Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regiongavleborg.se Hållbar regional utveckling och tillväxt i Gävleborg 2015-03-04 Maria Gelin Axelsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regiongavleborg.se Hållbar regional utveckling och tillväxt i Gävleborg 2015-03-04 Maria Gelin Axelsson."— Presentationens avskrift:

1 regiongavleborg.se Hållbar regional utveckling och tillväxt i Gävleborg 2015-03-04 Maria Gelin Axelsson

2 regiongavleborg.se NYA MÖJLIGHETER Stärkta individer Smart samverkan Tillgängliga miljöer Kompetensförsörjning och Infrastruktur = ”motorer”

3 regiongavleborg.se Hållbart genomförande Samverkan och samhandling -Genus/jämställdhet -Ålder -Folkhälsa och välfärd -Integration och mångfald -Tillgänglighet -Miljö

4 regiongavleborg.se Program – konkretisering av RUS

5 regiongavleborg.se Infrastrukturutveckling Bättre arbets- och studiependling genom utveckling av kollektivtrafik Stärka näringslivets/övriga arbets- livets behov av kompetens- försörjning Utveckla kommunikationsmöjlig- heter för turism och besöksnäring Binda ihop stråk och noder för ökad effektivitetet i transport- infrastrukturen Insatser för ökad standard, kapacitet, framkomlighet, tillförlitlighet, säkerhet och turtäthet

6 regiongavleborg.se Förutsättningar för lärande Barn/ungdom helhetsperspektiv Entreprenöriellt lärande Utbildning Samverkan utbildningsaktörer Kompetensutveckling i företag ”Drop-outs” Validering Kompetensförsörjning Samverkan arbetsliv - utb.aktörer Strategisk kompetensplanering Fler med höjd utbilningsnivå

7 regiongavleborg.se Gränsöverskridande samverkan Stärka företagsklimatet System lokalt/regionalt för att möta rekryterings-, investerings- och etableringsförfrågningar Stärka innovationssystemet Utveckla kapitalförsörjningen Innovativa miljöer Möjliggöra och utveckla innovativa och kreativa mötesplatser Stärka entreprenörskapet i de innovativa miljöerna Utveckla/stärka klustren och den regionala inkubatorverksamheten

8 regiongavleborg.se Exempel på tidigare insatser ALMI Invest ALMI lönsamhetsstyrning RUN ”Bra Före” Invest in Gävleborg ”Nu kör vi” KKN Fiber Optic Valley, FindIT, FPX, Triple Steelix Movexum Nya Ostkustbanan M fl

9 regiongavleborg.se Budget för regionala projektmedel 2015 Projektmedel70 mkr Företagsstöd40 mkr Uppföljning2,1 mkr /utvärdering 2015 totalt 112,1 mkr Idagsläget: Hälften av 2015 års budgetram är intecknad Anspråken i kända ansökningar är mycket större än det som inte är intecknat…


Ladda ner ppt "Regiongavleborg.se Hållbar regional utveckling och tillväxt i Gävleborg 2015-03-04 Maria Gelin Axelsson."

Liknande presentationer


Google-annonser