Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vår livsmiljö Vatten s. 127 – 158 i kemiboken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vår livsmiljö Vatten s. 127 – 158 i kemiboken."— Presentationens avskrift:

1 Vår livsmiljö Vatten s. 127 – 158 i kemiboken

2 Den blå planeten Jordens yta är täckt till 70 % av vatten Vatten = liv
Vattenbrist Föroreningar…

3 Försurning Förbränning av olja & kol => energi
Förbränning => gaser => syror Syrorna gör vatten & marken sur Försurning

4 Surt regn Vattnets kretslopp påverkas av våra utsläpp
Koldioxid + vatten = kolsyra

5 Svavel & kväve orsakar försurning
Olja & kol innehåller svavel & kväve Svavel & kväve + värme = svavel- & kvävegaser Svalev- & kvävegaser + H2O = Starka syror! Olja & kol = största delen av världens energiproduktion

6 Effekter av försurning
Djur & växter klarar inte av låga pH-värden => massutdöende! Surt regn + metaller => metalljoner => giftigt! Surt regn fräter sönder många material.

7 Övergödning Gödsling, avlopp & utsläpp av fossila bräslen -> kväve & fosfor släpps ut i hav & sjöar > Övergödning! > Växter & djur dör!

8 Effekterna av övergödning
Kväve & fosfor tas upp först av alger & plankton Alger & plankton konkurrerar ut allt annat Alger skymmer solljuset för andra djur & växter Döda alger sjunker till botten & blir mat till bakterier => bakterierna blir för många & syret tar slut => bakterierna dör => fiskar & andra djur dör

9 Fundera nu på: 1. Hur kan vissa länder ha brist på rent sötvatten trots att vi lever på “den blå planeten”? 2. Hur kan du märka att det finns vatten i luften du andas ut? 3. Varför är det naturligt att regnvatten är svagt surt? 4. Varför kostar försurningen oss mycket pengar? 5. Hur bidrar försurningen till att vatten & marker innehåller gifter? 6. Ge tre orsaker till att mycket kväve & fosfor kommer ut i hav & sjöar. 7. Hur kan övergödning leda till att växter på botten dör? 8. På vilka sätt kan bilkörning bidra till övergödning? 9. Hur kan utsläpp av kväve & fosfor leda till att fiskar & djur dör? 10. Tänk dig att du är miljöminister i Sverige. Ge exempel på åtgärder som kan stoppa: a) Försurningen b) Övergödningen


Ladda ner ppt "Vår livsmiljö Vatten s. 127 – 158 i kemiboken."

Liknande presentationer


Google-annonser