Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Malmö högskola, Teknik och samhälle, Naturvetenskaplig/teknisk Bastermin Fysik B (förutbildning) Matematik D (förutbildning) Teknik och samhälle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Malmö högskola, Teknik och samhälle, Naturvetenskaplig/teknisk Bastermin Fysik B (förutbildning) Matematik D (förutbildning) Teknik och samhälle."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Malmö högskola, Teknik och samhälle, Naturvetenskaplig/teknisk Bastermin Fysik B (förutbildning) Matematik D (förutbildning) Teknik och samhälle

2 1998 startade Malmö högskola CTS ett av högskolans 5 områden Ca 2500 studenter på CTS (Ca 20 000 totalt) Ung men stor! Teknik och samhälle

3 Våra hus Buss 2 2 1 3 4 8 6 7 Buss 3 5 Teknik och samhälle

4 Kranen Ubåtshallen Restaurang vån 1 TS våningar 3-5 Administration vån 4 och 5 Rumsnummer börjar med U Våningar A-E Info.disk C-plan Restaurang C-plan Bibliotek C-plan Administration E-plan Förbindelsegång mellan husen, C-plan – vån 3 Teknik och samhälle

5 Rumsnumrering Kranen Våningsbokstav delsiffra två siffror Ubåtshallen U våningssiffra två siffror Husdel 1Exempel:Tentamens-och lärosalC123-C124DatorsalC117, C119och C121 Husdel 2Exempel:Föreläsnings-salar D213och D205TentamenssalC214 Husdel 3Exempel:Kemilab C320och C314Fysiklab C333och C323BiologilabC332 ExempelFöreläsningssalarU301och U305ÖvningssalarU429 och U531Datorsalar U405och U527 Teknik och samhälle

6 Buss till Teknik och samhälle Linje 2 - Lindängen, Södervärn, G A torg, Centralen, TS (hållplats Ubåtshallen), Turning Torso Linje 3 – Ringlinjen. Värnhem, Centralen, Kockums, Erikslust, Södervärn, Värnhem - Dagtid: kl 05-18.30 går bussarna 6-10 ggr/tim - Kvällstid: kl 18.30-24 går bussarna 2-3 ggr/tim Bussförbindelser Teknik och samhälle

7 Parkering P-kort eller biljettP-biljett Avgifter: Månadskort 300:- Dag 40:- Timtaxa: 8:- P-Malmö, Kaptensgatan 1 P-biljett P-kort Kranen ”Fastlandet” ”Båten” Ubåtshallen Teknik och samhälle

8 Kortfrågor hanteras i infodisken på Kranen. Kvitteras ut under de första veckorna. (Gratis första gången) Öppet i husen, vardagar ca 07.30-16.30 Passerkort Teknik och samhälle

9 Datoridentitet Har du förhoppningsvis redan hämtat via www.mah.se/student/datorid Kvitteras ut första veckorna i infodisken på Kranen om ovanstående inte fungerade. Utskrifter är avgiftsbelagda, credits köpes via BIT i rum E121 på Orkanen eller via deras hemsidor. Datorsalar finns i Ubåtshallen på våning 4 och 5 samt på Kranen plan B och C Teknik och samhälle

10 Dags för studier Schema och tentamensanmälan: www.mah.se/cts/student (välj schema i vänstra spalten) LADOK på webben: Se program- och kursregistreringar Se poängutdrag på avklarade kurser och moment Lägga till en tillfällig, tidsbegränsad adress Hämta säkra intyg http://lpw.mah.se/ Teknik och samhälle

11 Registrering på kurser Du som har svarat ”ja” på upprop, blir ett par dagar därefter registrerad på kurserna i fysik, kemi och/eller matematik. Du basterminare som senast idag anmäler dig till Biologi I, blir även registrerad på den. Du måste vara registrerad på kursen bl a för att delta i datorövningar och tentera. Teknik och samhälle

12 Studieuppehåll och studieavbrott Om du av någon anledning måste göra uppehåll i eller avbryta dina studier ska du anmäla detta till kursens/programmets administratör. Meddelas avbrott på en kurs inom tre veckor räknas det som tidigt avbrott. Då kan du söka kursen på nytt vid ett senare tillfälle. Teknik och samhälle

