Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Malmö högskola, Teknik och samhälle, Naturvetenskaplig/teknisk

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Malmö högskola, Teknik och samhälle, Naturvetenskaplig/teknisk"— Presentationens avskrift:

1 Malmö högskola, Teknik och samhälle, Naturvetenskaplig/teknisk
Välkomna till Malmö högskola, Teknik och samhälle, Naturvetenskaplig/teknisk Bastermin Fysik B (förutbildning) Matematik D (förutbildning) Teknik och samhälle

2 Ung men stor! 1998 startade Malmö högskola
CTS ett av högskolans 5 områden Ca 2500 studenter på CTS (Ca totalt) Teknik och samhälle

3 Våra hus Buss 2 2 1 3 4 8 6 7 Buss 3 5 Teknik och samhälle

4 Kranen Ubåtshallen Teknik och samhälle Restaurang vån 1 Våningar A-E
Info.disk C-plan Restaurang C-plan Bibliotek C-plan Administration E-plan Restaurang vån 1 TS våningar 3-5 Administration vån 4 och 5 Rumsnummer börjar med U Kranen A162,A202, B203, B205,C117,C119, C121 Förbindelsegång mellan husen, C-plan – vån 3 Teknik och samhälle

5 Rumsnumrering Teknik och samhälle Våningsbokstav delsiffra två siffror
Kranen Våningsbokstav delsiffra två siffror Ubåtshallen U våningssiffra två siffror Husdel 2 Exempel: Föreläsnings-salar D213 och D205 Tentamenssal C214 Exempel Föreläsningssalar U301och U305 Övningssalar U429 och U531 Datorsalar U405 och U527 Husdel 3 Exempel: Kemilab C320 och C314 Fysiklab C333 och C323 Biologilab C332 Husdel 1 Exempel: Tentamens- och lärosal C123-C124 Datorsal C117, C119 och C121 Teknik och samhälle

6 Bussförbindelser Teknik och samhälle
Buss till Teknik och samhälle Linje 2 - Lindängen, Södervärn, G A torg, Centralen, TS (hållplats Ubåtshallen), Turning Torso Linje 3 – Ringlinjen. Värnhem, Centralen, Kockums, Erikslust, Södervärn, Värnhem - Dagtid: kl går bussarna 6-10 ggr/tim - Kvällstid: kl går bussarna 2-3 ggr/tim Teknik och samhälle

7 Parkering Teknik och samhälle Avgifter : Månadskort 300:-
Dag 40:- Timtaxa: 8:- P-Malmö, Kaptensgatan 1 Parkering Kranen Ubåtshallen ”Fastlandet” ”Båten” P-biljett P-kort P-kort eller biljett P-biljett P-kort Teknik och samhälle

8 Passerkort Kortfrågor hanteras i infodisken på Kranen.
Kvitteras ut under de första veckorna. (Gratis första gången) Öppet i husen, vardagar ca Teknik och samhälle

9 Datoridentitet Har du förhoppningsvis redan hämtat via Kvitteras ut första veckorna i infodisken på Kranen om ovanstående inte fungerade. Utskrifter är avgiftsbelagda, credits köpes via BIT i rum E121 på Orkanen eller via deras hemsidor. Datorsalar finns i Ubåtshallen på våning 4 och 5 samt på Kranen plan B och C Teknik och samhälle

10 Dags för studier www.mah.se/cts/student http://lpw.mah.se/
Schema och tentamensanmälan: (välj schema i vänstra spalten) LADOK på webben: Se program- och kursregistreringar Se poängutdrag på avklarade kurser och moment Lägga till en tillfällig, tidsbegränsad adress Hämta säkra intyg Teknik och samhälle

11 Registrering på kurser
Du som har svarat ”ja” på upprop, blir ett par dagar därefter registrerad på kurserna i fysik, kemi och/eller matematik. Du basterminare som senast idag anmäler dig till Biologi I, blir även registrerad på den. Du måste vara registrerad på kursen bl a för att delta i datorövningar och tentera. Teknik och samhälle

12 Studieuppehåll och studieavbrott
Om du av någon anledning måste göra uppehåll i eller avbryta dina studier ska du anmäla detta till kursens/programmets administratör. Meddelas avbrott på en kurs inom tre veckor räknas det som tidigt avbrott. Då kan du söka kursen på nytt vid ett senare tillfälle. Teknik och samhälle

