Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Presentation Louise Kihlström Utvecklare/Informationssäkerhetssamordnare Kvalitet- och säkerhetsavdelningen Landstinget Halland Lars-Erik Sjöberg Systemingenjör.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Presentation Louise Kihlström Utvecklare/Informationssäkerhetssamordnare Kvalitet- och säkerhetsavdelningen Landstinget Halland Lars-Erik Sjöberg Systemingenjör."— Presentationens avskrift:

1 1 Presentation Louise Kihlström Utvecklare/Informationssäkerhetssamordnare Kvalitet- och säkerhetsavdelningen Landstinget Halland Lars-Erik Sjöberg Systemingenjör IT-avdelningen Landstinget Halland

2 2  7500 medarbetare  35 vårdcentraler  2 akutsjukhus  1 närsjukhus  8 ambulansstationer  20 folktandvårdskliniker  7300 arbetsstationer  300 servrar

3 3 Organisationsschema för Landstinget Halland

4 4 Informationssäkerhet Administrativ säkerhetTeknisk säkerhet - Policy - Regelverk inkl rutiner - Övervakning och kontroll - Revision och uppföljning Fysisk säkerhetIT-säkerhet Datasäkerhet Kommunikations- säkerhet

5 5 Vad är informationssäkerhet?  Tillgänglighet  Riktighet  korrekthet  spårbarhet  Sekretess

6 6 Hur uppnår man säkerhet?  Verksamheten styr nivån på skyddet  VAD  Riskanalys - Vem/vad är hotet?  Policy/riktlinjer  Organisation  Skyddsåtgärder  Kontrollsystem  HUR  Teknisk arkitektur  Säkerhetsprocess  Införa lösningar  Utbildning  Kontinuitet  Kontrollera och verifiera

7 7 Informationsägare  Lagar  Tryckfrihetsförordningen  Patientdatalagen  Personuppgiftslagen  Kommunal redovisningslag  Nämnder och styrelser  Verksamhetsansvaret

8 8 Personuppgiftsansvarig  Personuppgiftsansvarig  Nämnder och styrelser  Personuppgiftsombud  Personuppgiftsbiträde

9 9 Information, informationsklassning och säkerhetsnivåer  Information, exempel  Patienthandlingar  Personalhandlingar  Ekonomihandlingar  Administrativa handlingar  Informationsklassning  Klassningsmodell – Information: Riktighet, Tillgänglighet direkt, Tillgänglighet över tid, Sekretess, Spårbarhet – Konsekvenser: Mindre känsliga personuppgifter (L), Känsliga personuppgifter (Allvarlig), Mycket känsliga personuppgifter (Mycket allvarlig)  Protokoll

10 10 Information, informationsklassning och säkerhetsnivåer  Säkerhetsnivåer  Grund - exempel – Avvikelser – E-post – Budget/Bokslut – Beställningar  Hög - exempel – Avtal – Bokföring/fakturor – Lönebeslut – Patientadministrativ information  Mycket hög - exempel – Patientjournaler – Pensionshandlingar – Medarbetarsamtal – Säkerhetskopior  Omklassificering  Riskanalyser

11 11 Hantering av information efter informationsklassning  Elektronisk information  Server i nätverk  Bärbar persondator  Externa minnen: USB, CD, DVD m m  Elektronisk kommunikation  Inom landstingets nät  Externt via landstingets nät  Trådlös kommunikation  Radiokommunikation  Papper, band, film m m

12 12 Verksamhetskritiska system  Patient  Ekonomi  Personal  E-post  Meddelandesystem  Recept - apoteket  Remisser/remissvar – Labb, röntgen – Filflytt

13 13 Åtkomst- och behörighetsmodell  Nätverk  Brandvägg – Förutbestämda funktioner eller personer  Resurser  Behörighetssystem – AnvändarID, lösenord, användaren registrerad i AD  Juridisk accessrätt  Juridiskt behörighetssystem – Skydda patientuppgifter

