Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Swedish Agency for Innovation Systems Swedish Agency for Innovation Systems.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Swedish Agency for Innovation Systems Swedish Agency for Innovation Systems."— Presentationens avskrift:

1

2 Swedish Agency for Innovation Systems Swedish Agency for Innovation Systems

3 HSS 03 Ronneby 2003-05-15 Per Eriksson Generaldirektör VINNOVA

4 Triple Helix Tillväxtspiralen Politik Offentlig verksamhet Näringsliv Högskola Utveckling ställer vi upp på, det är förändringen som vi motsätter oss. Learning by fighting krävs!

5 Innovationssystem Med innovationssystem avses det regelverk och nätverk av samspelande offentliga och privata aktörer där ny teknik och ny kunskap produceras, sprids och används. (i överensstämmelse med OECD)

6 att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem VINNOVAs uppgift är

7 Investering i behovsmotiverad forskning ger avkastning i hållbar tillväxt Forskning :Omvandlar pengar till kunskap och kompetens. Innovationer : Omvandlar kunskap och kompetens till pengar. Effekterna inom bioteknik och IT/telekom har upp- skattats till 10-30 ggr den statliga investeringen i en färsk pilotstudie

8 VINNOVAs struktur för innovationssystem: Nationella innovationssystem (NIS) (nationella jämförelser – inkubatorer, SBIR, forskningsinstitut) Sektoriella innovationssystem (SIS) (branschområden som IT/telekom och transport) Regionala innovationssystem (RIS) (geografiskt & aktörsorienterat fokus - VINNVÄXT) Möjligheter och hinder -Starka forsknings- och innovationsmiljöer - Internationellt perspektiv

9 Tyskland satsar 3.6 miljarder Euro 2002-2006 inom IT/telekom! Motsvarande för Sverige skulle bli ca 3.6 miljarder SEK inom IT/telekom!! Finlands tekniska forskning vid universitet, högskolor och forskningsinstitut är större än Sveriges!!!

10 Vikigaste för det nationella innovationssystemet Ökad teknisk FoU vid forskningsinstitut och universitet Bättre samspel inom Triple Helix USA-liknande SBIR-satsning (Small Business Innovation Research, 2.5%) Sådd & Inkubatorer

11 VINNOVAs verksamhetsplanering 2003 - 2007 NISInkubatorer och såddfinansiering forskningsinstitut, kompetenscentra SIS18 tillväxtområden 5 kunskapsplattformar RISVINNVÄXT Nyckelaktörers innovationssystem Starka forsknings- och innovationsmiljöer Internationellt perspektiv

12 SIS VINNOVA-aktuellt 18 Tillväxtområden identifierade * Telekomsystem * IT i hemsjukvård * Medicinsk teknik * Komplexa sammansatta produkter * Gröna material från förnyelsebara råvaror 5 Kunskapsplattformar * Bioteknik * Effektiv produktframtagning * Lärande och hälsa i arbetslivet * IT-användning * Infrastruktur och effektiva transportsystem

13 RIS VINNOVA-aktuellt Konkurrenskraftiga regioner VINNVÄXT 400 + 400 Mkr under 10 år Fåtal regioner, 4-6 Fokusering till område med tillväxtpotential Triple Helix, ledarskap & aktörsgrupper Forskningsprofil – excellent Företag – konkurrenskraft och kluster Politik och offentlig verksamhet – engagemang och stöd

14 Programmet avser l Stödja utvecklingen av starka forsknings- och innovationsmiljöer l Stimulera system av aktörer att utveckla innovationssystemet till internationell nivå inom specifika styrkeområden i svenska funktionella regioner l Bli en katalysator för koordinering av resurser

15 Samspelet mellan aktörer - Triple Helix Forskare, universitet och högskolor Politik Företagen Forskare som är beredda att nyttiggöra sina kunskaper. Högskolor och universitet som profilerar sin utbildning och forskning. Lagstiftare som påverkar företagandets och forskningens villkor. Politiker som anslår resurser för forskning och utveckling. Kommuner och landsting som underlättar företagsetablering och gör samhället attraktivt att bo i. Entreprenörer som ser nyttan med nya kunskaper. Företag som ser marknadens behov och vågar satsa. Investerare med uthållighet och tillräckligt lång investeringshorisont.

