Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

P ERSONLIG ASSISTANSKURS Fyrbodal. G ENOMFÖRANDEPLAN C3%B6rvaltningen/aldreomsorg/bilaga8- blankettgenomf.pdf.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "P ERSONLIG ASSISTANSKURS Fyrbodal. G ENOMFÖRANDEPLAN C3%B6rvaltningen/aldreomsorg/bilaga8- blankettgenomf.pdf."— Presentationens avskrift:

1 P ERSONLIG ASSISTANSKURS Fyrbodal

2 G ENOMFÖRANDEPLAN http://www.vastervik.se/upload/Socialf% C3%B6rvaltningen/aldreomsorg/bilaga8- blankettgenomf.pdf

3 G ENOMFÖRANDEPLANEN - UPPGIFT Syfte- att fundera över vad för olika komplexa delar det finns att ta hänsyn till när vi arbetar med en brukare som har personlig assistans. Använd din egen kommuns genomförandeplan Hitta på en fiktiv person- tänk på sekretessen

4 E FTER FÖRSTA TILLFÄLLET GÄLLANDE LAGSTIFTNING OCH YRKESROLLEN SOM PERSONLIG ASSISTENT - FYLL I PLANEN MED : namn på personen, kontaktuppgifter. beslut eller vilka omsorgsinsatser personen har. Vilken lag, vilka lagar är det som gäller?

5 E FTER ANDRA TILLFÄLLET GÄLLANDE LIVSVILLKOR OCH VARDAGSLIV - FYLL PLANEN MED Bakgrund, livslopp social situation för personen. Vad har personen levt och lever för liv?

6 E FTER TREDJE TILLFÄLLET GÄLLANDE DEN PROFESSIONELLA RELATIONEN - FYLL PLANEN MED Vad har personen för särskilda behov? Hur vill den bli mött?

7 E FTER FJÄRDE TILLFÄLLET - GÄLLANDE KOMMUNIKATION OCH SAMTAL - FYLL PLANEN MED Mål och arbetsmetoder Kommunikation

8 E FTER FEMTE TILLFÄLLET GÄLLANDE DELAKTIGHET, BRUKARMEDVERKAN OCH SAMVERKAN MED NÄSTÅENDE. F YLL PLANEN MED Bakgrund, nätverk, social situation för personen. Fundera över var du kan få in om/hur personen varit delaktig i planen

9 S ISTA TILLFÄLLET ANVÄNDER VI TILL ATT SUMMERA, JÄMFÖRA OCH UTVÄRDERA VÅRA PLANER

10 F RÅGOR TILL SISTA TILLFÄLLET : Likheter/skillnader mellan olika kommuners planer? Vad har jag fått med mig i mitt skrivande, något som saknas. Något som någon annan har med? Hur har jag formulerat mig, vilka ord har jag använt? Hur tänkte jag när jag skrev. Vad var lätt vad var svårt? Kan andra förstå? Brukare, arbetskompisar, andra aktörer. Är det något jag skulle vilja ändra på? Hur jobbar vi med genomförandeplan i min kommun? Är det viktigt med en genomförandeplan? I så fall varför? Vem styr över innehållet i genomförandeplanen i min kommun?

11 L ÄSTIPS OM HISTORIA Mot nordliga vindar skyddad : Psykiatrisk vård, patienter och Säters sjukhus under 100 årMarie Lennestig, Ulla-Karin SchönMarie Lennestig Ulla-Karin Schön http://www.hhf.se/ http://www.likaunika.org/Filer/Wordfiler(1)/Rapp orter/Aratal-ur-Handikapphistorien.pdf


Ladda ner ppt "P ERSONLIG ASSISTANSKURS Fyrbodal. G ENOMFÖRANDEPLAN C3%B6rvaltningen/aldreomsorg/bilaga8- blankettgenomf.pdf."

Liknande presentationer


Google-annonser