Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Synergier mellan första generationens biodrivmedel – ett forskningsprojekt i samverkan Jenny Ivner Mats Eklund, Niclas Svensson, Michael Martin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Synergier mellan första generationens biodrivmedel – ett forskningsprojekt i samverkan Jenny Ivner Mats Eklund, Niclas Svensson, Michael Martin."— Presentationens avskrift:

1 Synergier mellan första generationens biodrivmedel – ett forskningsprojekt i samverkan Jenny Ivner Mats Eklund, Niclas Svensson, Michael Martin

2 Projektet Samverkan mellan 4(5) organisationer –Linköpings universitet –Ageratec AB –Agroetanol –Tekniska Verken (Svensk Biogas) Finansierat av Formas –Medfinansiering från andra projekt (LiU) –Medfinansiering i form av egen insats (företagen) –Ny finansiering via spin-off projekt

3 Projektet Identify/ Innovate Develop Evaluate Kartlägga nuläget Praktiska fall Litteratur Utvecklasystemidéer Koncept Metoder Utvärdera Miljöprestanda Genomförbarhet Ekonomiska konsekvenser Organisatoriska konsekvenser TEORI Synergier för förbättrad miljöprestanda för första generationens biodrivmedel Nya synergier Förutsättningar förgenomförande?

4 Aktiviteter Litteraturgenomgång Workshops med företagen Brainstorming om synergier Genomförbarhet 1 (diskussion kring olika case) Genomförbarhet 2 (diskussion kring olika case) Miljöprestanda (vilka data finns och hur kommuniceras miljöprestanda?) Analyser Publicering

5 Resultat Det behöver inte vara konkurrens mellan biogas, biodiesel och bioetanol - man kan komplettera och stärka varandra Det finns många, nya intressanta spår för utveckling i regionen –Gemensam infrastruktur –Utnyttjande av koldioxid –Vidareförädling av restprodukter Många hinder och obeprövad mark…

6 Biodrivmedel i symbios Drank Gemensam luktreduktion Glycerol Fettfraktion Foder Befintligt flöde Tänkbart flöde

7 Andra resultat Ny undervisning Nytt kursupplägg, skarpa projekt, nya gästföreläsare Exjobb (5 pågående, 5 avslutade) Kombinerad produktion av biogas och biodiesel på gårdsnivå – en investeringsbedömning ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv (Tolefors gård) Improving Environmental Performance of Biofuel Production Systems through Biogas Integration LCA för utsläpp från Östgötatrafikens bussar Fallstudie av Nordictecs biodieselanläggning på Händelö Spinoff-projekt (>4 st) Biodiesel från lokalproducerad rapsolja vs importerad raps- eller fiskolja (Tolefors Gård) Biogasproduktion och distribution – prognos för Sverige (Pencraft Services AB)

8 Mingla, prata, umgås och var kreativa! Vi finns här för er


Ladda ner ppt "Synergier mellan första generationens biodrivmedel – ett forskningsprojekt i samverkan Jenny Ivner Mats Eklund, Niclas Svensson, Michael Martin."

Liknande presentationer


Google-annonser