Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldrasmart Föräldrasmarta ® Företag – vad, varför, hur? Tiina Bruno, Föräldrasmart Sverige AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldrasmart Föräldrasmarta ® Företag – vad, varför, hur? Tiina Bruno, Föräldrasmart Sverige AB."— Presentationens avskrift:

1 Föräldrasmart Föräldrasmarta ® Företag – vad, varför, hur? Tiina Bruno, Föräldrasmart Sverige AB

2 Föräldrasmart ENERGIHJULMETODEN Fokus i Föräldrasmarta ® Företag ROI Anställda föräldrar Ta vara på ALL kompetens Föräldrasmart ledarskap Attraktiv arbetsgivare som utvecklar & behåller medarbetare genom livets olika faser. Ett hållbart företag som tar tillvara ALLA resurser smartare. Return On Investment Return On Inclusion

3 Föräldrasmart Arbetsgivarens verktyg för att lyckas & Involvera LEDARNA i VARFÖR Formella verktyg Föräldravänliga företag GER: Praktiskt stöd för kombination arbete-familj TID PENGAR RUTINER IT Informella verktyg Föräldrasmarta företag Visar även & samtidigt vad de FÅR TILLBAKA: Företagsvärde med föräldraskap ATTITYDER BETEENDEN LEDARSKAP FÖREBILDER

4 Föräldrasmart Flexibel arbetstid Mötes- disciplin 9-15 Diskutera det ekonomiska värdet för företaget ROI med föräldraskap i åtanke i rutiner (rekrytering, PU-samtal, feedback etc) Utveckla /träna FS ledar- attityder Koppla till mål och vision Kostnads- besparingar Distans- arbete Deltids- anställning Delat ledarskap Företags/ledar- kontakt & intresse under föräldra- ledigheten Löne- utfyllnad under föräldra- ledigheten Tid Pengar Rutiner IT Stöd för ”livs- pusslande” Identifiera & sprid FS ledar- förebilder! HUR – exempel på arbetsgivarinsatser Föräldra- vänliga företag Föräldra- smarta företag Städning Barnvakt etc Konkret verktyg för prioritering + Attityder Beteenden Ledarskap Före- bilder ©Copyright Föräldrasmart Sverige AB

5 Föräldrasmart Attraktiv arbetsgivare ATTRAHERA UTVECKLA BEHÅLLA medarbetare Framgångsrikt lönsamt företag som når sin vision Modern Talent Management: Lättare rekrytera, utveckla, behålla medarbetare Dra nytta av ALL kompetens! Föräldrasmart arbetsgivarnytta Talent Mngt Employer Branding Hållbarhet ”Balans i livet”- verktyg Modern Talent Management: Lättare rekrytera, utveckla, behålla medarbetare Ökad Jämställdhet -Kvinnliga ledare -Pappalediga -Lönegap Modern Talent Management: Lättare rekrytera, utveckla, behålla medarbetare Ökad Lönsamhet Kostnadsbesparingar -Uppsägningar -Sjukskrivningar - mm.. Ledar- utveckling /verktyg

6 Föräldrasmart Föräldrasmart individnytta ”3S” Ökad Självinsikt Ökad Självkänsla Ökad Stolthet

7 Föräldrasmart 4 steg för att bli ett Föräldrasmart ® Företag 1: NU Attityder? Beteenden? Ansvar? Ek konsekvenser? Interna workshops med dialogdukar. 2: VARFÖR Interna dialoger med LEDARNA Koppling till mål, vision, värderingar. Interna workshops med dialogdukar. 4: SPRID Kommunicera ”Föräldrasmart Ftg/Org” + FS Förebilder. Rådgivning och strategi. INSATSER & UPPFÖLJNING Goda ex? Förebilder? 3: HUR FS Ambassadörer Handlingsplan Genomgång av rutiner + utbildning av ambassadörer. Koppla till befintligt arbete! Bygg stolthet! Koppla till företags- nytta ©Copyright Föräldrasmart Sverige AB Uppstart: Temperatur-mätning (frukost/lunchseminarium)

8 Föräldrasmart 4 steg för att bli ett Föräldrasmart ® Företag 1: NU Attityder? Beteenden? Ansvar? Ek konsekvenser? Interna workshops med dialogdukar. 2: VARFÖR Interna dialoger med LEDARNA Koppling till mål, vision, värderingar. Interna workshops med dialogdukar. 4: SPRID Kommunicera ”Föräldrasmart Ftg/Org” + FS Förebilder. Rådgivning och strategi. INSATSER & UPPFÖLJNING Goda ex? Förebilder? 3: HUR FS Ambassadörer Handlingsplan Genomgång av rutiner + utbildning av ambassadörer. Koppla till befintligt arbete! Bygg stolthet! Koppla till företags- nytta ©Copyright Föräldrasmart Sverige AB Uppstart: Temperatur-mätning (frukost/lunchseminarium)

9 Föräldrasmart ENERGIHJULMETODEN Bli ett hållbart kompetenssmart ftg - ta vara på ALL kompetens! Alla företag kan inte vara 100% Föräldravänliga -men ALLA kan ha ett Föräldrasmart förhållningssätt!

10 Föräldrasmart Föräldrasmarta Företag - ta vara på ALL kompetens!


Ladda ner ppt "Föräldrasmart Föräldrasmarta ® Företag – vad, varför, hur? Tiina Bruno, Föräldrasmart Sverige AB."

Liknande presentationer


Google-annonser