Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elektronisk handel Nicklas Lundblad Sveriges Tekniska Attachéer Nicklas Lundblad Sveriges Tekniska Attachéer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elektronisk handel Nicklas Lundblad Sveriges Tekniska Attachéer Nicklas Lundblad Sveriges Tekniska Attachéer."— Presentationens avskrift:

1

2 Elektronisk handel Nicklas Lundblad Sveriges Tekniska Attachéer Nicklas Lundblad Sveriges Tekniska Attachéer

3 Fyra grundläggande frågor 1. Vad är elektronisk handel? 2. Var sker den elektroniska handeln? 3. Hur sker den elektroniska handeln? 4. Var är den elektroniska handeln på väg?

4 1. Vad är elektronisk handel? Elektronisk handel är handel –Hur definierar vi handel? Det gör vi inte! –Det är, på ett sätt, inte nytt! (EDI) Elektronisk handel är en del av informationssamhället –Det systemskifte vi ser måste studeras som en helhet Elektronisk handel är människor som interagerar –Det mänskliga perspektivet är lika viktigt som det tekniska

5 Elektronisk handel i informationssamhället - policy Electronic Commerce consists of Information Society Service activities. These consist of a large variety of on- line services, for example, the sale of goods or services or the free provision of information remunerated by commercial communication. Proposal for a Directive on Certain Legal Aspects of Electronic Commerce in the Electronic Market (COM (1998) 586 final

6 Elektronisk handel i informationssamhället - en bild Nya företagsformer Elektronisk handel Nya konstformer Nya kommunikationsformer Nya sociala beteenden Globalisering Nya regelverk Immaterialisering Decentralisering

7 2. Var sker den elektroniska handeln? Mellan företag och konsumenter –Konsumenter mest problematiska integritetsfrågor bedrägerier, m.m konsumentskydd Mellan företag och företag –Handeln mellan företag förväntas bli den mest betydelsefulla På en teknisk infrastruktur –Satelliter, fiber, kabelmodem, wireless? –Bredband! –Flat rate I världen geografiskt –USA –EU? –Sydostasien

8 Aktörsperspektiv på den elektroniska handeln B2B och B2C Vilken är viktigast? –B2B ger störst del av omsättningen (upp till 90% år 2000 enligt bedömare (genomsnitt 78% OECD)) –B2C skapar varumärken Konsumenter är inte bara konsumenter –Svaret: båda är viktiga… C2C? –Auktioner –Superdistribution

9 3. Hur sker den elektroniska handeln Med verktyg –Mjukvaror för elektronisk handel Nivåer –ERP –Storefronts Med hjälp –CSP och hosting services –TTP Med nya affärsstrategier –En grunduppsättning... –…med betydande flexibilitet för nya modeller

10 Verktyg Stora aktörer Små aktörer ERPStorefrontsServers

11 Affärsstrategier I - grunduppsättningen modeller E-shopsE-shops E-procurementE-procurement E-auctionE-auction E-mallE-mall 3rd Party Marketplace (CSP) (CSP) Virtual Communities Value Chain Service Provider Value Chain Integrator Collaboration platforms Information brokers Efter Paul Timmers Business Models for Electronic Markets

12 Affärsstrategier I - grunduppsättningen modeller E-shopsE-shops E-procurementE-procurement E-auctionE-auction E-mallE-mall 3rd Party Marketplace (CSP) (CSP) Efter Paul Timmers Business Models for Electronic Markets B2C Elektronisk detalj handel i första hand bokus.com, cdnow.com B2B Elektronisk upphandling Öreboprojektet, IBM, Japan Airlines Olika typer av elektronisk budgivning onsale.com, ebay.com En samling e-shops under ett och samma namn torget.se, yahoo.com CSP-services Telia e-commerce, intershop, yahoo.com

13 Affärsstrategier I - grunduppsättningen modeller Virtual Communities Value Chain Service Provider Value Chain Integrator Collaboration platforms Information brokers Efter Paul Timmers Business Models for Electronic Markets En samling individer som har ett gemensamt intresse geocities.com, fortunecity.com Specialiserar sig på vissa funktioner som betalning, fondförvaltning m.m. etrade.com, firstvirtual.com Integrerar led i värdekedjan för vinst aa.com, onstar.com Samarbete mellan företag i projektform projektplatsen.se, MS Office 2000 Informationsmäklare som erbjuder nyheter m.m wsj.com

14 Affärsstrategier II - nya modeller Nya modeller för detaljhandeln Gratismodeller Nya mellanhänder Värdekedjor

15 Affärsstrategier II - nya modeller för detaljhandeln Nollmarginalmarknaden Butiksmodellen Tillverkare Återförsäljare Kund Pris P Pris P + 20% On-line modellen (nollmarginalmarknad) Tillverkare Återförsäljare Kund Pris P Pris P + 0% Annonsör Annonsintäkt

16 Affärsstrategier III Gratismodeller Exempel –Free-pc.com –Aureate.com –Audiodiner.com Några frågor i anslutning till modellen –Personuppgiftsekonomi –Är modellen ny? Tidningar… –Modellens framtid - infomediaries? AnnonsörTillverkare Distributör Kund Produkter Annonser Personuppgifter

17 Nya mellanhänder I Compare shopping –mysimon.net –compare.net (nyligen uppköpt av Microsoft) Portaler –yahoo.com –netscape netcenter

