Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamt.se/Kommun Varför kommuner vill samverka för att förenkla för företagare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamt.se/Kommun Varför kommuner vill samverka för att förenkla för företagare."— Presentationens avskrift:

1 Verksamt.se/Kommun Varför kommuner vill samverka för att förenkla för företagare

2 2 Upplägg/disposition (för vårt interna bruk) 14.00 Inledning – vad är verksamt.se och varför initiativet om verksamt.se/kommun 14.06Om förstudien – vad har vi gjort och var står vi idag? 14.10Restaurangföretagarens dilemma idag, livshändelser i fokus 14.15 Kommunens dilemma idag - behov av att samverka 14.20Visionen om verksamt - myndighetskontakter idag och imorgon 14.25Huvudprojektet – såhär gör vi nu 14.40 Frågor 14.45 Slut

3 3 Samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket En del av myndighetssamarbetet Starta och driva företag Mål – enklare att starta, driva och utveckla företag 1,7 miljoner (nöjda) användare Möter mångfalden företagare

4 4 Krångliga regler och myndighetskontakter är hinder för konkurrenskraft och tillväxt Tjänstedirektivet, Minskat och förenklat uppgiftslämnande Utgångspunkt – företagens behov och processer Stödja företagaren nationellt, regionalt och lokalt

5 Förstudie är genomförd – goda förutsättningar finns! En förstudie är genomförd. Prototyputveckling påbörjad kring guider för dialog med kommuner. Planering för höstens arbete på gång. 5

6 Restaurangföretagarens dilemma idag, livshändelser i fokus 6

7 Sju livshändelser med Sveriges placering inom EU Förlora och hitta arbete: 24 (33) Starta företag: 10 (33) Driva företag: 14 (33) Starta ett rättsligt förfarande: 15 (33) Äga och köra bil: 3 (33) Studera: 10 (33) Flytta: 2 (33) 11

8

9

10 Företagarnas behov: Starta företag Ett navigationsproblem Vilka tillstånd krävs? Vilka aktörer? Ett koordinationsproblem I vilken ordning ska ärendena initieras? Ett informationsproblem Vilka krav ställs och hur söker man? Ett uppgiftskravsproblem Vilka uppgifter behöver myndigheterna? Ett redundansproblem Samma uppgifter till flera myndigheter Ett transaktionsproblem Avsaknad av elektroniska verktyg för att lämna uppgifter Ett transparensproblem Hur fortlöper de olika ärendena?

11 Kommunens dilemma idag - behov av att samverka 11

12 Hur vägleds företagare på webben idag? Tillståndskatalog Generell guide Min checklista Min process Stockholm Helsingborg New York Business express ”State of the art” Flertalet kommuner

13 13 Stort behov av att samverka ”Joined-up problems demand joined up solutions” Juridisk utveckling Rättssäkerhet och likabehandling Produktivitetsutveckling Användbarhet Integrationer och krav på leverantörer Effektivare användning av resurser

14 Visionen om verksamt.se – myndighetskontakter idag och imorgon 14

15 15 Fyra delstudier plus en fas för planering av huvudprojektet kan summeras såhär: Många kommuner arbetar aktivt med näringslivsutveckling men har svårt att nå hela vägen med utveckling av guider, information, ansökningsmaterial och e- tjänster. Resursåtgången i Sveriges kommuner är betydande och förstudiekommunerna ser gemensamma insatser som en viktig väg för att höja kvaliteten nationellt sett och använda resurserna bättre. Förstudiedeltagarna menar att det finns goda förutsättningar för att skapa verksamt.se/kommun Nästa steg är att göra en pilot med ett antal kommuner – med restaurangföretagaren i fokus

16 Företagarens utmaningar

17 17 Guider – så kan de se ut

18 Huvudprojektet – så här gör vi nu 18

19 19 Principer och utgångspunkter för fortsättningen 1.Vi tar utgångspunkt i företagarens behov. Företagare kommer att ta en viktig roll i utvecklingen av de nya tjänsterna på verksamt.se/kommun. 2.Huvudprojektet består av ett antal insatsområden, till viss del parallella och fristående från varandra. Pilotkommuner deltar efter intresse och kapacitet. 3.Fokus på resultat som märks snabbt, men tar även höjd för en långsiktig målbild och helhet. Ett agilt projekt som tar hänsyn till de komplexa och föränderliga förutsättningar som råder. 4.Krävs ett bra första exempel att testa konceptet på. Ger legitimitet åt fortsättningen och visar på nyttan för företagare, kommuner och myndigheter. 5.Förutsätter lärande utvärderingar och en god kommunikation med olika aktörer för att informera om projektets olika utvecklingssteg.

20 20 Insatsområde 1: Kartlägga uppgiftskrav och utveckla guider Kartläggning av kommunala uppgiftskrav/tillstånd. Kartläggning av tillståndssekvenser (juridiska och verksamhetsmässiga) för statliga och kommunala uppgiftskrav. Uppbyggnad av kommunalt uppgiftskravsregister. Utveckling och design av guider och kunskapsstöd med betydande användarmedverkan för att reellt underlätta situationen för företagare. Användartestning kring utvecklade guider mot berörda målgrupper (företagare, företagsrådgivare och handläggare).

