Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utomhusmatematik i elevens närmiljö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utomhusmatematik i elevens närmiljö"— Presentationens avskrift:

1 Utomhusmatematik i elevens närmiljö
UTOMHUSPEDAGOGIK Utomhusmatematik i elevens närmiljö

2 Fördelar och möjligheter med utomhuspedagogik:

3 Intryckets autencitet (miljön är ”äkta”)
Situationens helhetskaraktär Massiv stimulering. Alla sinnen aktiva.

4 Samhörighet med miljön (kan leda till ”Hållbar utveckling”)
Fysisk rörelse. Motoriska färdigheter Hälsoeffekter

5 Utomhuspedagogik är en plats för lärandet, ett innehåll för lärandet, men framför allt ett sätt att lära.

6 Ur och Skur i skolan: Frågebaserade projekt
Ur och Skur i skolan: Frågebaserade projekt. Barnen mer delaktiga och nyfikna. Lära med hela kroppen. Ta vara på barnens reflektioner.

7 Dewey: Utbildning vänder sig till största delen till barnens intellektuella sida. Flertalet människor har bevisligen en praktisk läggning och skulle lära sig mycket mer genom att göra saker och se vad som händer.

8 Ledaren är hela tiden förebild i allt den gör och ska därför själv vara intresserad av att utforska och lära sig nya saker. (Dewey)

9 Uppleva Undersöka – Upptäcka Undervisa

10 Olika inlärningsstilar:
Auditivt (höra) Visuellt (se) Taktilt (känsel) Kinestetiskt (rörelse)

11 Barn lär sig på olika sätt. Forskning visar att vi kommer ihåg:
10 % av det vi läser 20 % av det vi hör 30 % av det vi ser 50 % av det vi hör och ser 70 % av det vi diskuterar 80 % av det vi upplever 95 % av det vi lär ut till andra (William Glaser)

12 I Ur och Skur: Det finns ingen motsats mellan lek och inlärning, de hör ihop. Skolan ska sträva efter att ta vara på leken i arbetet och stimulera till lek även för barn i skolåldern.

13 Vi behöver inte göra som vi gjorde igår
Vi behöver inte göra som vi gjorde igår. Om vi frigör oss från sådana föreställningar givs oss tusentals möjligheter till förnyelse. Christian Morgenstern (tysk poet )


Ladda ner ppt "Utomhusmatematik i elevens närmiljö"

Liknande presentationer


Google-annonser