18 Nya mellanhänder II Mellanhändernas död och återkomst När uppkommer mellanhänder? –När transaktionskostnaderna för en viss verksamhet är högre i företaget än utanför (Ronald Coase ”The Nature of the Firm” 1937) Exempel på mellanmansbortfall –American Airlines och resebranschen Kostnad i traditionell bransch $ 8 (OECD) Kostnad på Internet $ 1 (OECD) Exempel på ny mellanman –Compare.net –Nya internetaktiemäklare

19 ReactActInteractAttract Internet Business Value Chain Efter Treese, G and Stewart, L Designing Systems for Internet Commerce (Massachusets 1998) Processorienterad analys av elektronisk handel Treeses och Stewarts värdekedja

20 4. Var är den elektroniska handeln på väg? Prognoser –Handelns storlek Trender –Tekniska trender –Samhälleliga trender Problem –Tekniska –Samhälleliga Nyckelscenarion –bevakningsområden

21 Prognoser I

22 Prognoser II - i perspektiv 95-97 uppgick den elektroniska handelns intäkter till 0.5 % av den samlade detaljhandeln i de 7 största länderna i OECD (OECD 7) Om de mest positiva prognoserna blir verklighet kommer on-line marknaden i början av 2000 talet att motsvara 15% av detaljhandeln i OECD 7 55 % av jordens befolkning har ej lyft en telefonlur (UNESCO)

23 Trender Tekniska trender –Utvecklingen mot bredband –Från nätverk till fält –Agentarkitekturer –Integrerade IT-arkitekturer –Design för användare –Konvergens/Konversion –Innehållsstrukturer (XML ) –Verktyg för one-to-one marketing tas fram –CSP och Hosting services ökar Samhälleliga trender –Individen skyddar sin integritet –Individens krav på tid –Globaliseringen –Mellanhänder dör och föds –Regleringen av Internet ökar (DMCA, UCC 2b) –On-line beteendet mognar –Konsumentorganisationerna lyser med sin frånvaro!!! –Företagsformer och kulturer förändras

24 Problem Tekniska –Infrastruktur Bredband –Standardutveckling EDI? Open EDI? XML? –Elektroniska betalningssystem Kontokort eller DigiCash? –Säkerhet Samhälleliga –Juridiska problem Immaterialrätt, Integritetsrätt, Bolagsrätt, Konsumenträtt. Marknadsföringsrätt Illegal import av medicin, alkohol m.m. Olaga dataintrång –Ekonomiska problem Nollmarginalmarknader Monopol –Beteendevetenskapliga problem Tillitsproblematiken Etik (spelande, bedrägerier)

25 Nyckelscenarion Bredband och marknadskostnader Nollmarginalmarknader och monopol Patent och affärsutveckling Upphovsrätten och informationsfriheten Globalisering och rättsliga problem

26 Bredband och amerikansk dominans Bredbandskostnaden förblir konstant hög i EU Marknaden för bredband i USA exploderar och blir flat rate Inträdeskostnaden på marknaden för europeiska SMF ökar relativt USA -> Amerikadominansen växer och endast USA får ta del av fördelarna med e-handel

27 Nollmarginaler och monopol Nollmarginalmarknaderna växer Konsumentbeteendet på Internet koncentreras till ett fåtal webbplatser (42% av amerikanska surfare besökare 10 webbplatser i månaden) Ett fåtal stora aktörer får annonsintäkterna (idag får 50 siter 95% av annonsintäkterna) Dessa formar ett mono-eller oligopol -> Marknadsutvecklingen stannar av och priserna börjar stiga

28 Patent och affärsutveckling Amerikanska patentverket släpper igenom fler patent på mjukvara och affärsmodeller Europeiska patentkontoret följer efter Ett fåtal aktiva spelare tar över essentiella patent (shopping carts, on-line auctions är patenterade!) En licenskostnad uppstår för alla som vill starta elektroniska handel - och kan bli så stor att den stänger ute SMF -> Den elektroniska marknaden reserveras för de stora företagen

29 Upphovsrätten och informationsfriheten Upphovsrätten stärks mer Informationsfriheten inskränks –Privacy –Decency Mer och mer information kostar mer -> Informationsflödena i nätverken minskar och eftersom värdet av Internet är direkt relaterat till informationsflödet så minskar värdet av Internet.

30 Globalisering och rättsliga ramverk USA och EU kan inte komma överens om ’transborder data flows’ DMCA och det europeiska upphovsrättsdirektivet tolkas olika och USA hävdar att EU-direktivet ej uppfyller WIPO- avtalets krav WTO och TRIPS-avtalet ger USA rätt att införa handelssanktioner mot EU -> Det globala rättsliga ramverk som behövs uteblir

31 Fyra skisser till svar 1. Vad är elektronisk handel? –Handel i informationssamhället med både materiella och immateriella produkter och tjänster 2. Var sker den elektroniska handeln? –Mellan företag i första hand –På en infrastruktur stadd i kraftig utveckling 3. Hur sker den elektroniska handeln? –I lika många olika former som handeln –Med alltmer integrerade verktyg 4. Var är den elektroniska handeln på väg? –Uppåt…


Ladda ner ppt "Elektronisk handel Nicklas Lundblad Sveriges Tekniska Attachéer Nicklas Lundblad Sveriges Tekniska Attachéer."

Liknande presentationer


Google-annonser