Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanfattning HSA/SITHS/Pascal Kontoret för hälsa, vård och omsorg version 2012-05-16 HSA-administrationen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanfattning HSA/SITHS/Pascal Kontoret för hälsa, vård och omsorg version 2012-05-16 HSA-administrationen"— Presentationens avskrift:

1 Sammanfattning HSA/SITHS/Pascal Kontoret för hälsa, vård och omsorg version HSA-administrationen

2 2 Sammanfattning Innehåll •Bakgrund och inledning •HSA/SITHS = Pascal säkerhetslösning •Utförare •Roller och ansvar •Behörighetsadministratör – HSA-administratör •Rutiner för hantering av HSA/SITHS •HSA-katalogens innehåll och struktur •Placering av personer och medarbetaruppdrag •Test av SITHS-kort och inloggning i Pascal •Pascal ordinationsverktyg •Support •Mer information

3 3 Sammanfattning Bakgrund Informationssäkerhet/Patientdatalagen Säker inloggning Lösenordsdosa SITHS-kort Telefon Uppsala kommun - HVK Pascal ordinationsverktyg Nationell e-hälsa: Socialdepartementet: framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster 3 perspektiv: Invånaren – Vård och omvårdnadspersonal – Beslutsfattare

4 4 Sammanfattning Inledning •Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) fungerar som en förmedlare av tjänster åt Inera •Vision: Utförarorganisationen är rustad för att kunna efterleva kraven på säker inloggnings- strategi (SITHS) och säker användning av förskrivningssystem (Pascal) mfl. •HVK rustar för grundläggande etablering hos sina utförare och bassupport + kontrollfunktion. •Utförarorganisation rustar sig med avseende på resurser och kunskap

5 5 Sammanfattning NPÖ, Pascal, … IT-stöd i vården Vårdenhet Landsting Apotek Verksamhets- chef HSA-katalog Kund/Vårdtagare SITHS-kort HSA-admin Pascal säkerhetslösning (HSA/SITHS)

6 6 Sammanfattning SITHS-kortet är en värdehandling SITHS-kortet är en id-handling SITHS-kortet är personligt SITHS-kortet har PIN-kod

7 7 Sammanfattning Utförare/Vårdgivare i HSA •Aleris Omsorg AB •Attendo Sverige AB •Attendo Individ och familj AB •Björkbackagården AB •Brostugegården AB •C Företaget Vård och Omsorg •Carema Äldreomsorg AB •Diakonist. Samariterhemmet •Frösunda LSS AB •Förenade Care AB •Kosmo AB •Mariatjänst AB •Mellansvenska Vård •Omsorgshuset i Stockholm AB •Stiftelsen Andreas Ands Minne •Stiftelsen Göransgården •Uppland Nursing Resurs AB •Victum Omsorg AB •Vård och omsorg (Vård & bildning)

8 8 Sammanfattning Hämta kort PIN-koder Beställa och hämta ut kort Verksamhets- chef Roller och ansvar Landstinget SITHS-admin Inera Cygate Gemalto Telia Utförare Behörighets- administratör Kort- innehavare Kommunen HSA-admin HSA-katalog Nästan alla rutiner avser infoutbyte mellan behörighetsadministratören och HSA-administratören.

9 9 Sammanfattning Lokal och central administration •Behörighetsadministratören måste –Förstå vad HSA/SITHS innebär –Upprätta egna interna rutiner för hanteringen av HSA/SITHS –Följa kommunens instruktioner, regler och rutiner –Stötta sina egna kortinnehavare, verksamhetschefer och IT- samordnare –Utbilda sina ersättare •HSA-administratören –administrerar HSA/SITHS-beställningar/avbeställningar –ansvarar för kommunens instruktioner, regler och rutiner –ger stöd och handledning

10 10 Sammanfattning Rutiner för HSA/SITHS – och bra skydd av patientdata •Beställa SITHS-kort •Tilldela/ändra/ta bort medarbetaruppdrag •Övertagande av ansvar för personuppgifter och kort •Makulera ej uthämtat kort •Spärra SITHS-kort •Återlämna SITHS-kort •Ändra personuppgifter •Ändra vårdenhetens uppgifter •Lokala rutiner för tilldelning och underhåll av behörigheter •Kontrollera yrkeslegitimation •Kontroller personnummer och namn folkbokföringen •Kvalitetssäkring av HSA- katalogens uppgifter •Aktuell version av Net iD, webbläsare, drivrutin,… •Fakturering

