Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjuka Hus psykologiska effekter Elena Frödin Mariette Sylvan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjuka Hus psykologiska effekter Elena Frödin Mariette Sylvan."— Presentationens avskrift:

1 Sjuka Hus psykologiska effekter Elena Frödin Mariette Sylvan

2 Förändringar i bygg- & fastighetssektorn  Luftomsättningen minskat i byggnader, mer täta  Nya, tidigare okända byggmaterial är okända  Bristande underhåll, skötsel och drift av ventilationsproblem Massmedia Kvinnor - kinkiga?  ”Hysteriska kärringar”

3 Vår inriktning Kan psykologiska faktorer vara orsaken till SBS- problem? Behöver man ta hänsyn till psykiska och sociala faktorer när man undersöker inomhusklimat? Hur kan man inkludera psykologiska faktorer i studier av inomhusklimat och inte bara fysiska faktorer?

4 Psykiska och sociala faktorer Motivation Personlighet Socialt stöd Mental belastning Ledarskap Hälsa och välmående

5 Definition av sjuka hus ”Med sjuka hus avses hus med sådana brister som har samband med byggnadens utförande, drift, brukande och/eller underhåll, vilket leder till besvär och hälsorisker hos människor som vistas i byggnaden.” (SOU 1989:76)

6 Symtom Ögon-, näsa-, halsirritation Känsla av torra slemhinnor och hud Hudrodnad Mental trötthet Huvudvärk, hög frekvens av luftvägsinfektioner och hosta Heshet, pipande andning, klåda och ospecifik överkänslighet Illamående och yrhetskänsla (WHO 1983)

7 De fyra elementen IAQ: indoor air quality HVAC: heating, ventilation and air conditioning systems

8 Forskningsmodeller Förhållningssätt till forskningen Tre tillvägagångssätt Förhållande mellan sociala, psykologiska och fysiska faktorer

9 Modeller Sociala och psykologiska faktorer Fysiska faktorer Individers hälsa Sociala och psykologiska faktorer Individers hälsa Omvärlds- förhållanden Individers hälsa Fysiska och/eller sociala/psykologiska faktorer

10 Undersökningsverktyg av ohälsa i inomhusmiljö Örebroenkäten utvecklades mellan 1985-89. Arbetarnas upplevelser och erfarenhet Kompletteringsfrågor

11 Örebroenkäten - blanketterna

12

13 Örebroenkäten - rosorna

14

15

16 Kan psykologiska faktorer vara orsaken till SBS-problem? Orsak-verkan sambanden inom SBS är osäkra. Psykiska och sociala problem indikerar ökad risk för SBS-problem Personlighet och livsstil spelar roll för hur mycket problem man rapporterar i undersökningen.

17 Behöver man ta hänsyn till psykiska och sociala faktorer när man undersöker inomhusklimat? Vad händer om man inte tar hänsyn till dessa faktorer? Långsiktiga besvär Viktiga detaljer hos individen utelämnas i studierna

18 Resultat från en tidig studie

19 Det svarta området representerar förekomst av symptom som rapporterades från första våning. De gråa markerade område är symptom som anses vara relaterade till arbetsplatsen.

20 Hur kan man inkludera psykologiska faktorer i studier av inomhusklimat och inte bara fysiska faktorer? Örebroenkät Fyra element-modellen Saknar individnivå (personlighet och livsstil)

21 Örebroenkäten - rosorna

22 Hur kan man inkludera psykologiska faktorer i studier av inomhusklimat och inte bara fysiska faktorer? Örebroenkät Fyra element-modellen Saknar individnivå (personlighet och livsstil)

23 De fyra elementen

24 Elena Frödin Mariette Sylvan Tack för eran uppmärksamhet!

25 Diskussionsfråga…. Svårt att ta fram orsak-verkan. Ändå måste man behandla individen i ett tidigt skede för att inte problemen ska bli väldigt långvariga och svåra att bota. Hur ska man lösa detta problem? Kan vi påverka varandra till att tycka att miljön är dålig och att vi blir sjuka av det? Ju mer vi undersöker hittar vi orsak-verkan-samband mellan fler och fler specifika SBS-problem och ser många gånger att de inte beror på alla fyra elementen utan bara några av dem. Problemet sorteras då helt plötsligt in under en av de andra närrelaterade sjukdomskategorierna. Kommer detta att fortsätta tills alla problem är lösta och få SBS-sjukan att försvinna som sjukdomskategori eller kommer vi hitta problem som verkligen beror på alla elementen?


Ladda ner ppt "Sjuka Hus psykologiska effekter Elena Frödin Mariette Sylvan."

Liknande presentationer


Google-annonser