16 Strategi l Tävling l En rad stödjande aktiviteter (seminarier, träning/utbildning, erfarenhetsutbyte, forskning/kunskapsfördjupning) l 4-8 regioner får upp till 10 Mkr per år l Långsiktighet: 10 år

17 VINNOVA-aktuellt Forskningsbaserade företag, befintliga och nya 1. FoU-program, kompetenscentra Staten/VINNOVA och näringslivet 2. Sådd och inkubatorer A. VINNOVA – Teknikbrostiftelser – Regioner B.Industrifonden – Privat riskkapital C.Marknaden

18 Mål Nationellt inkubatorprogram för start och tidig utveckling av högteknologiska och forskningsbaserade företag,främst avknoppningar från högskola, forskningsinstitut och företag 250 Mkr/år för 10 inkubatorer

19 Medelsfördelning per år till 10 inkubatorer l Drift 50 Mkr från VINNOVA/nationellt l Sådd/villkorslån100 Mkr från VINNOVA/nationellt l Ägarkapital100 Mkr från regionen l 10 företag i varje inkubator ger möjlighet till 2 Mkr/år för ett företag i två år (totalt 4 Mkr) l Annan följdfinansiering så att 50% lever vidare ytterligare 2 år l Förebilder: Israel och USAs SBIR-program

20 Principer: Professionell bedömning av l Teknisk vetenskaplig höjd l Affärsmässig potential l Management – personernas och teamets kapacitet l Investerare för nästa fas deltar i beslut, kontrakteras l Krav på bedömarna: professionella forskare och affärsmän inom området l ”Inkubator-folk” och affärsmän deltar i bedömning av ”sen” FoU-finansiering inom VINNOVA

21 Start-fas 2003 – 2004 l Tävling mellan inkubatorförslag l 25 Mkr under 2003/2004 från VINNOVA l 25 Mkr från regionerna enl. kontrakt är målet l VINN NU, fortsatt såddfinansiering tillsammans med NUTEK

22 VINNOVAs miljard fördelas på Universitet och högskolorca 400 Mkr Forskningsinstitutca 300 Mkr Företagca 200 Mkr Offentliga aktörer, IUC, stiftelser & branschorganisationerca 100 Mkr

23 Karlskrona

24 Blekinge Region – from Backyard to Leading Growth Region

25 Blekinge Modern History 1990 Europolitan Vodafone new GSM operator 1990Ericsson starts Software Technology Profile. Jan-Åke Kark, President 1989Blekinge Institute of Technology started as a University College. Per Eriksson, President 1987Soft Center in Ronneby Roland Andersson & Stig Hagström

26 1993TelecomCity-an interplay organisation Tage Dolk, Project Manager 1999 Ph D examination privilege at Blekinge Institute of Technology 1995Internationel Companies -98 Start-Ups & VenCap Blekinge Development Board Vocational Training College IT-Blekinge for IT in the Wide Society Bit-net Broadband Communication

27 Results A Leading Growth Region A Leading ICT University Leading Univ. Enterprise Interplay Leading Growth City Divided Society, Growing / Declining Areas

28 Profile for Growth Lessons 1. Triple Helix Interplay 2. Windows of Opportunities 3. Learning by Fighting

29 ”Development is good. Change is no good.” For development change is needed!!! Learning by Fighting

30 The Blekinge Region

31 Blekinge Institute of Technology 2 nd largest in Sweden in ICT

32 Profile for Growth -in proportion to the total number of accepted students 1000 1500 2000 2500 ICT-students admitted at universities KTH Stockholm BTH All universities in Sweden

33 Strategy A Profiled University!! Applied ICT Development of Enterprises & Society Few but strong R&D-groups Blekinge Institute of Technology

34 Strategy Identify Growth Areas Recruit & Develop Enterprises and People Funding and Supporting Co-operations, International and National Marketing the Region IT Blekinge – for IT in the Wide Society The Blekinge Region

35 Karlskrona The ”Capital” of Blekinge

36 1990 ” A Crisis City in Sweden” 2001 ”Karlskrona awarded as the growth city in Sweden ” Karlskrona

37 The Cities have invested more than 100 MEuro Infrastructure Technology Parks Marketing Strategy

38 Profile for Growth Result Karlskrona

39

40 100 år Larger places of work in Karlskrona with a market or financing outside the region, between 1900-2000 - with a moderate development until the year 2010 No of empolyees Naval and defence industry Year Manufacturing industry Knowledge intense service companies

41 The Fundament of Growth Work places with a market outside of the region Infrastructure Localprivateservices Localpublicservices Children, eldery people etc Karlskrona

42

43 Lessons Eldsjälar!! 1. Triple Helix Interplay 2. Windows of Opportunities 3. Learning by Fighting


Ladda ner ppt "Swedish Agency for Innovation Systems Swedish Agency for Innovation Systems."

Liknande presentationer


Google-annonser