Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett sätt att locka unga kompetenser till offentlig verksamhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett sätt att locka unga kompetenser till offentlig verksamhet"— Presentationens avskrift:

1 Ett sätt att locka unga kompetenser till offentlig verksamhet
Traineesamverkan Ett sätt att locka unga kompetenser till offentlig verksamhet Marie: Välkommen! Jag heter MHL och representerar TSL och det här är CB som representerar MNV i Sundsvallsregionen. Vi har blivit ombedda att tillsammans presentera traineeformen som ett sätt att locka unga kompetenser till våra offentliga verksamheter. Trainee S N är ett samarbete mellan flera kommuner i regionen som har samlats kring uppdraget att genomföra traineeprogram. Charlotte kommer från MNV som är flera statliga myndigheter som samverkar kring bla kompetensförsörjning. Vi kände inte till varandra tidigare men har nu genom att förbereda oss för det här upptäckt att vi har exakt samma erfarenheter vilket bekräftar vår tro på traineeprogram och att det vi kommer berätta därför är sanningen Marie Helin Lindblom samordnare Trainee Södra Norrland Charlotte Barta koordinator Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen

2 Vi är Myndighetsnätverket
CB: Kort om MNV. Vi är 16 olika myndigheter i Sundsvallsregionen med 16 olika uppdrag. Fokus kostnadseffektivitet och kompetensförsörjning där IT och juridik prioriteras. Vi samordnar utbildning och delar på administration. Med gemensamma krafter når vi bättre resultat, ökar kvalitén och blir mer kostnadseffektiva. Jag kommer att berätta om vårt Traineeprogram inom IT som vi genomfört som en aktivitet i MNV.

3 Vi är trainee Södra Norrland
Marie: TSL är 10 kommuner som samverkar i traineeprogrammet. Från Gävle i söder till Härnösand / Ånge i norr. Syftet med programmet är att öka kommunernas attraktionskraft som arbetsgivare

4 Bakgrund Hur startade samverkan? Avsiktsförklaring mellan kommunerna
Överenskommelse mellan myndigheterna Marie: Varför startar vi traineeprogram? I vår region växlar storleken på kommunerna varför att samverka mellan kommunerna är en naturlig del. I båda våra fall så fanns ett fungerande samarbete och idén om traineeprogram växte fram eftersom ett behov fanns att locka ung arbetskraft, möta generationsväxlingen och stärka våra varumärken . Samverkan är en förutsättning rent kostnadsmässigt men också att det blir för liten verksamhet / för få deltagare. I vårt fall samlades kommuncheferna i 8 av kommunerna kring en avsiktsförklaring. För den fortsatta utvecklingen av den kommunala verksamheten rekrytera personer med hög kompetens i samtliga angelägna yrkesområden. Vi startade 1 sept Ett program varje år. Till hösten det fjärde programmet. CB: Överenskommelse mellan myndigheterna de 6 största om samarbete och resurser inom kompetensförsörjning. Arbetsgrupp inom HR identifierar ett behov att öka nettot av IT- resurser. Vi behöver lära upp dom själva. Vi provar Traineeprogram. FK IT är vana att köra TP. I detta fall går FK, SPV och Bolagsverket samman och kör det första programmet

5 Vad vill vi uppnå? Attraktiv arbetsgivare Stärka varumärket
Nå nya målgrupper CB: Attraktiv arbetsgivare - Locka unga. Traineeprogram = jobb i kombination med utbildning och en gedigen introduktion. Prova på flera arbetsplatser Stärka varumärket – trist inom offentlig verksamhet, vill visa på karriärsmöjligheter Marie: Nå nya målgrupper - Bryta gammal kultur, få in ny färsk kunskap, nyfikenhet, ifrågasättande, flera unga samtidigt, stärker dom, inkluderande synsätt

6 Hur når vi ut? Marknadsföring Tydlig kravprofil Urval Rekrytering
Marie: Marknadsföring: Högskola universitet/ sighter, mässor, annonsering, sociala medier, många sökanden Tydlig kravprofil: Akademisk examen, personliga egenskaper Urval: Problemlösartester, gruppövningar, urvalsseminarium, personliga tester Rekrytering: slutgiltigt val på arbetsplatsen