13 Hur gör jag dispositionen av min text så att den blir tydligare? Är min text på engelska riktigt korrekt? Hur fungerar min muntliga presentation? Hur kommer jag vidare med min uppsats? Inga språkfrågor är för små eller för stora för Språkverkstaden. Matematikverkstaden är ett ställe dit du som student kan gå för att få stöd, inspiration och fördjupade kunskaper i matematik. Du kan få hjälp med matematik/statistik i kurser, projekt/uppsatser och examensarbeten. Verkstaden erbjuder drop-in rådgivning, stödundervisning i de kurser där viss baskunskap och färdighet i matematik behövs, repetition inför en omtenta och specialstöd för funktionshindrade studenter. Studieverkstad Teknik och samhälle

14 Studievägledning Studievägledare på Teknik och samhälle är Lena Johansson Kranenhuset, E-plan Tel: 040-665 76 70 E-post: lena.johansson@ts.mah.se Centrala studievägledningen finns på Studentcentrum, Bassänggatan 2 Tel: 040-665 75 10 Teknik och samhälle

15 Hälsa och socialt stöd På Studentcentrum hittar du Studenthälsan som verkar för att främja studenternas fysiska, psykiska och sociala hälsa. Här arbetar kuratorer, sjuksköterska och samordnare för studenter med funktionshinder. På studentcentrum finns också studentpräster och studentpastor. Studenter med funktionshinder ska kunna studera på samma villkor som andra. Det betyder att man har rätt till insatser som kompenserar för funktionshindret i studiesituationen eller vid examination. Man måste ansöka om stödinsatser och kunna styrka sitt funktionshinder med läkarintyg. Studenter med läs- och skrivproblem/dyslexi utan intyg kan vända sig till högskolans dyslexipedagog för utredning. Teknik och samhälle

16 Rättigheter och skyldigheter I dokumentet ”Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola” kan du läsa om studentinflytande, regler och rutiner vid examination, åtgärder vid fusk, kränkande särbehandling och mycket annat. Vi rekommenderar alla studenter att ta del av dokumentet. Det nås via länk från vår hemsida. Teknik och samhälle

17 Välkomstguiden www.mah.se/utbildning/NZBTT Läs ofta. Vi lägger hela tiden ut viktig information till många. OBS! Läs din e-post DatorID@stud.mah.se. Vi skickar viktiga meddelanden hit om de berör dig personligen. Övergripande information Teknik och samhälle

18 Ta ställning till om du som är basterminare ska läsa biologi. Om du ska det måste du anmäla dig idag. Hämta ut datorID om du inte gjort det. Hämta ut passagekort. Skaffa böcker. Att göra idag Teknik och samhälle

19 Hämta ut passerkort Köpa credits till ditt datorID Testa så att din datorID fungerar på skolans datorer. Se till att du hittar till basårets hemsida och att du ser var länkarna till schema (skriv ut första veckan) och ämnenas hemsidor finns Skriv ut materialet för lektionerna. Att göra senast måndag Teknik och samhälle

20 Ta reda på vilken grupp du går i. Listan (med datorID) sätts upp på tisdag. Köp den litteratur som behövs. Skaffa en pärm eller liknande där du sparar alla viktiga papper som godkända labrapporter. Testa din epost. Att göra så fort du kan därefter Teknik och samhälle

21 Schema kan ändras. Om du skriver ut alla på samma gång får du kasta många sidor. Skriv istället ut en veckas schema i slutet av veckan innan. Titta efter vilket sidnummer veckan har. I menyn Arkiv väljer du Skriv ut Markera sidor och skriv sidnumret i båda rutorna. Tips om hur du skriver ut schema på färre papper Teknik och samhälle

22 I menyn Arkiv väljer du Skriv ut Om du bara vill ha ut vissa bilder så markera bilder och skriv in deras nummer. Om du vill kan du få många bilder på samma sida. I rullisten Skriv ut: byter du bilder mot åhörarkopior. Du kan sedan ange hur många bilder som ska var med på varje sida. (max 9) Tips om hur du PowerPoint (som detta dokument) på färre sidor. Teknik och samhälle

23 Välkomna till Naturvetenskaplig/teknisk förutbildning Hoppas du får en bra tid tillsammans med oss och dina studiekamrater! Teknik och samhälle


Ladda ner ppt "Välkomna till Malmö högskola, Teknik och samhälle, Naturvetenskaplig/teknisk Bastermin Fysik B (förutbildning) Matematik D (förutbildning) Teknik och samhälle."

Liknande presentationer


Google-annonser