11 11 Sammanfattning HVKs ansvar Utförarens ansvar Stöd till verksamheten Behörighets- administratör MAS Kortinne- havare Verksam- hetschef HSA- administratör IT- samordnare Inera

12 12 Sammanfattning HSA-katalogens innehåll och struktur •Obligatoriska uppgifter för Pascal i HSA –Person –Utförare (vårdgivare/vårdenhet) –Medarbetaruppdrag –Tilldela medarbetaruppdrag

13 13 Sammanfattning Personuppgifter för kortinnehavare •Placerad hos (vårdgivare HSA) •Personnummer •Förnamn •Efternamn •e-postadress •Yrkeslegitimation •Förskrivarkod •(Tidsbegränsad anställning) Attendo AB Carl Berit Anna Kosmo AB Doris Erik Fia

14 14 Sammanfattning Utförare = Vårdgivare HSA = Vårdenhet HSA •Benämning vårdgivare HSA •Organisationsnummer •Benämning vårdenhet HSA •Direkttelefon •Postadress •Postnummer (geografisk placering) •Verksamhetschef (återkommer med mer info) •Vårdenhetens medarbetaruppdrag ”Uppdrag för Kosmo AB = Kosmo AB = Kosmo AB Uppdrag för Kosmo AB Läs mer: •Riktlinjer för kommunens HSA-katalog •Info, wiki och filmer på Ineras webb

15 15 Sammanfattning Medarbetaruppdrag Pascal enligt Ineras rekommendation •Vårdenhet HSA: •Benämning: •Syfte: •Informationstyp: •Omfång: Vårdenhet i HSA-katalogen som medarbetaruppdraget tillhör ”Uppdrag för ” Vård och behandling Alla informationstyper (bl.a förskrivning) Sammanhållen journalföring Läs mer: •Info, wiki och filmer på Ineras webb

16 16 Sammanfattning Uppdrag för Attendo AB Kosmo AB Uppdrag för Attendo AB Uppdrag för Kosmo AB Varje utförare/vårdenhet HSA har ett medarbetaruppdrag (utom Vård och omsorg som har två). Vård & omsorg Uppdrag för Vård & omsorg Uppdrag för Vård & omsorg Joursjukvård

17 17 Sammanfattning Tilldela medarbetaruppdrag Attendo AB Kosmo AB Carl Berit Anna Doris Erik Fia Uppdrag för Attendo AB Uppdrag för Kosmo AB Tilldelningen ska ALLTID göras av den utförare/vårdenhet HSA som ansvarar för medarbetaruppdraget

18 18 Sammanfattning Tilldela medarbetaruppdrag Kortinnehavare med flera uppdrag Attendo AB Kosmo AB Carl Berit Anna Doris Erik Fia Uppdrag för Attendo AB Uppdrag för Kosmo AB Tilldelningen görs ALLTID av den utförare/vårdenhet HSA där personen har sitt uppdrag

19 19 Sammanfattning Tilldela medarbetaruppdrag – V&O Joursjukvård Vård & omsorg Gun Hans Ida Uppdrag för Vård & omsorg Uppdrag för Vård & omsorg Joursjukvård HVK-avtalad natt-/jourpersonal från Vård och omsorg tilldelas medarbetaruppdrag av Vård och omsorg

20 20 Sammanfattning HSA-katalog SITHS-kort och HSA-katalogens uppgifter Anna Andersson HSA-id Leg. sjuksköterska Förskrivarkod Uppdrag för A… Uppdrag för K… Uppsala kommun SITHS CA,V3 (=Inera) Telia-certifikat Anna Andersson Personnr: … SITHS-certifikat U-a Anna Andersson HSA-id: … Vem är du? Vilka är dina egenskaper?