7 Upplägg – hur gjorde vi? Teori och praktik Anställningsförhållande
Samverkan är en förutsättning CB: Pedagogiskt upplägg. Personlig utv, teambuilding och en kombination av teori och praktik. Anställning 6 månader på en myndighet. 20% gemensamt 80% enskilt. Gemensamt, pers utv, gem utb, tvärgruppsuppgift. Marie: 70% jobb 30% utbildning. Tjänst i sin roll på kommunen 16 månader inkl breddning 3 mån på annan kommun. Utbildningen 30% i gruppen. Kommunkunskap, projektledning, projektuppdrag, pesonlig utveckling och teambuilding. Besök på EU i Bryssel (Open days) Samverkan är en förutsättning

8 Varför samverkan 1 + 1 =3 Ekonomiskt Vi blir starkare och större
Olika kompetenser Marie: = 3 olika storlek kommunerna, tillräckligt många vakanser, tänka större utanför kommungränsen Ekonomiskt: EN samordnare, delad utb kostnad mellan alla kommuner, extra kostnad 30´ per trainee, traineelön samma för alla. För MNV togs kostnaden för gemensamma delar i nätverkets budget. Traineelön hos resp myndighet. Olika kompetenser: Olika kommuner / myndigheter bidrar med sin kompetens.

9 Varför välja traineeprogram
Win – Win Arbete + Utbildning Testa på riktigt Ny kunskap Lär upp juniora Utvecklande för handledare/arbetsplats Kompetensväxling Generationsväxling Fler lyckade rekryteringar CB:

10 Framgångsfaktorer Väl förankrat i ledningen och känt i organisationen
Rätt handledare Relevanta och kvalificerade arbetsuppgifter för trainee Bra planeringsprocess Noggrann rekryteringsprocess Utsedd programansvarig Utsedd styrning Marie: Vad är viktigt för att lyckas Ledningen: Styrgrupp kommunchefer till HR chefer, kommunen satsar, förståelse för trainee när dom kommer ut i organisationen Handledare: engagemang, tid, rätt person , intresse, egen utv, förankrar i org Relevanta / kval arbetsuppg - löfte om roll, förbereda kval arb uppg direkt, på riktigt Bra planeringsprocess: Tidskrävande, kräver förnyelse, handledar utb, ett tänk = ett systems livscykel, grupp / enskilt Noggrann rekryteringsprocess: ej någon garanti till anställning, uppföljning traineeanställda stannar längre Utsedd programansvarig: en förutsättning för samverkan

11 Varför samverkan? Maria Larsson Personalchef, Hudiksvall ” Området Gävle – Sundsvall är en arbetsmarknads-region för oss som bor inom Hudiksvalls kommun. Det är viktigt att vi kan erbjuda intressanta arbeten som det är möjligt att pendla till. Så en rekrytering via trainee samarbetet som inte sker i Hudiksvalls kommun är lika värdefull oavsett var i regionen den sker”

12 Robert Blank Kvalitetsutvecklare, Söderhamns kommun ” – Jag måste tacka traineeprogrammet för där jag är i dag. Jag har fått fem års arbetslivserfarenhet komprimerad på sexton månader, vilket är fantastiskt.” Källa: helahalsingland.se

13 Varför väljer vi att genomföra just ett traineeprogram?
Lena Lindholm HR-utvecklare, SPV ”I regionen finns inte tillräcklig kompetens. Alla söker seniora kompetenser och utbudet täcker inte våra behov så vi får odla dom själva. Vi behöver locka till regionen och det kan vi göra genom ett attraktiv traineeprogram. Ett första jobb efter studietiden.”

14 Hur var det att vara trainee i ett traineeprogram?
Oscar Törnros Systemutvecklare, SPV ”Efter skolan kände jag mig osäker på vad studierna skulle leda till och vilken yrkesroll som skulle passa. Just därför var en av de största fördelarna med mitt traineeprogram att få prova på flera olika roller i systemutvecklingsmodellen På så sätt kunde jag hitta mina styrkor och vad jag tyckte var roligast att arbeta med. ”

15 Vår webbplats

16 Vår webbplats www.traineesodranorrland.se
Vi finns även på Facebook


Ladda ner ppt "Ett sätt att locka unga kompetenser till offentlig verksamhet"

Liknande presentationer


Google-annonser