Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya Karolinska Solna – framtidens universitetssjukhus

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya Karolinska Solna – framtidens universitetssjukhus"— Presentationens avskrift:

1 Nya Karolinska Solna – framtidens universitetssjukhus
Gunda Höckenström

2 OPS-avtalet Investerare Skanska, Innisfree Builder Skanska Healthcare
NKS Bygg Landstingsstyrelsens förvaltning OPS-avtalet PROJEKTBOLAG Swedish Hospital Partners Beställare SLL, NKS Bygg Serviceföretag Coor Service Mangement Investerare Skanska, Innisfree Byggföretag Skanska Healthcare Banker – EIB, NIB, privata Arkitekt: White Tengbom Team, WTT Builder Skanska Healthcare Pengar Pengar Tjänster Tjänster 2

3 Varför OPS? Fördel Drivare Förutsägbar kostnad Förutsägbar tid
Långt kontrakt med fast pris Risker allokerade till den part som är bäst skickad att hantera dem Förutsägbar tid Starka incitament för privata sektorn att leverera på tid – “ingen leverans, ingen betalning” Lägre byggrisker – privata sektorn har erfarenheten och kompetensen Skapa mervärde Innovation inom utformning och tekniska lösningar Hänsyn tas till livscykelkostnader

4 Projektmål sedan 2007 – relevanta och styrande i planeringsprocessen
Integration av sjukvård, forskning och utbildning Attraktiva och mänskliga miljöer Vård- och stödprocesser ska effektiviseras och resursutnyttjandet optimeras Generella lösningar som tillåter kontinuerlig verksamhetsutveckling Tydlig roll i staden Hållbarhetsperspektiv 1:1 En del av ett blivande Life Science kluster 1:2 Rum för gruppundervisning 1:3 Videomöten, filmade operationer kan sändas i real tid 1:4 Större utbildningslokaler i direkt närhet till vården 1:5 Forskningslab förbundet med Skyway 3:1Alla vårdplatser lika, avstånden korta, tematisk vård = ett hus/tema 3:2 Stödprocesser utförs av servicepersonal 3:3 AGV, Rörpost, Strålskyddad rörpost 6:1 Grön energi ( förnyelsebara energi ) 6:2 Bergvärmeanläggning 144 borrhål Fårö värme och kyla 6:3 Dag och nattsjukhus

5 Samarbete – Clinical design
Samarbete – en framgångsfaktor 300 personer– olika professioner Många okända faktorer En viktig framgångsfaktor är att samarbete har genomsyrat hela projektet. Just när det gäller clinical design har landstinget tagit ett stort ansvar då vi godkänner den kliniska funktionaliteten dvs att rummen är ändamålsenliga. 300 personer har varit delaktiga i arbetet med clinical design När vi väl har godkänt lokalerna så är det inte heller möjligt att gå tillbaks och ändra saker. Det är därför vi lagt ner mycket tid på det här arbetet och involverat många olika professioner. Det viktigt att vara en aktiv beställare Lägg ner tid på att definiera krav Samarbete är viktigt i all led Det är viktigt att ta lärdom från andra projekt och andra länder.

6 Våra erfarenheter Ingen fråga för stor – Ingen fråga för liten
Vårdrumshandtag och brandceller Utformning av lokaler och Avtalets innehåll möjliggör förändrade arbetssätt och delvis nya roller, kompetenser används rätt Tiden både vän och fiende

7 SvD maj 2015

8 Ett ledande universitetssjukhus i världen
VISION Ett ledande universitetssjukhus i världen

9 Vill du veta mer? Läs mer på: www.nyakarolinskasolna.se
Besök NKS Showroom som ligger vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Mer info finns på webben. Ladda ner projektets app – sök på ”NKS” i App Store eller Google Play. Mer info finns på webben.


Ladda ner ppt "Nya Karolinska Solna – framtidens universitetssjukhus"

Liknande presentationer


Google-annonser