Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mångfald och Inkludering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mångfald och Inkludering"— Presentationens avskrift:

1 Mångfald och Inkludering
FÖR HÅLLBARA OCH LEDANDE AFFÄRER

2 TO BIG LOADING MACHINES
Vår Ambition är tydlig: VI SKA vara bland de främsta, mest hållbara företagen i vår bransch

3 60 3 130 89 8000 47000 LÄNDER RUNT HELA VÄRLDEN ANSTÄLLDA
VI ÄR VERKSAMMA I MILJARDER SEK FAKTURERING 89 3 MILJARDER SEK GÅR TILL FoU VARJE ÅR 60 FoU CENTER GLOBALT 8000 AKTIVA PATENT

4 Det BÖRJAR MED LEDNINGEN
OLOF FAXANDER President and CEO JESSICA ALM Executive Vice President and Head of Communications MATS BACKMAN Chief Financial Officer and Executive Vice President PETRA EINARSSON President of Sandvik MaterialsTechnology DINGGUI GAO President of Sandvik Construction JONAS GUSTAVSSON President of Sandvik Machining Solutions JIM NIXON President of Sandvik Venture SCOT SMITH President of Sandvik Mining ÅSA THUNMAN Excecutive Vice President and General Councel ANNA VIKSTRÖM PERSSON Executive Vice President and Head of Human Resources OLLE WIJK Executive Vice President and Head of Group R&D ZZ ZHANG Executive Vice President and Head of Emerging Markets

5 BRANSCHENS MÅNGFALDSUTMANINGAR
Kvinnor i ledande befattningar Utomeuropéer i Ledningen KVINNOR STÅR FÖR MINDRE ÄN AV FORTUNE 500 CEOS OCH INNEHAR MINDRE ÄN EN FJÄRDEDEL AV SENIORA LEDAR-ROLLER OCH ENBART AV PLATSERNA I STYRELSER GLOBALT KÄLLA: MERCER DEC 2014 5% 28% SANDVIK HAR KVINNOR I AFFÄRSOMRÅDENAS OCH KONCERNFUNKTIONERNAS LEDNINGSGRUPPER SANDVIK HAR ÖKAT ANDELEN UTOMEUROPÉER I AFFÄRSOMRÅDENAS LEDNINGSGRUPPER FRÅN 18% (2013) TILL 19% (2014) UNDERSKOTT AV INGENJÖRER 2030 I SVERIGE KÄLLA: SCB 50000 19% 50% AV VÄRDENS TILLVÄXT (BNP) FRAM TILL 2020 FÖRVÄNTAS KOMMA FRÅN ASIEN, INKLUDERANDE INDIEN OCH KINA

6 VAD VI ska GÖRA KORTSIKTIGT OCH LÅNGSIKTIGT
Rekrytering av kvinnor till industrin Att tänka utanför våra traditionella hemmamarknader vid rekrytering Att skapa mångfald i ledningen: Ta bort glastak Att ta tillvara på kompetens där kunderna finns

7 Sandviks Strategiska agenda
MED ETT Integrerat Hållbarhetsperspektiv TILLVÄXT- ORIENTERADE FLEXIBLA & SNABBA FULLT UT GLOBALA TEKNOLOGI- LEDANDE EXCEPTIONELLA MEDARBETARE

8 Våra Hållbarhetsprioriteringar
Efterlevnad (arbete mot mutor och korruption, efterlevnad av handelsregler, personuppgifter) Hållbara inköpsmetoder Användning, återanvändning och återvinning av material och naturresurser Energi, utsläpp (CO2) och klimatförändringar Hälsa och säkerhet Attrahera, utveckla och behålla medarbetare Mångfald och inkludering

9 Varför Mångfald och inkludering?
GLOBALA KUNDER Tillgodose och ge excellent service till vår globala, diversifierade kundbas INNOVATIONSFÖRMÅGA Att skapa en innovations- kultur i företaget TALANGER Att attrahera, utveckla och behålla talanger ETT TEAM I FRAMKANT Intern effektivitet, produktivitet och lönsamhet Vi ser att för att vara långsiktigt framgångrika så är mångfald och inkludering en av nyckelfaktorerna för vårt företag. Vår kundbas reflekterar hela det globala samhället. Därför måste även våra anställda reflektera denna mångfald för att vi på bästa sätt ska förstå våra marknader och kunna erbjuda den bästa servicen till våra kunder. I heterogena grupper ökar innovationsförmågan, då olika perspektiv möts. Att har en tydlig policy och strategi som gör att vem som helst kan göra karriär inom företaget, hjälper oss att attrahera, utveckla och behålla talanger långsiktigt. På Sandvik är vi i framkant när det gäller nya trender och teknologier. Detta främjas av en miljö där både unga talanger och erfarna medarbetare möts. Inom produktion är det mycket tydligt att såväl effektiviteten som produktiviteten ökar, när grupperna är av blandade åldrar och kön.

10 Mångfald och inkludering
Diversity is the mix – Inclusion leverages the mix Mångfald är blandningen av olikheter och inkludering är en förutsättning för att fullt ut ta tillvara mångfaldens potential och möjligheter.

11 16,4% 19% Vi ser framsteg 4 33,3% 80,6% 19,4% 38-64 HELA SANDVIK 2014
ANDEL KVINNOR ANDEL MÄN UTOMEUROPÉER I AFFÄRSOMRÅDENAS LEDNINGSGRUPPER 19% MÅNGFALD I KONCERNLEDNINGEN NATIONALITETER KVINNOR ÅLDERS- FÖRDELNING ANDEL KVINNOR I LEDANDE BEFATTNINGAR 16,4% 13% 14% 15% 16% 17% 2009 2011 2013 2015 19,4% 80,6% 33,3% 4 38-64 Genom att arbeta med mångfald och inkludering på ett strategisk sätt, har vi kunnat se framsteg. Vi har fortfarande en väg att gå, men vi ser att vi går åt rätt håll. Så här ser det ut på Sandvik idag. Vi har 19,4% kvinnor i hela företaget. Vi har under förra året kunnat öka andelen icke-Européer från 18% (2013) till 19% (2014) i våra affärsområdens ledningsgrupper. Vi har en koncernledningsgrupp som föregår med gott exempel och vi ökar stadigt andelen kvinnor i ledningspositioner.

12 Forskning Top management team och styrelser med en diversifierad sammansättning: Bättre ekonomiska resultat Bättre utveckling på börsen Grupper med kognitiv mångfald skapar bättre problemlösning och prognoser Professor Scott E Page, Professor University of Michigan, USA Professor Katherine Phillips, Columbia Business School, New York

13 FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ETT STRATEGISKT MÅNGFALDSARBETE
Att tydligt koppla mångfaldsarbetet till affärsstrategin Att föregå med gott exempel på ledningsnivå Att skapa medvetenhet (via t.ex workshops) Att ha tydliga mål; att mäta och följa upp

14 Konkret – vad gör vi? Ledningen ”walk the talk”
Workshops för att skapa medvetenhet Projekt för att skapa bättre förutsättningar på företaget Projekt för att attrahera kvinnliga ingenjörer Projekt för att underlätta för utlandsfödda akademiker att komma in på arbetsmarknaden

15

16 Letar vi efter våra talanger på rätt ställe?
https://www.youtube.com/watch?v=8OcQ9A-5noM

17 Mångfald och Inkludering FÖR HÅLLBARA OCH LEDANDE AFFÄRER


Ladda ner ppt "Mångfald och Inkludering"

Liknande presentationer


Google-annonser