Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Fakturering 2006: 72 000 MSEK (>10 000 MUSD)  42 000 anställda i 130 länder  Produkter med stort FoU-innehåll och hög förädlingsgrad  Världsledande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Fakturering 2006: 72 000 MSEK (>10 000 MUSD)  42 000 anställda i 130 länder  Produkter med stort FoU-innehåll och hög förädlingsgrad  Världsledande."— Presentationens avskrift:

1  Fakturering 2006: 72 000 MSEK (>10 000 MUSD)  42 000 anställda i 130 länder  Produkter med stort FoU-innehåll och hög förädlingsgrad  Världsledande inom utvalda områden  Styrelseordförande: Clas Åke Hedström  VD och koncernchef: Lars Pettersson

2 Sandvik – världsledande Sandvik Tooling Sandvik Mining and Construction Sandvik Materials Technology Tre affärsområden Fakturering, MSEK Anställda 22 50025 00019 300 15 10012 2008 600 31 dec. 2006

3

4 Forskning och Utveckling – drivkraft för tillväxt och lönsamhet  >2 miljarder SEK  ~ 4 % av faktureringen  2 200 anställda inom FoU  4 500 patent  Nya produkter – en förutsättning för lönsam tillväxt

5 Sandviks affärsfilosofi sedan 1868 Innovation och forskning  Nischprodukter  Högt förädlingsvärde Direktkontakt med kund  Produktutveckling tillsammans med kund  Marknadsföring genom egna kanaler

6 Sandviks deltagande i EUs ramprogam  FP5:  ”ACERLINK”: ytbeläggning (Coromant).(1)  ”HEAD-AIRBUS”: titanbearbetning (Coromant).  ”CREVCORR”: havsvattenkorrosion (SMT).  ”SMILER”: högtemp.oxidation av FeCrAl-leg, (SMT).  ”COTEST”: högtemp.korrosion (SMT).  ”ADFAST”: automation (Coromant).  FP6:  ”FAST TOOLS”: skärande bearbetning (Walter/Tooling).  ”TUNCONSTRUCT”: bergteknik (Voest-Alpin/SMC).  ”IAMTECH”: bergteknik (Voest-Alpin/SMC). (1)Additive mass manufacturing of composite ceramic, metals and glass microparts and multi-layers from nano-sized particles using ink-jet and laser tecknology.

7 Nytta och effekt av deltagande i EUs Ramprogram  Ta del av och få skapa ny teknik.  Bygga upp värdefull kunskap inom för oss viktiga områden där vi ej kan bedriva forskning i egen regi. Specialistkompetens.  Ta del av andras teknologier som ej är direkt kopplade till SAB’s kärnområden.  Etablering av kontaktnät.  Framtida samarbetspartners.  Rekryteringsbaser, civ.ingenjörer och tekniska doktorer. •Möjligheten att samarbeta påverkas markant av vilken forskningsinriktning som råder inom universitet/institut.  Tillför företaget internationell FoU-erfarenhet.  Stärker samarbete mellan industri och akademisk, behovsmotiverad forskning.  Delfinansiering av egen FoU (kanske minst viktigt!).  ”Lär känna Europa”, olika företagskulturer.  Insyn i den ”forskningsfinansiella politiken”, EU och nationellt.

8 ”Problem” vid deltagande i EUs Ramprogram  EUs Ramprogram har som utgångspunkt vad som gynnar EU som helhet. Man vill bidra till utveckling men också till teknikspridning. Här kan intressekonflikter uppstå!  Se t.ex Sandviks affärsfilosofi sedan 1868!  Ledtider för ett projekt, dvs från idé, ansökningstid, genom- förande …, till projektavslut, måste bli kortare. Låser upp stora resurser under lång tid.  Författandet av ansökan är fortfarande betungande.  Utvärdering av ansökningar borde vara mer transparant.  Bättre balans mellan forskning och administration.  EUs Technical Officer för projekten:  Alltför många projekt hos en och samma Officer.  Ofta mismatch i kompetens mellan projekt och Officer.  Immaterialrättsliga frågor: Säkerställa att resultat/kunskapen i första hand kommer Europa till godo och ej omedelbart blir allmängods för resten av världen.

9 På vilken nivå fattas strategiska beslut om deltagande i ett Ramprogram-projekt  Kontakt oftast via bottom-up, dvs genom:  middle management  aktiva forskare  …  Beslut fattas dock på högre nivå, FoU direktör etc.

10 Alternativ till EUs Ramprogram  Aktiv inom de nationella programmen, VINNOVA, VR etc. Direktkontakt:  Finansiera Sandvik/Industridoktorander vid europeiska universitet/institut.  Sandviksanställda som adjungerade professorer.  Uppdragsforskning eller joint development program vid större europeiska forskningsinstitut:  Fraunhofer  Battelle  …  ”Industrikluster”. I många fall finns den aktuella spets-kompetensen på företagen men ett universitet behövs som ”värd” för forskningssamarbetet. Ex. AMRC (Advanced Manufacturing Research Center) med Sheffield U. som värd.


Ladda ner ppt " Fakturering 2006: 72 000 MSEK (>10 000 MUSD)  42 000 anställda i 130 länder  Produkter med stort FoU-innehåll och hög förädlingsgrad  Världsledande."

Liknande presentationer


Google-annonser