Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Visioner för Stockholmsregionens EU-samarbete Per Spolander, VD Stockholmsregionens Europakontor Pre-Info Day Järfälla, 5 maj 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Visioner för Stockholmsregionens EU-samarbete Per Spolander, VD Stockholmsregionens Europakontor Pre-Info Day Järfälla, 5 maj 2010."— Presentationens avskrift:

1 Visioner för Stockholmsregionens EU-samarbete Per Spolander, VD Stockholmsregionens Europakontor Pre-Info Day Järfälla, 5 maj 2010

2 “Europas mest attraktiva storstadsregion”? 500 miljoner människor – 27 länder EU-länder Kandidatländer

3 Jämföra med tio LUZs (Urban Audit) Egenskaper och struktur som liknar Stockholmsregionen EU-länder Kandidatländer

4 Från ett splittrat ramverk… 4

5 …tas steg mot ökad samordning 2015-06-255 En öppen och tillgänglig region En ledande tillväxtregion En region med god livsmiljö En resurs- effektiv region Säkra värden för framtida behov Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom strategiska områden Vidareut- veckla en flerkärnig rumslig struktur Stärk samman- hållningen Frigör livschanser V I S I O N M Å L S T R A T E G I E R Utveckla idéer och förnyelse- förmåga Europas mest attraktiva storstadsregion

6 Visioner för Stockholmsregionens EU- samarbete Europe’s most attractive metropolitan region “När Stockholmsregionen talar, lyssnar EU” – EU är inte perfekt utan ett levande projekt som ständigt måste förbättras – Stockholmsregionen bidrar till att driva och påverkar EU:s utveckling – Stockholmsregionen syns och använder EU-verktygen som finns för detta ändamål, fonder, program, konferenser och andra arenor “När EU talar, lyssnar Stockholmsregionen” – Vi är medvetna om hur vi påverkas och undviker fallgroparna och unyttjar möjilgheterna – En region som lär sig, utbyter erfarenheter,ideer, människor och jämför sig med andra inom EU Stockholmsregionens Europakontor bidrar till och stödjer detta!

7 Stockholmsregionens Europakontor AB “Mest attraktiva och användbara regionkontoret i Bryssel”! – Ett kontor (verktyg) som stödjer Stockholmsregionen att undvika hoten och dra nytta av möjligheterna i EU samarbetet för att bli Europas mest attraktiva storstadsregion Vad kännetecknar ett bra regionkontor? – Koll på EU initiativen! Tidig varning! – Väl utvecklade kontakter med beslutsfattare och institutioner inom EU – Smart marknadsföring av Stockholm/mälarregionen – Stöd till medlemmar för utveckling av olika strategiska EU-projekt – Ett servicekontor med nöjda ägare !

8 Uppdraget Följa arbetet inom EU:s institutioner samt EU:s lagstiftningsprocess och skapa kontakter med beslutfattare och institutioner i syfte att påverka EU:s politik och programinnehåll Bidra till att förtroendevalda och tjänstemän i medlemmarnas organisationer får tidig information om relevanta EU-initiativ Stödja medlemmarna i kontaktskapande med EU-institutionerna Genom sitt uppdrag medverkar SEU även till: Att stärka Stockholmsregionens roll i Europa Att marknadsföra regionen i ett EU-perspektiv Att öka medlemmarnas kompetens i EU-frågor Att stödja medlemmarna i att finna och arbeta i relevanta nätverk och projekt Att föra dialog med svenska nationella aktörer

9 Uppdraget Ingår i medlemsavgiften – Intressebevakning (EU-initiativ som påverkar Stockholmsregionen; tex. Grön- vit böcker, direktivförslag, rapporter, program och fonder, best practice, “Green capital”, etc.) – Medverkan I nätverk och övrigt konktaktskapande för Stockholmsregionen (EU-institutionerna och andra efter behov?, vilka nätverk?) Finansieras separat som uppdrag – Studiebesök, – Särskilda evenemang, – Utbildning, – Ledning eller medverkan i EU-projekt, – Intressebevakning utöver beslutad verksamhetsplan.

10 Aktuellt i höst PEOPLE projektet 14-15 september: Internationell konferens och studiebesök på temat ”silverekonomi” -vi visar upp goda exempel från Stockholmsregionen; -Vi deltar i den europeiska debatten om vad som behövs för att de demografiska förändringarna i Europa ska gå från utmaning till potential; -Vi förbereder oss för det Europeiska året för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer 2012; -För mer information kontakta: madelen.charysczak@stockholmregion.org madelen.charysczak@stockholmregion.org

11 För mer information: per.spolander@stockholmregion.org Tack!


Ladda ner ppt "Visioner för Stockholmsregionens EU-samarbete Per Spolander, VD Stockholmsregionens Europakontor Pre-Info Day Järfälla, 5 maj 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser