Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MASSMEDIA. UR CENTRALT INNEHÅLL Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MASSMEDIA. UR CENTRALT INNEHÅLL Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen."— Presentationens avskrift:

1 MASSMEDIA

2 UR CENTRALT INNEHÅLL Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering. Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga, till exempel debatter, debattartiklar och rapporter.

3 DEFINITION AV MASSMEDIA tekniska medier och medieorganisationer som förmedlar information eller underhållning till en stor publik, vilken nås i stort sett samtidigt av massmedieinnehållet ex TV, radio, tidningar, böcker, Internet, anslagstavlor, megafoner

4 GRUPPUPPGIFT: VAD BLIR EN NYHET? Gå ner i biblioteket och välj ut tre dagstidningar (samma sort) från de senaste två veckorna. Reflektera kring:  Vad har man på första sidan?  Vad rapporterar man om inne i tidningen?  Vad har man mycket/lite av? Kan ni se något mönster (alla tre punkterna ovan)?  Vad vill du/ni helst läsa om?  Var finns tidningens åsikter? Läs s. 304-306 om vilka nyheter som når fram. Stämmer detta med den bild ni fått av ”era” tidningar.

5 MAKT OCH MÖJLIGHETER Dagordningsmakt Makt över tanken Fri media för demokratins skull – information: kommunicera, diskutera, kritisera, påverka Internet: snabbt, tillgängligt, nå och nå ut, avslöja, Propaganda Underhållning Marknadsföring (reklam)

6 MEDIAS UPPGIFT Demokrati Informera och förmedla nyheter: bred, allsidig (och sälja) Granska makthavare (den tredje statsmakten) Vara forum för debatt Underhålla  Vad är viktigast? Vad använder du?  Koppla ihop med makt – För mycket makt? För lite? Diskutera, motivera, konkretisera. Diktatur? Uppgift? Makt? Möjligheter?

7 KOMMUNIKATION Personlig Sändare kanal m. budskapmottagare feedback (mmm, nicka, prata) Via massmedia Händelse – uppgiftslämnare – reporter – redigerare Sändare kanal (t ex tv, radio) m. budskapmottagare (tittare, läsare) feedback (insändare, tweet, sms)

8 MEDIEPOLITIK Den frihetliga modellen: Media helt fri från staten, konkurrens Den sociala ansvarsmodellen  Presstöd  Public service  Kulturpolitik Granskningsnämnden för radio och tv

9 INLÄMNINGSUPGIFT 1. Diskutera massmedia och makt. Vilken makt har massmedia idag? På vilket sätt har massmedia makt? Är detta bra eller dåligt? Diskutera och motivera. (argumentera, slutsatser, egna ståndpunkter) 2. Använd dig av modellen för kommunikation via massmedia som vi gått igenom (variant på s. 306-307) och förklara med kopplingar till den hur media fungerar i en demokrati och en diktatur. Vilka är skillnaderna? Varför ser det ut som det gör? Vad får detta för konsekvenser? (likheter, skillnader, slutsatser, modeller) Inlämning senast _____.


Ladda ner ppt "MASSMEDIA. UR CENTRALT INNEHÅLL Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen."

Liknande presentationer


Google-annonser