Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Blekinge Tekniska Högskola. Carl-Axel Hageskog Kapten för det svenska Davis cup-laget mellan 1985 och 2002. 5 av Sveriges vinster i denna turnering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Blekinge Tekniska Högskola. Carl-Axel Hageskog Kapten för det svenska Davis cup-laget mellan 1985 och 2002. 5 av Sveriges vinster i denna turnering."— Presentationens avskrift:

1 Blekinge Tekniska Högskola

2

3 Carl-Axel Hageskog Kapten för det svenska Davis cup-laget mellan 1985 och 2002. 5 av Sveriges vinster i denna turnering kom under Calles ledning!

4 Varför är vi här? Gruppkänslan Initiera förbättringsprojekt Kompetensutveckling Kanske ha lite kul och äta gott också…

5 09:00 – 09:30 Ankomst, kaffe Buss: 07.45 Avgång från järnvägsstationen i Ronneby. 08.15 Avgång från Campus Gräsvik, förvaltningsbyggnaden. 09:30 – 10:30 Inledning och uppföljning Inledning och genomgång av vad som har hänt sedan förra konferensen. 10:30 – 12:00 SA-möte Nästan som ett vanligt SA-möte. 12:00 – 13:00 Lunch 13:00 – 14:00 Förväntade deltagare på kurs Hur ser processen ut idag och vad kan vi göra för att höja kvaliteten på uppgifterna? 14:00 – 15:00 Nya rutiner för registrering och avbrott Diskussioner och grupparbeten kring nya rutiner. Förslag ska lämnas till HLE den 20/5. 15:00 – 15:30 Kaffe 15:30 – 16:15 Process för fastställande och revidering av utbildnings- och kursplaner Martin Jacobsson 16:15 – 17:00 Katalogprocessen, Studentenkäter, BTH- info Margareta Ahlström 17:00 – 19:00 Fri aktivitet? 19:00 – 21:00 Middag Dag 1 Måndag 11 maj

6 Dag 2 Tisdag 12 maj 08:30 – 09:30 Studentundersökning Lena Sjödahl 09:30 – 10:00 Områdesbehörigheter, Bedömningshandboken Carina Petersson 10:00 – 10:15 Kaffe 10:00 – 12:00 Studenternas rättsäkerhet Gästföreläsare, Katarina Stjernfelt 12:00 – 12:45 Lunch 12:45 – 13:45 VESSA Nytt system och nya rutiner för ärendehantering. Henrik Törnblom 13:45 – 14:45 Nya registreringsrutiner 14:45 – 15:30 Summering, kaffe Buss avgår 15:30

7 Inledning Vi presenterar oss Uppföljning från 2007 Förberedelser inför summering och utvärdering Gruppdiskussioner utifrån BTH:s Forsknings- och utbildningsstrategi 2009 – 2012 SA-möte

8 Inledning Vi presenterar oss Uppföljning från 2007 Förberedelser inför summering och utvärdering Gruppdiskussioner utifrån BTH:s Forsknings- och utbildningsstrategi 2009 – 2012 SA-möte

9 Uppföljning från 2007 Masterantagning i NyA Studerandeavdelningens webb Tidplaner, kalender Arbetsgrupp KursInfo Välkomstbrev (mall och tidplan) Tillgodoräknandeordning Styrdokument översätts till engelska Valbara kurser inom program, NyA Platsantal Regelverk för tentamen på annan ort Studentcentrum

10 Inledning Vi presenterar oss Uppföljning från 2007 Förberedelser inför summering och utvärdering Gruppdiskussioner utifrån BTH:s Forsknings- och utbildningsstrategi 2009 – 2012 SA-möte

11 Utvärdering Programmets upplägg1 2 3 4 5 Stufvenäs1 2 3 4 5 Helhetsintryck1 2 3 4 5 Bästa programpunkt…………………………….............. Övrigt……………………………………… ……………………………………………………………………… Lämnas tisdag 12 maj kl. 15:00

12 Summering Nämn tre saker som just Du kan bidra med för att förbättra studieadministrationen på BTH (Relatera gärna till Forsknings- och utbildningsstrategi 2009 -2012) 1…………………………………………………………………… 2……………………………………………………………………. 3……………………………………………………………………. Lämnas tisdag 12 maj kl. 14:00

13 Inledning Vi presenterar oss Uppföljning från 2007 Förberedelser inför summering och utvärdering Gruppdiskussioner utifrån BTH:s Forsknings- och utbildningsstrategi 2009 – 2012 SA-möte

14 Gruppdiskussion Ur Målen i Forsknings- och utbildningsstrategi 2009 – 2012 Attraktiv studiemiljö och arbetsplats: BTH skall vara en attraktiv arbetsplats med en kultur som genomsyras av innovation, utveckling, lärande, engagemang, hjärna, hjärta, hand och humor. Professionell organisation: BTH skall ha en effektiv och professionell stödjande organisation för kärnverksamheterna utbildning och forskning.