13 Studieverkstad Teknik och samhälle
Hur gör jag dispositionen av min text så att den blir tydligare? Är min text på engelska riktigt korrekt? Hur fungerar min muntliga presentation? Hur kommer jag vidare med min uppsats? Inga språkfrågor är för små eller för stora för Språkverkstaden. Matematikverkstaden är ett ställe dit du som student kan gå för att få stöd, inspiration och fördjupade kunskaper i matematik. Du kan få hjälp med matematik/statistik i kurser, projekt/uppsatser och examensarbeten. Verkstaden erbjuder drop-in rådgivning, stödundervisning i de kurser där viss baskunskap och färdighet i matematik behövs, repetition inför en omtenta och specialstöd för funktionshindrade studenter. Teknik och samhälle

14 Studievägledning Lena Johansson Kranenhuset, E-plan Tel: 040-665 76 70
Studievägledare på Teknik och samhälle är Lena Johansson Kranenhuset, E-plan Tel: E-post: Centrala studievägledningen finns på Studentcentrum, Bassänggatan 2 Tel: Teknik och samhälle

15 Hälsa och socialt stöd Teknik och samhälle
På Studentcentrum hittar du Studenthälsan som verkar för att främja studenternas fysiska, psykiska och sociala hälsa. Här arbetar kuratorer, sjuksköterska och samordnare för studenter med funktionshinder. På studentcentrum finns också studentpräster och studentpastor. Studenter med funktionshinder ska kunna studera på samma villkor som andra. Det betyder att man har rätt till insatser som kompenserar för funktionshindret i studiesituationen eller vid examination. Man måste ansöka om stödinsatser och kunna styrka sitt funktionshinder med läkarintyg. Studenter med läs- och skrivproblem/dyslexi utan intyg kan vända sig till högskolans dyslexipedagog för utredning. Teknik och samhälle

16 Rättigheter och skyldigheter
I dokumentet ”Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola” kan du läsa om studentinflytande, regler och rutiner vid examination, åtgärder vid fusk, kränkande särbehandling och mycket annat. Vi rekommenderar alla studenter att ta del av dokumentet. Det nås via länk från vår hemsida. Teknik och samhälle

17 Övergripande information
Välkomstguiden Läs ofta. Vi lägger hela tiden ut viktig information till många. OBS! Läs din e-post Vi skickar viktiga meddelanden hit om de berör dig personligen. Teknik och samhälle

18 Att göra idag Ta ställning till om du som är basterminare ska läsa biologi. Om du ska det måste du anmäla dig idag. Hämta ut datorID om du inte gjort det. Hämta ut passagekort. Skaffa böcker. Teknik och samhälle

19 Att göra senast måndag Hämta ut passerkort
Köpa credits till ditt datorID Testa så att din datorID fungerar på skolans datorer. Se till att du hittar till basårets hemsida och att du ser var länkarna till schema (skriv ut första veckan) och ämnenas hemsidor finns Skriv ut materialet för lektionerna. Teknik och samhälle

20 Att göra så fort du kan därefter
Ta reda på vilken grupp du går i. Listan (med datorID) sätts upp på tisdag. Köp den litteratur som behövs. Skaffa en pärm eller liknande där du sparar alla viktiga papper som godkända labrapporter. Testa din epost. Teknik och samhälle

21 Tips om hur du skriver ut schema på färre papper
Schema kan ändras. Om du skriver ut alla på samma gång får du kasta många sidor. Skriv istället ut en veckas schema i slutet av veckan innan. Titta efter vilket sidnummer veckan har. I menyn Arkiv väljer du Skriv ut Markera sidor och skriv sidnumret i båda rutorna. Teknik och samhälle

22 Tips om hur du PowerPoint (som detta dokument) på färre sidor.
I menyn Arkiv väljer du Skriv ut Om du bara vill ha ut vissa bilder så markera bilder och skriv in deras nummer. Om du vill kan du få många bilder på samma sida. I rullisten Skriv ut: byter du bilder mot åhörarkopior. Du kan sedan ange hur många bilder som ska var med på varje sida. (max 9) Teknik och samhälle

23 Naturvetenskaplig/teknisk förutbildning
Välkomna till Naturvetenskaplig/teknisk förutbildning Hoppas du får en bra tid tillsammans med oss och dina studiekamrater! Teknik och samhälle


Ladda ner ppt "Malmö högskola, Teknik och samhälle, Naturvetenskaplig/teknisk"

Liknande presentationer


Google-annonser