Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

De prioriterade energimålen El-effektiviteten ska öka Förbrukningen av fossila bränslen ska minska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "De prioriterade energimålen El-effektiviteten ska öka Förbrukningen av fossila bränslen ska minska."— Presentationens avskrift:

1

2 De prioriterade energimålen El-effektiviteten ska öka Förbrukningen av fossila bränslen ska minska

3 Prioriterade mål Ett prioriterat mål ska vara SMART Specifikt - Handla om ett avgränsat sakområde Mätbart – Ska genomföras på nämnd/bolagsnivå Accepterat – Antas i fullmäktige och gäller alla Realistiskt – Möjlig uppfyllelsegrad varierar i olika nämnder och bolag därför bör målen kvantifieras på denna nivå om så inte skett av fullmäktige Tidsatt – Antas i samband med budgeten och gäller därför i ett år. De prioriterade målen omprövas i praktiken vid varje ny budget. Energimålen är emellertid bland de äldsta målen och har funnits i stadens budget sedan 2004.

4 Varför el-effektivitet? Ytterst handlar alla våra miljöansträngningar om att komma i balans med vår planet. El dimensionerar utbyggnaden av ny produktion inom energisektorn. Genom att sätta fokus på el- effektivitet uppmuntrar vi både till att spara energi och använda rätt form av energi, t.ex. spillvärme till uppvärmning.

5 Varför minska fossila bränslen? Det handlar förstås om att minska stadens klimatpåverkan. Målet behöver vara mätbart och att mäta vår klimatpåverkan direkt är svårt beroende på naturliga variationer i väder, men även på att andra också påverkar vårt klimat. Ett mål om våra koldioxidutsläpp är också svårt att mäta då det innefattar allt från konsumtion till markanvändning, havets inverkan och bränslen.

6 De ekonomiska aspekterna En tanke med dessa prioriterade mål är att de ska kunna tillämpas utan att medföra stora kostnader. El-effektiviteten innebär att vi sparar pengar på driften som finansierar de investeringar som krävs. Även förbrukningen av fossila bränslen innebär att minskningen av onödigt resande, eco-driving mm kan finansiera de merkostnader som kan följa av dyrare bränslen eller fordon.


Ladda ner ppt "De prioriterade energimålen El-effektiviteten ska öka Förbrukningen av fossila bränslen ska minska."

Liknande presentationer


Google-annonser