Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NKS Presentation vid Nordisk konferens, Forum Vårdbyggnad 14 november 2012 Björn Ekström, Teknisk direktör, NKS Bygg 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NKS Presentation vid Nordisk konferens, Forum Vårdbyggnad 14 november 2012 Björn Ekström, Teknisk direktör, NKS Bygg 1."— Presentationens avskrift:

1 NKS Presentation vid Nordisk konferens, Forum Vårdbyggnad 14 november 2012 Björn Ekström, Teknisk direktör, NKS Bygg 1

2 Informationspunkter  Information om NKS-projektet  Offentlig Privat Samverkan (OPS)  SLLs organisation under planerings- och byggskedet  Hur går projektet?  Information om avtal och finansiering  Tjänsteuppdraget – FM (Facility Management)  Hagastaden ny stadsdel 2

3 3 NKS-projektet… Nya Karolinska Solna är ett projekt som sätter patienten först och skapar nya förutsättningar för den mest avancerade vården. Det blir ett nybyggt universitetssjukhus som integrerar vård, forskning och utbildning för framtida forskningsgenombrott.

4 4 … ett unikt projekt  Det största enskilda projektet någonsin för Stockholms läns landsting – och för Skanska  Den första OPS:en i Sverige av ett sjukhus, och bland de första över huvud taget  En motor i utvecklingen av ett världsledande Life Science-kluster

5 Nya Karolinska Solna 5

6 6 Tidsperspektiv 201020402017 Kontraktsskrivning Sista överlämnande Uppdragets slut Driftsperiod Byggperiod Förberedelseperiod 2001

7 7 De 6 projektmålen 1.Sjukvård, forskning och undervisning ska vara så integrerade att de effektivt stödjer framtagande och spridning av ny kunskap. 2.Projektet ska skapa attraktiva och mänskliga miljöer med höga arkitektoniska värden både inom och i anslutning till sjukhuset. 3.Vård- och stödprocesser ska effektiviseras och resursutnyttjandet optimeras. 4.Sjukhuset ska, så långt som möjligt, arbeta med generella lösningar som tillåter kontinuerlig verksamhetsutveckling. 5.Sjukhuset och dess verksamheter ska ges prioriterad och tydlig roll i staden. 6.Projektet ska, på alla nivåer, arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

8 ”Patienten alltid först” Sjukhusets utformning:  Närhet, god logistik  Separerade flöden  Enkelrum – säkerhet, integritet, hög nyttjandegrad  Flexibilitet för framtiden 8

9 9 Närhetsprincipen genomsyrar hela projektet 21 m

10 10 Enkelrum – för patientens bästa  Vårdteam kommer till patienten på rummet  Hög integritet och komfort  Anhöriga kan stanna över natten  Egen dusch, toalett och spoldesinfektor  Ökad patientsäkerhet

11 11 NKS är skapat av många (1300 personer från vården) Barnspecialister Fackliga representanter Handikapporganisationer Kliniskt verksamma Patientsäkerhet Tillgänglighet Konst Säkerhet Hygien Miljö

12 12 Clinical design ArbetsgruppInnehållProjektledare • WS 1Forskningsbyggnaden, Lab, Bårhus Birgitta Andersson • WS 2Utb., adm,. konferenscenterBirgitta Andersson • WS 3 Slutenvård, IMA, förlossningLise-Lotte Olofsson • WS 4 Mott., dagvård endoskopi, dialysKristina Stenberg Hjulström • WS 5 aHBO, IVA, Akuten, C-R Martling • WS 5 bTrauma, operationC-R Martling • WS 5 cSterilenheten, jourrumC-R Martling • WS 6 aBild & FunktionErland Löfberg • WS 6 bStrålningsbyggnaden mmAnnelie Liljegren • WS 7Klinisk support (MT, apotek, omkl, lm)Olof Nyquist • WS 8Logistik (varumott, servicetjänster mm)Gunda Höckenström • WS 9RumsfunktionsprogramInger Norrby • WS 10 Inre och yttre gestaltningKristina Stenberg Hjulström

13 13 Nya Karolinska Solna - Världens miljövänligaste universitetssjukhus  Klassificerade/certifierade byggnader – LEED Gold, Miljöbyggnad - Guld  Energieffektiva byggnader  Bergvärmeanläggning– 140 borrhål  God innemiljö  Hållbar material- och resursanvändning  Miljöanpassade transporter  Avfall som resurs (32 fraktioner!)

