Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Weimar Tyskland & Hitler tar makten.  Karta över Tyskland (1920-talet)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Weimar Tyskland & Hitler tar makten.  Karta över Tyskland (1920-talet)"— Presentationens avskrift:

1 Weimar Tyskland & Hitler tar makten

2  Karta över Tyskland (1920-talet)

3   Tyska kejsaren abdikerade i november 1918.  Tyskland blev en republik istället.  Parlamentet ( Reichstag ) och presidentet skulle röstas fram i fria val. Även kvinnor fick rösträtt.  Parlamentet hade sina sammanträden i staden Weimar.  Weimarrepubliken fanns mellan åren 1919 och 1933. Weimarrepubliken

4   Tyska befolkningen var inte vana vid demokrati efter en lång tid i en auktoritär kejsardöme.  Kommunistiska ”hotet”: Man var rädd att ryska revolutionen skulle sprida till Tyskland. Spartakistupproret år 1919. Kommunistledarna Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht dödades.  Extrema högers uppror år 1920.  Både höger- och vänsterextremism ökade och folk röstade på dessa partier vid val. Svag demokrati

5   Det var den nya Weimar regeringen som fick skriva under Versaillesfördraget.  Miljoner tyskar tyckte att regeringen och dess anhängare hade svikit landet. De kallades förrädare.  Så-kallade dolkstötslegenden började spridas. Tyskland hade inte förlorat kriget på riktigt. Tyska förrädare hade huggit de modiga tyska soldaterna i ryggen. Versaillesfördraget

6   Tyskland skulle betala en enorm summa som krigsskadestånd (35 biljoner dollar). Landet hade svårt att betala.  I januari 1923 ockuperade Frankrikes armé Ruhr – det viktigaste industriella området i Tyskland och alla dess hamnar, stålverk och kolgruvor.  Passiv motstånd och strejkar mor Frankrike.  Regeringen beslöt att trycka pengar för att hinna ikapp med betalningarna.  Hyperinflationen tog fart.  I november 1923 var Tyskland tvungen att genomföra en valutareform. Krigsskadestånd

7  Hyperinflation  Januari 1920: En limpa bröd kostade 1.20 Mark.  November 1923: En limpa bröd kostade 80 biljoner Mark.

8   NSDAP försökte ta över makten i november 1923, när ekonomiska krisen var som värst. ( Münchenputsch ).  Hitlers anhängare blev dödade eller skadade.  Hitler själv fick 5 års fängelsestraff.  Han kom ut ut fängelset efter 1 år.  Under tiden skrev han sin kända bok “Min kamp - Mein Kampf ”. Ölkällarkuppen i München

9   I mitten av 1920-talet började Tyskland att återhämta sig både ekonomiskt och politiskt.  Tyskland fick bli medlem i Nationernas förbund år 1926.  Mötet i Locarno år 1926.  Tyskland fick delta årets 1928 olympiska spelen. Återhämtningens tid

10   Ny ekonomiskt bakslag kom med börskraschen i USA.  Många fabriker fick stänga.  Många förlorade sina jobb; 6 miljoner arbetslösa.  Inom några år hade svält och hopplöshet spridit till Europa.  Många började rösta på Hitlers parti NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). 1929 Valaffisch från 1932; ”Vår sista hopp, Hitler”

11   Ett viktigt parlamentariskt val hölls i november 1932.  NSDAP fick 33% av rösterna.  Nazi-partiet blev det största partiet i Reichstag.  Samtidigt, SDP fick 20% och Kommunistiska partiet 16%.  I januari 1933 bildade NSDAP och Konservativa partiet en koalitionsregering.  Hitler blev rikskansler ( Reichskanzler ). 1932

12   Samarbetet mellan NSDAP och de Konservativa fungerade inte.  Parlamentet fick upplösas och det blev nyval.  En vecka innan valet brändes parlamentsbyggnaden.  Kommunister fick skulden för branden.  President Hindenburg införde undantagslagar på Hitlers begäran.  Valet genomfördes ändå och NSDAP fick 44% av rösterna. 1933

13   Hindenburgs undantagslag inskränkte flera av medborgerliga rättigheter och var första steget mot diktatur.  Undantagslagarna gällde hela perioden när Hitler hade makten.  Alla andra partier, förutom NSDAP var förbjudna.  Fackliga ledare skickades till fängelse eller arbetsläger.  I maj 1933 brändes många judiska och kommunistiska böcker offentligt. Undantagslagar

14   President Hindenburg dog nästa år (1934).  Hitler utnämnde sig själv president och Führer - ledare.  Medlemskap i ”Tyska arbetsfront - Deutsche Arbeitsfront ” blev obligatoriskt.  Hitlerjugend och Bund Deutscher Mädel.  Hemliga statspolisen ( Gestapo ) bildades.  SS - Skyddsgrupper (svarta uniformer). Partiets kamporganisation: kontrollerade Gestapo och fungerade som Hitlers personliga livvakter.  SA - Stormtrupper (bruna uniformer). Nazipartiets militära sektion. Stod i praktiken utanför lagen. Hitler blir Führer

15


Ladda ner ppt "Weimar Tyskland & Hitler tar makten.  Karta över Tyskland (1920-talet)"

Liknande presentationer


Google-annonser