15 Gruppdiskussion Vad betyder nyckelorden för Er? Välj några som ni tycker BTH är särskilt ”bra” på. Attraktiv studiemiljö och arbetsplats Innovation Utveckling Lärande Engagemang Hjärna Hjärta Hand Humor Professionell organisation Effektiv Professionell Stödjande

16 Inledning Vi presenterar oss Uppföljning från 2007 Förberedelser inför summering och utvärdering Gruppdiskussioner utifrån BTH:s Forsknings- och utbildningsstrategi 2009 – 2012 SA-möte

17 SA-möte (max 30 min.) Nyheter i Ladok, KursInfo, NyA Testperson i Ladok Vårantagningen VT10 Anstånd med studiestart (Hänvisning till webb) Fria studentresor (Nytt avtal) Bemanning under sommaren (Schema) Gruppmail till studenter (ort, distans, campus, termin – BSK) Redovisning av söktryck till HT09

18 Antal sökande totalt till BTH i antagningsomgångarna HT2006 – HT2009 (Program) +35% Sökande till fristående kurser ökar 18%

19 Antal förstahandssökande till BTH i antagningsomgångarna HT2007 – HT2009 (Program nivåindelat)

20 Antal campus/distans bland förstahandssökande till program HT2007 - HT2009

21 Utveckling av antal helårsstudenter 1999 till 2008

22 Totalt antal utländska studenter per kalenderår. Ca ¾ är studenter på något program, främst masterprogram eller magisterprogram

23 Utveckling av antal svenska studenter på programutbildningar 1993 till 2008

24 Utveckling av andel utländska studenter på program från 1993 till 2008

25 LUNCH

26 Förväntade deltagare Problem: Den grupp som förväntas delta i undervisningen skiljer sig ”mycket” från den grupp som faktiskt gör det. Det betyder alltså att det nära inpå kursstarten tillkommer nya deltagare samtidigt som andra förväntade ”försvinner”. Kartläggning och gruppdiskussioner Vilka ”administrativa studentgrupper” finns? (Definierar vi som att alla i gruppen hanteras på samma sätt från ansökan till registrering) För varje grupp: Hur långt innan kursstart väljer de att delta i kursen? Hur långt innan kursstart kommer de in i Ladok? Om de ångrar sig, hur fångar vi upp det? Uppskatta hur stor del av personerna i gruppen som ångrar sig. Diskutera orsaker till att de ångrar sig. Diskutera åtgärder som kan leda till att de som ångrar sig blir färre. Grupparbete 30 min och gemensam sammanställning 30 min

27 Nya registreringsrutiner Bakgrund BTH har ovanligt låg genomsnittlig prestationsgrad = HPR/HST. BTH 70% - Genomsnitt för alla U/H är 80%. Ledningen har satt som mål att nå 80% fram till 2012. Endast 75% av alla registreringar leder till något resultat. Åtgärderna ska Leda till att aktiva studenter är registrerade och att inaktiva studenter (efter 3v) inte är registrerade. Treveckorsupprop ska alltså införas in någon form. Ge förbättrade möjligheter så att andra åtgärder som syftar till att förbättra prestationsgraden, kan sättas in i rätt tid mot rätt grupp av studenter. Så långt möjligt vara generella och tillämpbara på alla studenter. Det är dock fokus på ”rutiner för avregistrering av programstudenter” i uppdraget. Kunna tillämpas inför kursstart 31 augusti. Lämnas som ett förslag till Högskoleledningen den 20 maj. Grupparbete 30 min och sammanställning av förslag 30 min Exempel på åtgärder som kan diskuteras: Obligatoriska kursmoment i början.

28 KAFFE Martin Jacobsson Margareta Ahlström Fri tid Middag kl. 19:00

29 VESSA Vårt Eget SystemStöd för Ansökningar Varför? Myndighetsbeslut (regleras i bl.a. HF & Myndighetsförordningen) HSV:s granskningar Statistik (nödvändig bl.a. för förbättringsprocesserna) Rättsäkerheten (Rättvisa – Information – Regelverk – Överklagande) Antal ärenden som ska hanteras har ökat dramatiskt de senaste åren Antal studenter har ökat med 50% de senaste 5 åren Spar tid genom enklare hantering

30 VESSA Vårt Eget SystemStöd för Ansökningar Några grundteser: Inga pappersblanketter Mycket svagt processtöd Mycket stark processdokumentation All personal på BTH kan vara handläggare/beslutsfattare Handläggare kan fatta beslut i annans namn Sökande följer ärendet och läser/tar del av beslutet på webben Successivt införande Handläggargränssnitt endast på svenska All text som riktar sig mot den sökande är alltid både på svenska och engelska. Notifieringar via mail till sökande och handläggare

31 VESSA Vårt Eget SystemStöd för Ansökningar

32 VESSA Vårt Eget SystemStöd för Ansökningar Ärenden Antagningsrelaterade (I NyA hanteras förstagångsantagningar) Anstånd med studiestart Antagning till senare del av utbildningsprogram Reell kompetens Parallelläsning Byte av program Studieuppehåll Omregistrering Uppflyttning till nästa årskurs Överklaganden

33 VESSA Vårt Eget SystemStöd för Ansökningar Ärenden Examensrelaterade Examensbevis Kursbevis Tillgodoräknanden Tentera på annan ort Omprövning av betyg Överklaganden Övrigt ……….

34 Summering


Ladda ner ppt "Blekinge Tekniska Högskola. Carl-Axel Hageskog Kapten för det svenska Davis cup-laget mellan 1985 och 2002. 5 av Sveriges vinster i denna turnering."

Liknande presentationer


Google-annonser