14 FasByggnaderKlart 1. ParkeringsgarageU6december 2012 2. TeknikbyggnadU3maj 2014 3. Sjukhus del 1U1:5/U1:6/U4:2juni 2016 4. Patienthotell och garageU5juli 2016 5. ForskningslaboratoriumU2:2/U2:3september 2016 6. Sjukhus del 2U1:2/U1:3/U1:4/U4:1oktober 2017 Byggnation i sex faser 14

15 15 Korta fakta om NKS-projektet:  320 000 BTA (bruttoarea) ≈ 24 Hötorgsskrapor  Byggkostnad 14,5 miljarder (projektbolagets kostnad, i 2010 års prisläge)  Byggtid 2010-2017  30-årigt avtal med möjlighet till 15 års förlängning  Facility Management (FM) hårda och mjuka tjänster för ca 7 miljarder kr  Total kostnad på 30 år i dagens penningvärde, ca 27 miljarder inkl byggnation, FM, finansiella kostnader  Landstingets vederlag ca 1,6 miljarder/år från 2018  Världens mest miljövänliga universitetssjukhus  Generalitet och flexibilitet i byggnationen  Från idé till nytt sjukhus ca 16 år. Första SLL-beslut 2001 Utöver detta ska SLL handla upp IKT (informations- och kommunikationsteknik), medicinteknisk utrustning samt inredning

16 16 NKS-projektet genomförs som OPS Offentlig-Privat-Samverkan  SLL köper inte en sjukhusbyggnad och ett antal tjänster i traditionell mening utan ”tjänsten tillgängligt sjukhus”  Samverkan i NKS-projektet grundas på Projektavtalet mellan SLL och Projektbolaget  Projektbolaget har etablerats särskilt för NKS-projektet och får inte driva annan verksamhet  Projektbolaget tar ett helhetsansvar för de områden som inkluderas i OPS-lösningen, dvs projektering och byggande, drift och underhåll (tjänster) samt finansiering  Projektbolaget har begränsade egna resurser och har genom olika avtal säkerställt att det har nödvändiga personella, tekniska finansiella och andra resurser

17 17 Projektavtalet  Mycket omfattande, ca 3000 sidor  Allt uppbyggt efter Engelsk modell men projektspråk är svenska  Fyra svenska branschdokument används  ”Kulturkrock” mellan England och Sverige när det gäller avtal  Viss språkförbistring mellan engelsmän och svenskar

18 18 Vilka har vi gjort affär med?  Ett projektbolag, SHP, Swedish Hospital Partners AB, som ägs till lika delar av Skanska och ett engelskt investmentbolag, Innisfree  De har i sin tur anlitat Skanska Bygg och Coor Service Management som underleverantörer  Skanska har bildat ett särskilt byggbolag för projektet, SHC, Skanska Healthcare AB, som ägs till 70 % av Skanska Sverige och 30 % av Skanska UK  Arkitekterna Tengbom och White, har bildat ett gemensamt bolag för projektet, WTT – White Tengbom Team

19 19 Kontraktsstruktur Nya Karolinska Solna (SLL) Swedish Hospital Partners (Projektbolaget) Coor Service Management Projektavtal AktieägaravtalLåneavtal FM-avtal Entreprenad- avtal Långivare Aktieägare Skanska Innisfree Skanska Healthcare (Skanska Sverige/UK)

20 NKS-projektet – Mötesstruktur/ Samverkansorganisation Avtalskommitté Ordf: Björn Ekström, NKS Projektkommitté Ordf: Ulf Norehn, SHP Byggproduktion Ordf; Torsten Josephson, SHP Logistik Ordf. Michael Rosén, Coor Styrgrupp Projektering Ordf; Ulf Persson, SHC Miljö & Hållbarhet Ordf; Maria Nordberg, SHC ICT Ordf; Niklas Klein, SHP Styrgrupp Kommunikatio n Ordf; Ulf Norehn MTU Ordf; Claes Johansson, SHP Konstkommitté Ordf; Mischa Majstrovic, SHP Driftskommitté Ordf: Ulf Norehn, SHP Rött = Avtalskommitté Grönt = Samverkanskommittéer Blått = Samverkansråd Orange = Beredande arbetsgrupper Björn Ekström, NKS-bygg Anne Rundquist, SLL Mikael Forss, K Agne Sandberg, Skanska ID Ulf Norehn, SHP Tim Pearson, Innisfree Mats Abrahamsson, NKS-bygg Tobias Kednert, NKS-bygg Mikael Olsson, Locum Torsten Josephson, SHP Martin Kron, SHP Peter Wågström, SHC Piero Sannicolò, SHC Göran Pettersson, SHC Christian Granath, SHC Martin Strömberg, SHC Peter Sundström SHC Mats Abrahamsson, NKS-bygg Gunda Höckenström, NKS-bygg Gunnar Gustafsson-Wiss, Karolinska Martin Kron, SHP Piero Sannicolò, SHC Erik Wangerid, Coor M Abrahamsson, NKS-bygg Gunda Höckenström, NKS-bygg K Stenberg-Hjulström, NKS-bygg Inger Norrby, NKS-bygg Ulf Persson, SHC Oskar Lindegren, SHC Claes Johansson, SHP Michael Rosén, Coor Fredrik Sandberg, Coor Björn Ekström, NKS-bygg K Stenberg-Hjulström, NKS-bygg I-L Bäckström, SLL Göran Rosander, SLL Mischa Majstrovic, SHP Michael Rosén, Coor Pär Olsson, SHC Claes Pile, NKS-bygg (Ander Enebjörk, NKS-bygg) Inger Norrby, NKS-bygg Gunnar Goblirsch, SLL Ulrika Sehlstedt, SLL Björn Huzell, Karolinska Mikael Berglund, Karolinska Emma Lovén, Karolinska Martina Ahlberg, Karolinska Claes Johansson, SHP Les Warren, SHC Bo Höjdfors, SHC Lasse Johansson, SHC Elinor Wattman, Coor Björn Ekström, NKS-bygg Charlotta Nordin, NKS-bygg Ulf Norehn, SHP Annika Svensson, SHC Pär Olsson, SHC Katarina Grönwall, Skanska Katarina Winell, SLL Kim Radway, SLL Magareta Hamark, K Per Gillström, NKS-bygg Mats Abrahamsson, NKS-bygg Mats Nomberg, NKS-bygg Stig Ostensen, Mometo Ketil Glorstad, Mometo Grete Brors, Mometo Niklas Klein, SHP Michael Welin-Berger, SHC Mike Betts, SHC Per Bjälnes, Coor Claes Pile, NKS-bygg (A Enebjörk, NKS-bygg) Maria Nordberg, SHC Lina Häckner, SHC Johan Lindskog, SHC Martin Kron, SHP Maria Eriksson, Coor Gunda Höckenström, NKS-bygg Les Warren, SHC Susanne Christiansen, SHC Christina Eriksson, Coor Michael Rosén, Coor Claes Johansson, SHP Björn Ekström, NKS-bygg Mats Abrahamsson, NKS-bygg Annika Tibell, Karolinska Torsten Josephson, SHP Pär Olsson, SHC Michael Rosén, Coor Kristina Stenberg-Hjulström, NKS-bygg/K Ulf Norehn, SHP Claes Johansson, SHP Ulf Persson, SHC Lars Johansson, SHC Fredrik Sandberg, Coor Styrgrupp Störningar Samordn.grupp Störningar Coors tekniska driftsättning Användarens driftsättning FM Mobilisering Kommunikation & Media Teknisk Design El VVS Klinisk Design WS 10WS 1-9 Energi Material Avtalsgrupp Operativ kommuni- kationsgrupp Samordningsgrupp Kommunikation Konstråd Produktion Design/Inköp Driftsättning och Mobilisering P-hus Ordf; Martin Kron, SHP Kommersiellt Ordf; Mischa Majstrovic, SHP Björn Ekström, NKS-bygg M Abrahamsson, NKS-bygg James Gillson, SHC Kris Adam, SHC Simon Cresswell, SHC Michael Rosén, Coor Fredrik Sandberg, Coor Mischa Majstrovic, SHP Björn Ekström, NKS-bygg Mats Abrahamsson, NKS-bygg Gunnar Gustafsson-Wiss, Karolinska Ulf Norehn, SHP Martin Kron, SHP Niklas Klein, SHP Pär Olsson, SHC Fredrik Sandberg, Coor Michael Rosén, Coor Magnus Wikström, Coor Klinisk driftsättning - planering LTA OB “beställarmöte” Ulf Norehn, SHP Mischa Majstrovic, SHP Simon Cresswell, SHC Nick Harrison, SHC Paul Wright, SHC Torsten Josephson, SHP Jan Skoglund, Hifab Mats Abrahamsson, NKS-bygg Jonathan Wilson, LTA Cim Köhler, LTA Åsa Wilk, IA Fredrik Sandberg, Coor 20

21 21 För- resp. nackdelar med OPS Fördelar:  Förutsägbar kostnad  Förutsägbar tid  Mervärde (innovation, LCC m.m.)  Annan riskfördelning Nackdelar:  Tyngre administrativ hantering än normalt  ”Svårare” att ändra utformning under projektets gång

