Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationssäkerhet i Katrineholms kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationssäkerhet i Katrineholms kommun"— Presentationens avskrift:

1 Informationssäkerhet i Katrineholms kommun

2 Policydokument IT- Policy Informationssäkerhetspolicy
Informationssäkerhetsinstruktion – Användare (Infosäk A) Är den övergripande it policyn som finns i kommunen. Där står det allt som har med it att göra. Så som ”Reglerna för Katrineholms kommuns webbplatser, Offentlighetsprincipen och sekretess, it-säkerhet, licenser mm” Informationssäkerhetspolicyn är ett övergripande dokument som berättar lite om de olika riktlinjerna som vi ska följa. Är instruktioner för hur vi ska följa den övergripande informationsäkerhetspolicyn. Dessa dokument är framtagna med hjälp av MSB ”myndigheten för samhällsskydd och beredskap”

3 IT Policy Är den övergripande policyn och innehåller regler och rekommendationer som beskriver hur man ska nyttja IT-verktyg för att uppfylla verksamhetens mål Offentlighetsprincipen och IT säkerhet Regler för kommunens webbplatser Regler för IT användning

4 Informationssäkerhetspolicy
Informationssäkerhetspolicyn redovisar ledningens viljeinriktning och mål för informationssäkerhetsarbetet: Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Informationen är och förblir riktig Det är möjligt att spåra vem som tagit del av högt säkerhetsklassad information (ex journalsystem osv) Alla som arbetar i eller åt Katrineholms kommun ska följa denna policy

5 Säkerhetsinstruktion för Användare (Infosäk A)
Instruktionen ger bl.a. vägledning om: vad du får och inte får göra i kommunens nätverk och datorer hur du väljer lösenord vem du ska kontakta om du får fel på din dator

6 Behörigheter till nätverket
Blanketten ”Anmälan av IT-resurs” lämnas till VOFs IT samordare Vid uppsägning glöm ej att avanmäla kontot

7 Lösenord till nätverket
Är en värdehandling Byt det så fort du tror någon vet om det Lämna inte ut lösenordet till någon! Byts var 60 dag Ett bra lösenord är att tänka på en mening: ”Min 1hund tycker om att springa!” Eller ”2blommor är röda!”

8 Virus Om du misstänker att du drabbats av virus:
Dra ut nätverkskabeln, eller stäng av trådlösa uppkopplingen, men låt datorn vara på Anmälan om misstänkt virus ska ske via telefon! Anmäl till 56900

9 Lås datorn När du lämnar din arbetsplats så glöm inte att låsa din dator CTRL + ALT + DELETE eller Windowstangent + L Tänk på att alltid ha ett städat skrivbord! Du kan ha papper som ligger framme som är intressanta för andra. Lås datorn, någon kan gå in i datorn och skicka mail som du inte står för men för att ditt namn står ju där, kan bli svårt att bevisa att det inte är du som skickat det. Folk kan läsa bakom ryggen… Ren tavla – vid fördrag /utbildningar /information kan informationen uppfattas fel till utomstående från det som står skrivet på tavlan. Tänk att SUDDA! Dokumentförstörare tänk på alla personuppgifter vi sprider omkring oss (kvitton, bankomat kvitton, postorder – du erbjuds tom att låna pengar…) Dina uppgifter kan användas på ett otillbörligt sätt. Brand se till att det finns brandvarnare, säkra dokumentskåp, som klarar brand och hetta för back-up band och viktiga papper Avveckling av utrusning – slå alltid sönder det du slänger, bryt av cd skivor

10 Felanmälan 6900 är namnet på kommunens IT-support (Helpdesk)
dit du vänder dig så fort du får ett datorproblem Öppet dygnet runt Bemannad 8.00 – 17.00 Webb: E-post: Telefon:


Ladda ner ppt "Informationssäkerhet i Katrineholms kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser