHS Admin”. 2. Vad händer sedan? OK OK OK OK

24 Utbildning Genomför central utbildning. Utbilda med egen utbildningsmiljö (alt. nyttja Sjukvårdsrådgivningens). Kontrollpunkter Har vi fått återkoppling om: –Undertecknat avtal med Sjukvårdsrådgivningen. –Undertecknat avtal med Leverantören. –Godkänd RAPS. –Godkända ”Granskningsdokument”. –Godkänd kortprototyp. –Leveransklar kortprodukt, t ex ”OK att nu beställa produkt 459”. –Godkänd ”Handläggare” (och vilka kortprodukter han/hon kan beställa). Genomför ”tekniska” test beställningar, kontroll att applikation fungerar. Genomför pilotbeställning. Leveranskontrollera produkt (teknik, mm, på och i kortet). Det fungerar! 3. Hur vet vi till sist att allt fungerar? OK ?


Ladda ner ppt "1 SITHS 2009-10-13 Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen"

Liknande presentationer


Google-annonser