22 Beställarens arbetsuppgifter, roll och ansvar  Liten beställarorganisation  Annorlunda roll (mycket av normalt beställaransvar och risk överfört till projektbolaget)  Exempel på interna grupper inom beställarorganisation (efter avtal) – Ledningsgrupp (bred sammansättning) – Avtalsgrupp (exekutiva beslutsgruppen) – Vårdgrupper (WS1 – WS 10) – Miljögrupp – Teknikgrupper – Logistikgrupp 22

23 23 Hur går projektet?  Huvudtidplan hålles  Mycket god kvalitet uppnås  Mycket komplicerad projekteringsprocess, men är under kontroll (minst 100.000 ritningar)  BIM för projektering, byggande och förvaltning.  Samverkansklimatet gott  Driftkommitté bildad  Komplicerad ändringsprocess  Få incidenter och god ordning på ”bygget”

24 Finansiering  Projektbolaget ansvarar för upptagande och säkerställande av finansiering för Projektet (eget kapital + lån)  Projektbolaget kan endast uppta finansiering, eller tillåta medverkan eller intresse i finansiering från tillåten finansiär (finansiär som inte är involverad i t.ex. verksamhet som kan väcka anstöt, kriminell verksamhet eller verksamhet som konkurrerar med SLL)  Finansiärerna har säkerhet/pant i alla avtal, alla Projektbolagets rättigheter och alla projektets intäkter  Projektbolaget är enligt finansieringsavtalen underkastat omfattande begränsningar och åtaganden och att hålla finansiärerna informerade 24

25 Finansiering  En komplicerad finansmodell (PWC)  Delad finansiering mellan SLL och SHP (politisk uppgörelse)  Vederlag ca 1,6 Mkr/år från 2018 25

26 26  Landstingets totala betalningar till projektbolaget under den 30-åriga avtalstiden kommer att uppgå till cirka 52 miljarder kronor, motsvarande cirka 27 miljarder kronor i 2010 års penningvärde. Dessa betalningar avser alltså byggkostnader, finansiering, underhåll och drift och servicetjänster under hela avtalstiden. Landstingets betalningar under avtalstiden

27 27 Tjänster – Facility Management (FM)  Projektbolaget ansvarar för utförande av tekniska förvaltningstjänster och servicetjänster och skall tillhandahålla all utrustning, allt material och allt annat som krävs för att tillhandahålla tjänsterna så att samtliga krav enligt Projektavtalet uppfylls.  Kraven utgörs av tjänstenivåspecifikationer (framtagna av SLL) och metodbeskrivningar (framtagna av projektbolaget).  Projektbolaget skall själv övervaka och utvärdera sitt fullgörande av tjänsterna.

28 Projektbolaget har ett helhetsåtagande för tjänster - facility management (FM) 28 Facility Management  Byggnad invändigt  Tekniska installationer  Helikopterplatta  Rörpost  Etc. Fastighetsservice  Uthyrning och förvaltning kommersiella ytor  Restauranger  Butiker  Etc. Kommersiella tjänster  Textilhantering  Avfallshantering  Post  Varuförsörjning  Etc. Logistiktjänster  Reception  Kundtjänst  Patienthotell  Lokalvård  Etc. Arbetsplatsservice

29 Gestaltning 29

30 Vårdbyggnad med fem huskroppar – fasad mot torget  Mantelbyggnad med glasfasader  Kärnorna med ljust glaserat klinker 30

31 Akademiska stråket med vårdkvarteret till vänster, forskningsbyggnad samt nuvarande Thorax-byggnad till höger. Karolinska Institutets aula i bakgrunden 31

32 32 Akademiska stråket, i riktning mot Sjukhusparken

33 33 Forskningsbyggnad, vårdbyggnad, bro över Solnavägen samt Karolinska Institutets nya aula

34 Entréhallen i vårdbyggnaden 34

35 35 NKS aula i student- och konferenscentret rymmer 300 personer

36  Byggtiden för området är beräknat till 2010-2025, alltså ca 15 år  Antal nya bostäder ca 5 000  Antal nya arbetsplatser ca 36 000  Investering ca 60 miljarder kr  95 hektar (grovt tre gånger Gamla Stan)  Life Science-kluster 36 Hagastaden

37 Hagastaden 2025 ”Hagastaden - en vetenskapsstad i världsklass med fokus på hälsa där arbetsplatser, forskning och bostäder möter kultur och rekreation.” 37


Ladda ner ppt "NKS Presentation vid Nordisk konferens, Forum Vårdbyggnad 14 november 2012 Björn Ekström, Teknisk direktör, NKS Bygg 1."

Liknande presentationer


Google-annonser