Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsekologier i den digitala ekonomin Nicklas Lundblad Sveriges Tekniska Attachéer Menlo Park, Silicon Valley

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsekologier i den digitala ekonomin Nicklas Lundblad Sveriges Tekniska Attachéer Menlo Park, Silicon Valley"— Presentationens avskrift:

1 Informationsekologier i den digitala ekonomin Nicklas Lundblad Sveriges Tekniska Attachéer Menlo Park, Silicon Valley nicklas.lundblad@sf.swetech.org http://utforska.esociety.nu Föredraget finns [.pdf] på http://esociety.nu/fmbr http://esociety.nu/fmbr Anvnamn:fmbrLösenord:statt

2 Innehåll  Den elektroniska handelns historia, statistik  Om informationsekologier  Ett urval av informationsekologier

3 Den elektroniska handelns utveckling 1995199419961997199819992000+ BroschyrerElektronisk postorder Det digitala, kommunikativa företaget EnkelriktatSeparat Liten nytta DialogisktSeparatMedelnyttaDialogisktIntegrerat Hög nytta ? ERP

4 Elektronisk handel

5 Digital ekonomi One-to-one marketing Enterprise Resource Planning Intelligenta agenter Strukturerad affärskommunikation IT-rätt Affärsmodeller Knowledge Management CSCW ??? E-handel

6 Elektronisk handel i informationssamhället Nya företagsformer Elektronisk handel Nya konstformer Nyakommunikations-former Nya sociala beteendenGlobalisering Nya regelverk Immaterialisering Decentralisering

7 Statistik

8 n 95-97 uppgick den elektroniska handelns intäkter till 0.5 % av den samlade detaljhandeln i den 7 största länderna i OECD (OECD 7) n Om de mest positiva prognoserna blir verklighet kommer on-line marknaden i början av 2000 talet att motsvara 15% av detaljhandeln i OECD 7

9 Statistik - senaste  Deloitte Consulting:  Den elektroniska handeln kommer att omsätta 1100 miljarder dollar 2002.  70% eller mer av den elektroniska handeln beräknas äga rum i USA  Europa beräknas stå för 23 % eller mindre  Forrester Research:  1300 miljarder dollar 2003 från 109.3 miljarder 1999, med en tillväxtprocent om 99% per år.  Man ser bilindustrin och bland de snabbast växande grupperna ser man bilindustrin och kontorsprodukter. 3 % väntas vara B2C.

10 Informationsekologier  Metaforer för analys av teknikutveckling  Verktyg, text, system  Ekologier  Definition: ”We define an ecology to be a system of people, practices, values and technologies [...]” O’Day Nardi  Adapativa strategier är strategier som bevarar ekologin men stärker den egna ställningen.

11 Informationsekologier  Det egna företaget  Symbiotiska företag  Metamarknader  Stödekologier  Elektroniska marknadsplatser  Partnernätverk  Värdekedjemigration  Konsumentekologier  (Agentmarknader)  (Infomediärer)  (M fl...)

12 Det egna företaget Informationsekologier Det egna företaget Dokument hantering Innehålls hantering Elektronisk handel Erfarenhets hantering l l Källa: Metagroup TeknikMänniska

13 Symbiotiska företag Informationsekologier Symbiotiska företag Återförsäljare Producent Lagerinformation Inköpsmönster etc Särdrag •Lagret som ett mått på inkompetens •Datamining och mönster •Beroendeförhållanden •Säkerhet •Besparingar i samma klass som omsättning!

14 Symbiotiska företag – exempel Informationsekologier Symbiotiska företag – exempel Walmart & PG Dell

15 Informationsekologier Metamarknader Metamarknad TjänstTjänst Tjänst Tjänst Tjänst Kund Särdrag •Att koppla samman på den digitala marknaden vad som redan är sammankopplat i kundens medvetande. •Nätverk •Viss konkurrens, men måttlig – samexistens •Transaktionskostnader

16 Informationsekologier Metamarknader – exempel

17 Informationsekologier Stödekologier Stöd funktioner Fenomen i RLFenomen i det digitala rummet Särdrag •Introducerar en teknik i en redan fungerande process • Vilka är incentiven? •Människors tröghet •Rubbar jämvikten?

18 Informationsekologier Stödekologier - exempel

19 Informationsekologier Elektroniska marknadsplatser Leverantör Marknadsplats Inköps organisation Särdrag i.Teknik: XML ii.Om information och brus iii.Om kontroll av beteenden iv.Leverantörsfientlig ekologi v.Jämvikt? {Compare.Net} vi.Problem i.Diversifiering ii.Ansvarsstrukturer

20 Informationsekologier Elektroniska marknadsplatser - exempel

21 Informationsekologier Informationsekologier Partnernätverk TransaktionsdrivandewebbplatsTransaktionsdrivandewebbplatse.businesse.business Transaktioner Andelar Särdrag i.Överlevnadsstrategier för tidningar, m.fl. ii.Jämvikt? iii.Problem? i.Återkommande besökare ii.Content aggregators iii.Fusk Särdrag i.Överlevnadsstrategier för tidningar, m.fl. ii.Jämvikt? iii.Problem? i.Återkommande besökare ii.Content aggregators iii.Fusk

22 Informationsekologier Informationsekologier Partnernätverk – exempel

23 Informationsekologier Värdekedjemigration ProducentMellanmanKund Direktkontakt via samma eller annan kanal Särdrag •Disintermediation? •Kanalkonflikter •Kanalkoncentration? •Transaktionskostnader •Närvaro •Inte produkter – tjänster!

24 Informationsekologier Värdekedjemigration – exempel

25 Informationsekologier Konsumentaggregation Företag Konsumentaggeragator Särdrag •Flera olika modeller •Nya mellanmän •Maktskifte? •Lojalitet & Community •Exakthet?

26 Informationsekologier Konsumentaggregation - exempel

27 Sammanfattning  Förstå Din egen informationsekologi! (arter, funktioner, teknik, regelverk etc)  Utvärdera adaptiva strategier:  Elektroniska marknadsplatser  Symbiotiska företag  Värdekedjemigration eller andra modeller (CSCW, CSDP)

28 Avslutning Go make yourself a plan And be a shining light. Then make yourself a second plan, For neither will come right. Berthold Brecht ”Song of The Inadequacy of Human Enterprise”


Ladda ner ppt "Informationsekologier i den digitala ekonomin Nicklas Lundblad Sveriges Tekniska Attachéer Menlo Park, Silicon Valley"

Liknande presentationer


Google-annonser