21 21 Insatsområde 2: Beskriva uppgiftskrav information om tillstånd Identifiera bra exempel på information om olika tillstånd i kommunerna Kartlägg förekomsten av lokala föreskrifter och identifiera möjligheterna att presentera dessa. Utveckla de identifierade informations- texterna och kvalitetssäkra enkelheten. Testa begripligheten i framtagen information mot målgruppen företagare. Testa möjligheterna för kommunerna att återanvända denna framtagna information på sina respektive webbplatser.

22 22 Insatsområde 3: Informationskrav Kartläggning av de krav på information från företag som behövs för handläggningen. t ex beskrivningar av verksamhetens olika egenskaper. Registerinformation som handläggare hämtar in (borde hämta) från andra myndigheter. Specificering av informationskraven och ledtexter som underlag för e-tjänster. Sektorsansvariga myndigheter behöver inkluderas i arbetet för att validera och legitimera resultatet.

23 23 Insatsområde 4: Informationsförsörjning – bastjänst Fördjupad analys av förutsättningarna för att möta behoven av information från statliga myndigheter, från nuvarande bastjänst som BOL ansvarar för. Utredning av kompletteringsbehov kopplat till bastjänsten. Både vad gäller grunddata och informationsbehov kopplat till handläggningen. Anslutningstester mot bastjänsten och användning av denna i e-tjänsterna som utvecklas. Utredning kring behovet av ytterligare bastjänster för att informationsförsörja de bakomliggande handläggningsprocesserna.

24 Insatsområde 5: Utveckling av kommunala e-tjänster Konstruera e-tjänster som stöd för företag och kommuner. Genom ledtexter och insprängd information underlätta för företagen, att förstå tillståndsområdet och därmed lämna korrekta underlag direkt. Utveckla kravställning mot leverantörerna kring de informationsmängder som behöver överföras till verksamhetssystemen och ge feedback kring status. Iterativ utveckling med omfattande användarinteraktion. 24

25 Och nu då? 25

26 Vad händer nu? Pilotkommunernas åtaganden specificeras och detaljeras. Snart klart vilka som ingår i de första faserna. Verksamt.se tar fram en första prototyp på guidning för restaurangföretagare, som inkluderar kommuneras tillstånd. Är ni intresserade att vara med? Hör av er! 26

27 Tack! Anna Johansson Tillväxtverket Annan.johansson@tillvaxtverket.se 27 Anders Persson Governo Anders.persson@governo.se Sofie Arvidsson Governo Sofie.arvidsson@governo.se

28

29 Vilka tillstånd gäller mig? KoordinationNavigation Jag ska starta en restaurang på en viss adress. Vilka tillstånd behöver jag? Nu: Alla tillstånd ligger uppradade i en lista på hemsidan eller spridda på olika kommunala myndighetssidor – hur ska jag veta vilka jag ska söka och i vilken ordning? Sen: Jag får i en intelligent tjänst hjälp att beskriva vad jag vill göra och utifrån detta får jag en ”checklista” på vilka tillstånd jag behöver ansöka om. Tillstånden ligger sorterade i den ordning jag behöver söka dem, dels för att de tar olika lång tid att handlägga och dels för att ibland krävs ett tillstånd för att kunna söka ett annat. TALMANUS

30 Hjälp att fylla i rätt uppgifter Information Uppgiftskrav Jag behöver information som gör att jag förstår hur jag ska fylla i uppgifter på rätt sätt direkt, så jag slipper göra om och om igen. Nu: Den information jag behöver för att kunna rätt uppgifter i mina ansökningar ligger spridd på kommunens hemsida och den ser olika ut i olika kommuner. Den är ofta svår att tolka och jag är osäker om vad som krävs. Sen: Jag får all information på ett ställe, oavsett vilken myndighet som ansvarar för vad. Beskrivningarna av vad som krävs av mig är uppdaterad, förståelig och riktig, på ett och samma ställe. Det gör mig kunnig och hjälper mig att fylla i rätt uppgifter. På längre sikt kommer det vara möjligt för mig att fylla i uppgifterna i ett enda ”flöde” – jag söker om ett enhetligt sammanhållet ”restauranglov” som med undantag av några lokala olikheter ser likadant ut oavsett vilken kommun jag ska etablera min restaurang i. TALMANUS

31 Varför ska jag fylla i samma uppgifter på nytt i varje ny ansökan? Nu: Många av uppgifterna jag ska fylla i har jag redan lämnat i en tidigare ansökan, eller finns de redan i olika statliga eller kommunala register – men jag måste fylla i dem på nytt varje gång. Jobbigt och onödigt! Sen: De uppgifter som redan finns i olika register förifylls automatiskt i mina ansökningar vilket minskar min arbetsbörda radikalt. En uppgift en gång! Kommun / myndighet Redundans Transaktion Register- information TALMANUS

32 Transparens - återkoppling Transparens Kommun / myndighet Hur får jag veta att kommunen mottagit min ansökan och att de börjat med handläggningen? Nu: Jag får ingen återkoppling att min ansökan mottagits, om handläggning startat eller hur lång tid mitt ärende förväntas ta. Ofta får jag ringa kommunen och skyfflas runt till olika handläggare för att få besked. Sen: Så fort min ansökan kommit in till kommunen skickas via Mina meddelanden en bekräftelse på detta. Jag får regelbundet nya meddelanden som beskriver hur ärendet fortskrider och slutligen skickas beslutet också via Mina meddelanden TALMANUS


Ladda ner ppt "Verksamt.se/Kommun Varför kommuner vill samverka för att förenkla för företagare."

Liknande presentationer


Google-annonser