Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldraråd 150427 Tack!. Bildningsförvaltningen Lgr 11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Del 1- Skolans värdegrund och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldraråd 150427 Tack!. Bildningsförvaltningen Lgr 11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Del 1- Skolans värdegrund och."— Presentationens avskrift:

1 Föräldraråd 150427 Tack!

2 Bildningsförvaltningen Lgr 11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Del 1- Skolans värdegrund och uppdrag Del 2- Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen Del 3- Kursplaner

3 Bildningsförvaltningen Lgr 11 Del 1- Skolans värdegrund och uppdrag Grundskola åk. 1-9 Förskoleklass Fritidshem Grundläggande värden

4 Bildningsförvaltningen Lgr 11 Del 2- Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen Normer och värden Kunskaper Elevernas ansvar och inflytande Skola och hem Övergång och samverkan Skolan och omvärden Bedömning och betyg Rektors ansvar

5 Bildningsförvaltningen Lgr 11 Del 3- Kursplaner Bild Engelska Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa Matematik Moderna språk Modersmål Musik Naturorienterade ämnen Biologi Fysik Kemi

6 Bildningsförvaltningen Lgr 11 Samhällsorienterade ämnen Geografi Historia Religionskunskap Samhällskunskap Slöjd Svenska Svenska som andraspråk Teckenspråk för hörande Teknik

7 Bildningsförvaltningen Lgr 11 Kursplanerna: Inledning med motiven till varför ämnet finns. Syfte med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Centralt innehåll som anger vad som ska behandlas i undervisningen i ämnet. Kunskapskrav som anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen i ämnet.

8 Bildningsförvaltningen Lgr 11 Betyg från åk. 6 A B C D E F -

9 Bildningsförvaltningen Lgr 11 Idrott och hälsa: Motorik Rörelse till musik Simning Samtala om fysiska upplevelser Friluftsliv och utemiljö Orientering Skadeförebyggande Hantera nödsituationer

10 Bildningsförvaltningen Lgr 11 E: Eleven ska delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. C: Eleven ska delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten. A: Eleven ska delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl aktiviteten.

11 Bildningsförvaltningen Lgr 11 Betyg: All information som finns tillgänglig för elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven. En allsidig bedömning av dessa kunskaper. Inget prov, inte ens ett nationellt prov, kan ensamt utgörs betygsunderlag.


Ladda ner ppt "Föräldraråd 150427 Tack!. Bildningsförvaltningen Lgr 11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Del 1- Skolans värdegrund och."

Liknande presentationer


Google-annonser