Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Risker och kriser Finansiell stabilitet Erik Lenntorp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Risker och kriser Finansiell stabilitet Erik Lenntorp."— Presentationens avskrift:

1 Risker och kriser Finansiell stabilitet Erik Lenntorp

2 Riksbanken och finansiell stabilitet – översikt  Varför vi bryr oss om finansiell stabilitet - risker och kriser  Riksbankens roll  Analys av finansiell stabilitet  Möjligheter att påverka  Kristider – Riksbankens roll

3 Varför vi bryr oss - finansiella sektorns uppgifter Kreditförsörjning – in- och utlåning Fördelning av risker Betalningstjänster – förmedla betalningar Ekonomiska beslut förutsätter ett säkert och effektivt betalningssätt Alla ekonomiska handlingar medför betalningar Viktigt att betalsystemen fungerar

4 Betalningsinstrument Direkta Kontanter Kontobaserade Betalkort Kreditkort Giro Överföringar Checkar => Banker är viktiga i betalningssystemet och det skapar stora spridningsrisker KöpareSäljare Vara/tjänst Betalning KöpareSäljare Vara/tjänst Bank ABank B

5 Grundläggande problem - Bankerna Banker är instabila Instabil likviditet Kortfristig inlåning & långfristig utlåning. Finansiella problem kan spridas! Minskat förtroende för en bank kan drabba andra banker – risk för ”bank run”. Lånar pengar av varandra – kreditrisk!

6 Statens reglering och övervakning av den finansiella sektorn G10/20 och BIS Normgivande rekommendationer EU Direktiv Riksdag Lagstiftning Riksbanken Övervakning Regering - Finansdepartementet Förordningar Utarbetande av förslag Finansinspektionen Tillsyn Föreskrifter Riksgäldskontoret Stödmyndighet

7 Finansiell stabilitet Någon måste ha den övergripande bilden av systemet – vilka risker finns det? Före bankkrisen på 90-talet hade ingen myndighet detta ansvar. Finansinspektionen ser till enskilda bankinstitut i första hand Riksbanken ser till helheten i första hand

8 Riksbankens roll ”Främja ett säkert och effektivt betalningsväsende” (Riksbankslagen 1 kap. 2 §)

9 Vad menas med betalningsväsende? De företag som deltar eller organiserar Banker och andra intermediärer Riksbanken, VPC, OMX, BGC Infrastruktur System som möjliggör flöden mellan olika institut och marknadsplatser: Betalningssystemet Betalningsinstrument – kontanter eller kontobaserade betalningsmedel Regelverk Lagstiftning och regler

10 Varför har Riksbanken fått denna roll? Central roll i betalningssystemet

11 Betalningssystem

12 Varför har Riksbanken fått denna roll? Central roll i betalningssystemet Behov av övergripande tillsyn Lender of last resort – likviditetsstöd vid behov Penningpolitiken kräver ett välfungerande system för att fungera

13 Analys av finansiell stabilitet Betalningssystemet Bankkoncernerna Bankernas låntagare Makroekonomisk utveckling

14 Faktorer som kan påverka bankerna och deras låntagare Konjunkturen: BNP, sysselsättning etc. Finansiella marknader: priser, volatilitet etc. Sverige vs omvärlden Marknader är sammankopplade Bankernas verksamhet: främst Norden och Baltikum

15 Analys av finansiell stabilitet Makroekonomisk utveckling Bankernas låntagare

16 Tre intresseområden:  Icke-finansiella företag  Fastighetsförvaltnings- företag  Hushållssektorn  Utvalda mot bakgrund av exponering hos de fyra stora bankkoncernerna

17 Finansiell stabilitet - hushållen Hushållens disponibla inkomst och sparkvot Årlig procentuell förändring och procent Hushållens skuldkvot och räntekvot Procent av disponibel inkomst Finansiell stabilitetsrapport 2009:1

18 Finansiell stabilitet - företagssektorn Antal företagskonkurser fördelat på storlekFörväntad konkursfrekvens Tolvmånaders glidande medelvärde Procent FSR 2009:1

19 Analys av finansiell stabilitet Makroekonomisk utveckling Bankernas låntagare Bankkoncernerna

20 Stabilitet i banksystemet Resultatutveckling Intäkter Kostnader Strategiska risker Disintermediering Konsolidering Internationell expansion

21 Analys av finansiell stabilitet Makroekonomisk utveckling Bankernas låntagare Bankkoncernerna Banksystemet

22 Möjligheter att påverka Ingen spak att dra i... Internationellt arbete: EU och globalt Samarbete med andra myndigheter Finansinspektionen och Finansdepartementet Kommunikation Rapporten Finansiell Stabilitet Dialog med bankerna Krishantering

23 Förberedd krisorganisation Krisövningar - nationella/internationella Löpande analys, t.ex. av likviditetsbehov Möjlighet att lämna nödkredit

24 Riksbankens roll i kris Ger ut pengar och har valutareserv Kan ge obegränsad likviditet – normal eller nödkrediter Lån mot säkerheter Straffränta Likviditetsbehov, systemviktig, solvent Riksbanken tar minimal förlustrisk

25 Varför stötta en bank? Betalningssystemet måste fungera Insättningar och lån måste fungera Risk för spridning – ”banksmitta” Inbyggd instabilitet i banker Kostnader kan bli stora Men alla banker ska inte stöttas… Insolventa banker stöttas inte

26 Vad gör vi under en kris? Följer svenska banker dagligen Följer marknader (likviditet i synnerhet) Följer utländska utvecklingen Täta kontakter med FI och utländska motparter Diskussioner i utländska kommittéer Krislösningar Tänker igenom framtida regler och tillsyn

27 Vad har vi gjort under denna krisen? Underlättar likviditet (volymer, villkor) Nödkrediter Nya säkerheter – för lån i Riksbanken Längre löptider – för lån i Riksbanken Samarbetsavtal - Island Swapavtal med Fed, Lettland, Estland Informationsutbyte med Baltikum

28 EXTRA

29 Dagens kris och 90-tals krisen Optimistisk utlåning i USA Stora förändringar på finansiella marknaderna Optimistisk utlåning i Sve. Stora förändringar på finansiella marknaderna Bakgrund Konjunkturavmattning i USA Större kreditförluster än väntat – skapar osäkerhet, i USA Konjunkturavmattning Osäkerhet kring finansbolag och konkurser Utlösande faktorer Spridning – fördjupning Misstro mellan bankerna – var är Svarte-Petter - likviditetsproblem Banker stöttar investeringsbolag Banker stöttade finansbolagen Stora kreditförluster – för låg kapitaltäckningsnivå Skillnaderna ändå större än likheterna Många marknader och institut Marknader har slutat att fungera Svenska banker står sig väl Svenska banker mer påverkade Marknader fungerade Det svenska förtroendet var lågt


Ladda ner ppt "Risker och kriser Finansiell stabilitet Erik Lenntorp."

Liknande presentationer


Google-annonser