14 14 Åtkomst- och behörighetsmodell  Rutin  Blanketter  Behovs och riskanalyser  Nyanställning  Åter efter frånvaro  Förändringar  Avslutad anställning

15 15 Lagar och lagefterlevnad  Lagar - exempel  Tryckfrihetsförordningen  Patientdatalagen  Arkivlagen  Personuppgiftslagen  Sekretesslagen  Säkerhetsskyddslagen  Lagefterlevnad  Modell för kontroll

16 16 Patientdatalagen – SFS 2008:355  Informationssäkerhetspolicy  Journal = informationsbärare  Behöver information/deltar i vården  Behörighetstilldelning  Sammanhållen journalföring  Direktåtkomst  Samtycke  Kvalitetsregister  Enskild kan motsätta sig  Spärra uppgifter  Inte inom en vårdprocess  Loggning och loggkontroller  Logglista  Enskild direktåtkomst  Via internet på sikt – Samtycke

17 17 Rutiner - exempel  Introduktion till informationssäkerhet - sammanfattning – vid nyanställning  Behörigheter och åtkomst  Lagring/Bibliotek/Mappar  Loggning och loggkontroller  Distansarbete  Städat skrivbord på datorn  Låsa dator / skärmsläckare  Kassering/försäljning/donation av utrustning  E –post  Funktionsbrevlåda  Internet  Faxöverföring  Personuppgifter  Externa minnen  Journalföring  Journalutlämning  Journalutlämning till polisen  Journalsignering  Sekretess och samtycke

18 18 Samverkan  Verksamheten – Ställer krav på IT-säkerhet  IT-avdelningen – Verkställer verksamhetens krav  Avtal  Service level agreement - Tjänstenivåöverenskommelse – Vem ansvarar för och gör vad/Gränssnitt

19 19 Standarder  ISO 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet  ISO 20000 Ledningssystem för leverans av it-tjänster  Certifikat ISO 27001

20 20 Typ av angripare Den dumme - Vet ej om ert företag - Skriver ett virus som drabbar miljoner - Hackar de datorer som har sämst skydd Den elake - Vill skada er kan vara en anställd - Skapar elakt program som placeras hos er - Väntar till ett säkerhetshål blir känt Den Rike - Har mycket pengar och vill åt ert företag - Lägger in hål i kända program

21 21

22 22 Symantec Global Internet Security Threat Report

23 23 Enkel incidenthantering i 6 steg. 1. Upptäcka Har du blivit utsatt för ett angrepp? Eller är det ett handhavandefel som orsakat problemet? Ligger problemet här, egentligen? 2. Avbryta Om det rör sig om ett angrepp –minimera skadan. Det kan vara att stänga en port i brandväggen eller koppla ur en server. 3. Analysera Ta reda på hur angreppet gick till. Gå igenom loggar från servrar, brandväggar och routrar för att hitta och granska den onda koden. 4. Spåra Inuti den onda koden finns ofta ledtrådar som kan visa med vilka andra system den kommunicerar. Genom analys av kommunikationskanalerna finns det goda möjligheter att göra gissningar om vilka som ligger bakom angreppet. 5. Återställa Systemet ska ju upp igen, helst med all ursprunglig data, men utan tidigare sårbarheter. Utan att veta via steg 3 och kanske 4, vad som hänt, är risken stor att man tar upp system i ett sårbart skick igen 6. Förhindra I det ideala fallet lär man sig så mycket vid en incident, att man vet hur man skyddar sig mot både samma och liknande angrepp efteråt. En viktig del i detta steg är att sammanställa hur incidenten hanterades och lära sig av bra och dåliga grepp.

24 24


Ladda ner ppt "1 Presentation Louise Kihlström Utvecklare/Informationssäkerhetssamordnare Kvalitet- och säkerhetsavdelningen Landstinget Halland Lars-Erik Sjöberg Systemingenjör."

Liknande presentationer


Google-annonser