21 21 Sammanfattning Testa kort och behörigheter Kort och behörigheter •SITHS-kortet •SITHS-certifikatet •Medarbetaruppdragen •Åtkomst Pascal •Självadministration Net iD •Byta PIN-koder •Lås upp PIN-koder med PUK-koden Hur testar jag? •www.uppsala.se/hvk-utforare •Inera testfunktion (och e-learning) •Pascal ordinationsverktyg Dator och system •Kortläsare •Drivrutin kortläsare •Net iD •Version av webbläsare

22 22 Sammanfattning Inera: Testa kortläsare, dator och kort Ineras testfunktion – den blå sidan –http://test.siths.sehttp://test.siths.se –Klicka på ”Krav för Pascal” –Klicka på ”Legitimation” (’pin kod fungerar’ visas längst till vänster) –Stäng webbläsaren och försök igen om något ser konstigt ut Ger översiktlig info om kortläsare webbläsare, programvaror, e-legitimation/certifikat, giltig PIN-kod

23 23 Sammanfattning Inera:

24 24 Sammanfattning Lär känna ditt SITHS-kort / Felsök ditt SITHS-kort …Praktiskt information, Kortinnehavare –Testa ditt SITHS-kort.pdf •Testa kortläsare, visa certifikat, testa PIN-koder –Hantera PIN- och PUK-koder.pdf •Byt PIN-kod (om du kan din gamla PIN-kod) •Lås upp/Byt PIN-kod om du glömt den (använd PUK) •Beställ ny PUK-kod (om du glömt koden/tappat Telia-brevet)

25 25 Sammanfattning Pascal ordinationsverktyg •Varje utförare tar ansvar för sin egen personals utbildning •Tre utbildningstillfällen genomförda •Flera utbildningstillfällen längre fram? •På finnswww.inera.se/Vardtjanster/Pascal/ –filmer som visar användargränssnittet –e-learning för både Pascal ordinationsverktyg och inloggning –wiki, dokument, m.m.

26 26 Sammanfattning Ordinationsverktyget och inloggning •Träna på Pascal ordinationsverktyg –Kräver inte inloggning med SITHS-kort. –Ange användarnamn och lösenord (pascaldemo, spring_11) –Kräver ett antal personnummer att testa på (vem?) –Kontakta vem? för mer information –http:// http:// •Logga in i riktiga Pascal –Testa att inloggningen fungerar. Kräver SITHS-kort och medarbetaruppdrag –Notera att det är riktiga Pascal. Vårdtagare för Uppsala kommun saknas helt innan migrationen från eDos –https://www.eordinationpascal.se/https://www.eordinationpascal.se/

27 27 Sammanfattning Anna Andersson

28 28 Sammanfattning Support Pascal säkerhetslösning (inloggning till systemet) •Frågor angående inloggning, åtkomst, SITHS-kort, medarbetaruppdrag, HSA-katalogen, datorer och system –Sök information på utförarwebbens SITHS-sidorSITHS-sidor –Kontakta i första hand utförarens behörighetsadministratör –Utförarens behörighetsadministratör kan kontakta HSA-administrationen på Pascal ordinationsverktyg (ordinationer/arbete i systemet) •Frågor angående funktioner i Pascal –Sök information på Ineras Pascal-sidorPascal-sidor –Kontakta i första hand utförarens supportorganisation för Pascal ordinationsverktyget (t.ex. Pascal-utbildad sjuksköterska eller MAS) –Utförarens supportorganisation kan kontakta nedanstående personer: •Ordinationer och HSL i Uppsala län: Thomas Lindqvist, •Ordinationer och HSL i Uppsala kommun: Marianne Sellgren, Aktuella kontaktpersoner finns på utförarwebben: … Nationell eHälsa, Pascal, Pascal support

29 29 Sammanfattning Mer info •Läs mer på •Lär mer på under Nationell eHälsawww.uppsala.se/hvk-utforare •Kontakta din lokala kontaktperson (MAS, verksamhetschef eller behörighetsadministratör) •För behörighetsadministratören: Kommunens centrala HSA-administratör


Ladda ner ppt "Sammanfattning HSA/SITHS/Pascal Kontoret för hälsa, vård och omsorg version 2012-05-16 HSA-administrationen"

Liknande presentationer


Google-annonser