Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psyko-socialt åldrande Institutionen för omvårdnad Lunds universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psyko-socialt åldrande Institutionen för omvårdnad Lunds universitet"— Presentationens avskrift:

1 Psyko-socialt åldrande Institutionen för omvårdnad Lunds universitet
Människans utveckling Minnets olika mekanismer Åldrandet som process

2 Exempel på vår särart genom årtusendena
Köttätare som jagar Tillverkar redskap Lever i par-förhållanden Eftertanke och reflektion Språket

3 Mänskliga reaktionsmönster
1. Moral och moralsystem 2. Empati 3. Sympati 4. Sociala regler och normer

4 Cerebral Cortex

5 Åldrandets villkor 1. Ålder 2. Utveckling 3. Förändring

6 Dimensioner på kognitiv förmåga
1. Verbal förståelse 2. Språkligt flöde 3. Perceptuell snabbhet 4. Resonerande/logisk förmåga 5. Numerisk förmåga 6. Spatial förmåga 7. Minnesförmåga

7 Miljöfaktorer av betydelse för intelligensen
1. Psykisk sjukdom 2. Stressfaktorer 3. Drogmissbruk 4. Social tillhörighet 5. Utbildning

8 IQ - Ett kontroversiellt begrepp
Kön Etnicitet

9 Andra faktorer betydelsefulla för den kognitiva förmågan
1. Lokalsinne 2. Intuition 3. Social förmåga 4. Händighet 5. Musikalitet 6. Empatisk förmåga

10 Olika begrepp i forskning om åldrandet
1. Tvärsnittsstudier 2. Longitudinella studier 3. Kohorteffekter 4. Signifikans

11 Normalfördelning

12 Att mäta primära mentala förmågor Seattle Longitudinal Study
1. Verbal mening 2. Spatial orientering 3. Induktivt resonemang 4. Siffror 5. Ordflöde

13 Psykisk ohälsa hos äldre över 65 år
Män Kvinnor Ångest % % Depression % % Kognitiva problem 50% % Demens (95 år ) % %

14 Tillfredsställelse med
Åldrande Personlig läggning Mental hälsa Arbete Tonår Livet som man levt det Livet som man minns det Skoltiden Barndomen

15 Situationella faktorer
Hantering av stress Situationella faktorer Individens personlighet Händelse Den sociala miljön

16 Typer av stressorer Generella huvudförändringar
Individuella huvudförändringar Kroniska stressorer Dagliga förtretligheter

17 Signifikanta livshändelser
1. Make/Makas död 2. Skilsmässa 3. Makars separation 4. Fängelsestraff 5. Nära anhörigs död 6. Personlig skada eller sjukdom 7. Att ingå äktenskap 8. Blivit uppsagd från sitt arbete 9. Makars återförening efter separation 10. Pensionering 24. Bråk med släkten 27. Börjar/slutar utbildning 32. Flytta 40. Större förändring av matvanor 42. Julfirande

18 Konflikthantering = Coping
Reaktion Hantering Utveckling I sociala livet Inom individen Fight or Flight Positiv stress Negativ stress Medveten - Omedveten Akut eller kronisk

19 Life-Span changes (Paul Baltes)
Biological Life-Span Cognitive Development Psycho-social

20 Samverkande krafter för människans utveckling
1. Multidimensionella krafter – endogena och exogena faktorer 2. Multidirektionella krafter – ökande och minskande faktorer (self regulation)

21 Utveckling av multidirektionella krafter
Vinst – Förlust

22 Brain Plasticity in Cognitive Decline
Neuronal Plasticity Cognitive Plasticity

23 Gerotranscendensens 3 dimensioner (L. Tornstam)
Kosmiska dimensionen Jaget Personliga och sociala relationer

24 Gerotranscendensens praktiska dimension
Mindre självupptagen – mer selektiv Samhörighet Enskildhet

25 Gerotranscendensens utvecklingsmönster
Utveckling mot Gerotrancsendens Kosmisk trancsendens Ökat behov av enskildhet Ökad samhörighet med tidigare generationer Svävande tidsuppfattning Ökande självacceptans

26 Faktorer som påverkar känslan av samhörighet positivt hos äldre
Kön Bostadsförhållande Statusfaktorer Aktivt liv

27 Våra minnesprocesser 1. Det förflutna 2. Det nuvarande 3. Framtiden

28 Minnets arbetssystem 1. Inkodning 2. Lagring 3. Återhämtning

29 Minnets struktur Long-Term memory Short-Term (working) Sensory memory
Repetition Long-Term memory Short-Term (working) memory Sensory memory Auditive stimuli Sensory input Visual stimuli Visual register Auditory register Sensory register

30 Typer av kodning i kortidsminnet
1. Visuell kodning 2. Fonologisk kodning 3. Semantisk kodning 4. Motorisk kodning

31 Memorera dessa bokstäver
ATTEDASÄLNAKGAJ

32 Försök memorera dessa siffror

33 Chunking

34 Arbetsminnets komponenter
1. Auditivt arbetsminne 2. Visio-spatialt arbetsminne 3. Central-exekutivt arbetsminne

35 Långtidsminnets organisation
Long-Term memory Declarative Non-declarative Explicit Implicit Semantic Episodic Procedural Perceptual memory memory memory memory Facts personally Skills-motor Recognition general experienced and cognitive Priming knowledge events

36 Prediktorer för minnets funktion i åldrandet
1. Ålder 2. Kön 3 Gener

37 Short-term Memory performance in Aging
9 8 7 6 5 4 3 10 år 20-30 år 40-50 år 60-70 år 80-90 år

38 Semantic Memory Performance in Aging
45 40 35 30 25 Ordförråd 20 15 10 5 60-70 år 10 år 20-30 år 40-50 år 80-90 år

39 Episodic Memory Performance in Aging
30 25 20 15 10 5 10 år 20-30 år 40-50 år 60-70 år 80-90 år

40 Kan man träna minnet?

41 Demenssjukdomar i populationen
Ålder Prevalens 50-59 år ,1 % 60-64 år ,7 % 65-69 år ,4 % 70-74 år ,8 % 75-79 år ,6 % 80-84 år ,2 % 85-89 år ,4 % 90-94 år ,3 % > 95 år ca 50 %

42 Bemötandet Säg inte Säg hellre Vad är det för dag idag? Idag är det måndagen den 24 september Vem har namnsdag idag? Idag har Olga namnsdag. Nu får du besök! Nu är det eftermiddag och Stina, din yngsta dotter, kommer på besök. Nu skall du äta Nu är det lördag, Anna, och klockan är nio och vi skall äta frukost

43 För att uppnå optimal funktionsförmåga är den fysiska miljön viktig.
1. Möblemang 2. Lugn miljö 3. Färgsättning 4. Associativa ting 5. Den yttre miljön

44 Faktorer som befrämjar det goda åldrandet
1. Ett socialt nätverk 2. Att vara gift eller leva i ett par-förhållande 3. Humor 4. Adaptionsförmåga 5. Att äta bra-motionera-inte röka 6. Att läsa och lära sig nya saker


Ladda ner ppt "Psyko-socialt åldrande Institutionen för omvårdnad Lunds universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser