Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jane Wågman, Rektor VO 036 - 10 76 94 eller Karin Röstedal, SYV VO 036 - 10 76 98 eller Kontakt VO.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jane Wågman, Rektor VO 036 - 10 76 94 eller Karin Röstedal, SYV VO 036 - 10 76 98 eller Kontakt VO."— Presentationens avskrift:

1 Jane Wågman, Rektor VO 036 - 10 76 94 eller jane.wagman@jonkoping.se Karin Röstedal, SYV VO 036 - 10 76 98 eller karin.rostedal@jonkoping.se Kontakt VO BESÖK OSS PÅ FACEBOOK OCH EDGYMNASIET.SE V ÄLKOMMEN till Vård- och omsorgs- programmet

2 Är du intresserad av att arbeta med människor? Då är Vård- och omsorgsprogrammet något för dig! Vård- och omsorgsprogrammet (VO) är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. VO kan också ge dig möjlighet till grundläggande högskolebehörighet. Du får en utbildning som ger dig kunskaper och färdigheter i vård och omsorgsarbete. Som en röd tråd i programmet ingår hälsa, sociala relationer och kulturmöten. Utbildningen utgår från en människosyn som betonar alla människors lika värde. Några av de kurser du kommer att få läsa är Vård- och omsorgsarbete, Hälsopedagogik, Medicin och Psykologi. Du gör en del av din utbildning på en arbetsplats vilket kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under de tre åren gör du 18 veckors APL inom kommunens och landstingets olika verksamheter som psykiatri, funktionshinder-omsorg, hälso- och sjukvård samt äldreomsorg. Din APL är också en möjlighet att knyta kontakter för framtida arbete. Efter avslutad utbildning kommer du att vara eftertraktad på arbetsmarknaden. Praktiska inslag i utbildningen är vardag ” På VO finns en yrkesutbildning för dig som vill jobba med människor. "Mitt val av VO på ED gjorde jag efter Öppet Hus och eftersom jag länge varit intresserad av att hjälpa andra människor, särskilt äldre. Efter ED jobbar jag nog inom äldreomsorgen innan jag utbildar mig vidare till ambulanssjuksköterska." "Redan som liten drömde jag om att bli sjuksköterska. Från tiden på ED bär jag med mig mycket kunskap, speciellt inom ämnen där fokus låg på omvårdnad. Idag arbetar jag som sjuksköterska inom cancervården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.” << REBECCA HARALDSSON, VO 2004 << VICTOR NORDSTRÖM, VO 2013 ” Min APL lär mig inför arbetslivet. ” Efter att jag gått ut VO kan jag få ett jobb!

3 Alice Ask Vård- och omsorgsprogrammet 2014 Programfördjupning Sjukvård Är du intresserad av att arbeta på sjukhus, vårdcentral, äldreomsorgen eller äldreboende? Här får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om människokroppen, sjukdomar och omvårdnad. Dessa kunskaper ska du kunna använda inom flera områden. Programfördjupning Psykiatri Här får du fördjupade kunskaper i vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. De olika kurserna du kommer att läsa ger dig kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar och utvecklar din förmåga att möta och kommunicera med patienter och brukare på ett lyhört, respektfullt och empatiskt sätt. Programfördjupning Socialtjänst Här förbereds du för arbete med personer som har funktions- nedsättningar samt för arbete med äldres hälsa och livskvalitet. Efter gymnasiet Beroende på programfördjupning så kan din utbildning leda till arbete på på sjukhus, vårdcentral och hemsjukvård (Sjukvård) eller arbete inom särskilda boendeformer, daglig verksamhet, hemtjänst och personlig assistans (Socialtjänst) eller arbete inom psykiatrin (Psykiatri). ” Jag valde VO på ED för att det är en bra utbildning! Jag vill kunna hjälpa människor och då är vårdyrket en bra väg att gå. Innan mitt gymnasieval hade jag varit på ED och känt in miljön. På ED får man hjälp med det man behöver komma in i. Jag vill få en helhet i min utbildning och en bra grund för arbetslivet. Efter ED kommer jag att plugga vidare till sjuksköterska. I framtiden vill jag jobba som operationssjuk- sköterska. Träna på omvårdnad

4 edgymnasiet.se Med reservation för eventuella ändringar. Gymnasiearbete 100 p Utifrån en egen formulerad frågeställning ska du planera, genomföra och utvärdera ett större arbete kopplat till något centralt kunskapsområde inom VO. Individuellt val 200 p Här erbjuder ED en mängd olika kurser bland vilka du kan välja fritt. APL På VO gör du 18 veckors arbets- platsförlagt lärande (APL) under dina tre gymnasieår. Högskolebehörighet Vill du också ha med dig en grundläggande högskolebehörighet eller en särskild högskolebehörighet finns möjlighet att välja till behörighetskurser antingen som individuellt val eller som utökad kurs. Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Engelska 5100 p Historia 1a1050 p Idrott och hälsa 1100 p Matematik 1a100 p Naturkunskap 1a1050 p Religionskunskap 1 050 p Samhällskunskap 1a1050 p Svenska 1100 p eller Svenska som andraspråk 1 Programgemensamma karaktärsämnen 1100 p Hälsopedagogik100 p Medicin 1150 p Etik och människans livsvillkor100 p Psykiatri 1100 p Psykologi 1050 p Samhällskunskap 1a2050 p Specialpedagogik1100 p Svenska 2100 p eller Svenska som andraspråk 2 Vård- och omsorgsarbete 1200 p Vård- och omsorgsarbete 2150 p Programfördjupning Psykiatri 500 p Akutsjukvård 200 p Psykiatri 2200 p Människans säkerhet100 p Akutsjukvård200 p Psykiatri 2200 p Specialpedagogik 2100 p Akutsjukvård200 p Psykiatri 2200 p Samhällsbaserad psykiatri100 p Programfördjupning Sjukvård 500 p Programfördjupning Socialtjänst 500 p


Ladda ner ppt "Jane Wågman, Rektor VO 036 - 10 76 94 eller Karin Röstedal, SYV VO 036 - 10 76 98 eller Kontakt VO."

Liknande presentationer


Google-annonser