Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

We use a two-color headline system to highlight our rational and emotional side alike. The first line appears in blue (the rational side), the second line.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "We use a two-color headline system to highlight our rational and emotional side alike. The first line appears in blue (the rational side), the second line."— Presentationens avskrift:

1 We use a two-color headline system to highlight our rational and emotional side alike. The first line appears in blue (the rational side), the second line in orange (the emotional side) and the duality principle is reflected in the wording of the headline. This system refers to the first page title only, all other headlines are blue. Learn more about our verbal identity in the Sandvik Brand Identity Directives, which you can download at the Intranet > home.sandvik.com/brand MÅNGFALD OCH INKLUDERING FÖR HÅLLBARA OCH LEDANDE AFFÄRER

2 Feel free to make vertical adjustment for text placement – it depends on amount of text content. TO BIG LOADING MACHINES VÅR AMBITION ÄR TYDLIG: VI SKA VARA BLAND DE FRÄMSTA, MEST HÅLLBARA FÖRETAGEN I VÅR BRANSCH

3 3 8000 AKTIVA PATENT 3 MILJARDER SEK GÅR TILL FoU VARJE ÅR 130 LÄNDER RUNT HELA VÄRLDEN VI ÄR VERKSAMMA I 47000 ANSTÄLLDA MILJARDER SEK FAKTURERING 89 60 FoU CENTER GLOBALT

4 DET BÖRJAR MED LEDNINGEN OLOF FAXANDER President and CEO JESSICA ALM Executive Vice President and Head of Communications PETRA EINARSSON President of Sandvik MaterialsTechnology DINGGUI GAO President of Sandvik Construction JONAS GUSTAVSSON President of Sandvik Machining Solutions SCOT SMITH President of Sandvik Mining JIM NIXON President of Sandvik Venture ANNA VIKSTRÖM PERSSON Executive Vice President and Head of Human Resources MATS BACKMAN Chief Financial Officer and Executive Vice President ÅSA THUNMAN Excecutive Vice President and General Councel OLLE WIJK Executive Vice President and Head of Group R&D ZZ ZHANG Executive Vice President and Head of Emerging Markets

5 KVINNOR STÅR FÖR MINDRE ÄN AV FORTUNE 500 CEOS OCH INNEHAR MINDRE ÄN EN FJÄRDEDEL AV SENIORA LEDAR- ROLLER OCH ENBART AV PLATSERNA I STYRELSER GLOBALT KÄLLA: MERCER DEC 2014 BRANSCHENS MÅNGFALDSUTMANINGAR KVINNOR I LEDANDE BEFATTNINGARUTOMEUROPÉER I LEDNINGEN 5 5%5% 19 % UNDERSKOTT AV INGENJÖRER 2030 I SVERIGE KÄLLA: SCB 50000 SANDVIK HAR ÖKAT ANDELEN UTOMEUROPÉER I AFFÄRSOMRÅDENAS LEDNINGSGRUPPER FRÅN 18% (2013) TILL 19% (2014) SANDVIK HAR KVINNOR I AFFÄRSOMRÅDENAS OCH KONCERNFUNKTIONERNAS LEDNINGSGRUPPER 28 % 50% AV VÄRDENS TILLVÄXT (BNP) FRAM TILL 2020 FÖRVÄNTAS KOMMA FRÅN ASIEN, INKLUDERANDE INDIEN OCH KINA

6 VAD VI SKA GÖRA KORTSIKTIGT OCH LÅNGSIKTIGT 6 Rekrytering av kvinnor till industrin Att tänka utanför våra traditionella hemmamarknader vid rekrytering Att skapa mångfald i ledningen: Ta bort glastak Att ta tillvara på kompetens där kunderna finns

7 SANDVIKS STRATEGISKA AGENDA 7 MED ETT INTEGRERAT HÅLLBARHETSPERSPEKTIV TILLVÄXT- ORIENTERADE FLEXIBLA & SNABBA FULLT UT GLOBALA TEKNOLOGI- LEDANDE EXCEPTIONELLA MEDARBETARE

8 VÅRA HÅLLBARHETSPRIORITERINGAR 8 Efterlevnad (arbete mot mutor och korruption, efterlevnad av handelsregler, personuppgifter) Hållbara inköpsmetoder Användning, återanvändning och återvinning av material och naturresurser Energi, utsläpp (CO 2 ) och klimatförändringar Hälsa och säkerhet Attrahera, utveckla och behålla medarbetare Mångfald och inkludering

9 VARFÖR MÅNGFALD OCH INKLUDERING? 9 GLOBALA KUNDER Tillgodose och ge excellent service till vår globala, diversifierade kundbas INNOVATIONSFÖRMÅGA Att skapa en innovations- kultur i företaget TALANGER Att attrahera, utveckla och behålla talanger ETT TEAM I FRAMKANT Intern effektivitet, produktivitet och lönsamhet

10 MÅNGFALD OCH INKLUDERING Mångfald är blandningen av olikheter och inkludering är en förutsättning för att fullt ut ta tillvara mångfaldens potential och möjligheter. 10 DIVERSITY IS THE MIX – INCLUSION LEVERAGES THE MIX

11 MÅNGFALD I KONCERNLEDNINGEN NATIONALITETER KVINNOR ÅLDERS- FÖRDELNING UTOMEUROPÉER I AFFÄRSOMRÅDENAS LEDNINGSGRUPPER 19% HELA SANDVIK 2014 ANDEL KVINNOR ANDEL MÄN 33,3% 4 38-64 VI SER FRAMSTEG 19,4% 80,6% ANDEL KVINNOR I LEDANDE BEFATTNINGAR 16,4% 13% 14% 15% 16% 17% 2009201120132015

12 FORSKNING Top management team och styrelser med en diversifierad sammansättning: −Bättre ekonomiska resultat −Bättre utveckling på börsen Grupper med kognitiv mångfald skapar bättre problemlösning och prognoser Professor Scott E Page, Professor University of Michigan, USA Professor Katherine Phillips, Columbia Business School, New York 12

13 FRAMGÅNGSFAKTORER Att tydligt koppla mångfaldsarbetet till affärsstrategin Att föregå med gott exempel på ledningsnivå Att skapa medvetenhet (via t.ex workshops) Att ha tydliga mål; att mäta och följa upp 13 FÖR ETT STRATEGISKT MÅNGFALDSARBETE

14 KONKRET – VAD GÖR VI? Ledningen ”walk the talk” Workshops för att skapa medvetenhet Projekt för att skapa bättre förutsättningar på företaget Projekt för att attrahera kvinnliga ingenjörer Projekt för att underlätta för utlandsfödda akademiker att komma in på arbetsmarknaden 14

15 15

16 LETAR VI EFTER VÅRA TALANGER PÅ RÄTT STÄLLE? https://www.youtube.com/watch?v=8OcQ9A-5noM http://www.youtube.com/watch?v=TWYwYHXAX4A 16

17 MÅNGFALD OCH INKLUDERING FÖR HÅLLBARA OCH LEDANDE AFFÄRER 17


Ladda ner ppt "We use a two-color headline system to highlight our rational and emotional side alike. The first line appears in blue (the rational side), the second line."

Liknande presentationer


Google-annonser