Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psyko-socialt åldrande Institutionen för omvårdnad Lunds universitet Människans utveckling Minnets olika mekanismer Åldrandet som process Människans utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psyko-socialt åldrande Institutionen för omvårdnad Lunds universitet Människans utveckling Minnets olika mekanismer Åldrandet som process Människans utveckling."— Presentationens avskrift:

1 Psyko-socialt åldrande Institutionen för omvårdnad Lunds universitet Människans utveckling Minnets olika mekanismer Åldrandet som process Människans utveckling Minnets olika mekanismer Åldrandet som process

2 Exempel på vår särart genom årtusendena Köttätare som jagar Tillverkar redskap Lever i par-förhållanden Eftertanke och reflektion Språket Köttätare som jagar Tillverkar redskap Lever i par-förhållanden Eftertanke och reflektion Språket

3 Mänskliga reaktionsmönster 1. Moral och moralsystem 2. Empati 3. Sympati 4. Sociala regler och normer 1. Moral och moralsystem 2. Empati 3. Sympati 4. Sociala regler och normer

4 Cerebral Cortex

5 Åldrandets villkor 1. Ålder 2. Utveckling 3. Förändring 1. Ålder 2. Utveckling 3. Förändring

6 Dimensioner på kognitiv förmåga 1. Verbal förståelse 2. Språkligt flöde 3. Perceptuell snabbhet 4. Resonerande/logisk förmåga 5. Numerisk förmåga 6. Spatial förmåga 7. Minnesförmåga 1. Verbal förståelse 2. Språkligt flöde 3. Perceptuell snabbhet 4. Resonerande/logisk förmåga 5. Numerisk förmåga 6. Spatial förmåga 7. Minnesförmåga

7 Miljöfaktorer av betydelse för intelligensen 1. Psykisk sjukdom 2. Stressfaktorer 3. Drogmissbruk 4. Social tillhörighet 5. Utbildning 1. Psykisk sjukdom 2. Stressfaktorer 3. Drogmissbruk 4. Social tillhörighet 5. Utbildning

8 IQ - Ett kontroversiellt begrepp Kön Etnicitet Kön Etnicitet

9 Andra faktorer betydelsefulla för den kognitiva förmågan 1. Lokalsinne 2. Intuition 3. Social förmåga 4. Händighet 5. Musikalitet 6. Empatisk förmåga 1. Lokalsinne 2. Intuition 3. Social förmåga 4. Händighet 5. Musikalitet 6. Empatisk förmåga

10 Olika begrepp i forskning om åldrandet 1. Tvärsnittsstudier 2. Longitudinella studier 3. Kohorteffekter 4. Signifikans 1. Tvärsnittsstudier 2. Longitudinella studier 3. Kohorteffekter 4. Signifikans

11 Normalfördelning

12 Att mäta primära mentala förmågor Seattle Longitudinal Study 1. Verbal mening 2. Spatial orientering 3. Induktivt resonemang 4. Siffror 5. Ordflöde 1. Verbal mening 2. Spatial orientering 3. Induktivt resonemang 4. Siffror 5. Ordflöde

13 Psykisk ohälsa hos äldre över 65 år Män Kvinnor Ångest 14% 27% Depression 15% 20% Kognitiva problem 50% 40% Demens (95 år ) 37% 56% Män Kvinnor Ångest 14% 27% Depression 15% 20% Kognitiva problem 50% 40% Demens (95 år ) 37% 56%

14 Tillfredsställelse med Personlig läggning Mental hälsa Åldrande Arbete Tonår Skoltiden Barndomen Livet som man levt det Livet som man minns det

15 Hantering av stress Situationella faktorer Individens personlighet Den sociala miljön Händelse

16 Typer av stressorer Generella huvudförändringar Individuella huvudförändringar Kroniska stressorer Dagliga förtretligheter Generella huvudförändringar Individuella huvudförändringar Kroniska stressorer Dagliga förtretligheter

17 Signifikanta livshändelser 1. Make/Makas död 2. Skilsmässa 3. Makars separation 4. Fängelsestraff 5. Nära anhörigs död 6. Personlig skada eller sjukdom 7. Att ingå äktenskap 8. Blivit uppsagd från sitt arbete 9. Makars återförening efter separation 10. Pensionering 24. Bråk med släkten 27. Börjar/slutar utbildning 32. Flytta 40. Större förändring av matvanor 42. Julfirande 1. Make/Makas död 2. Skilsmässa 3. Makars separation 4. Fängelsestraff 5. Nära anhörigs död 6. Personlig skada eller sjukdom 7. Att ingå äktenskap 8. Blivit uppsagd från sitt arbete 9. Makars återförening efter separation 10. Pensionering 24. Bråk med släkten 27. Börjar/slutar utbildning 32. Flytta 40. Större förändring av matvanor 42. Julfirande

18 Konflikthantering = Coping KonfliktReaktionUtveckling I sociala livet Inom individen Medveten - Omedveten Akut eller kronisk Fight or FlightPositiv stress Negativ stress Hantering

19 Life-Span changes (Paul Baltes) Biological Life-Span Cognitive Development Psycho-social Biological Life-Span Cognitive Development Psycho-social

20 Samverkande krafter för människans utveckling 1. Multidimensionella krafter – endogena och exogena faktorer 2. Multidirektionella krafter – ökande och minskande faktorer (self regulation) 1. Multidimensionella krafter – endogena och exogena faktorer 2. Multidirektionella krafter – ökande och minskande faktorer (self regulation)

21 Utveckling av multidirektionella krafter Vinst – Förlust

22 Brain Plasticity in Cognitive Decline Neuronal Plasticity Cognitive Plasticity Neuronal Plasticity Cognitive Plasticity

23 Gerotranscendensens 3 dimensioner (L. Tornstam)  Kosmiska dimensionen  Jaget  Personliga och sociala relationer  Kosmiska dimensionen  Jaget  Personliga och sociala relationer

24 Gerotranscendensens praktiska dimension  Mindre självupptagen – mer selektiv  Samhörighet  Enskildhet  Mindre självupptagen – mer selektiv  Samhörighet  Enskildhet

25 Gerotranscendensens utvecklingsmönster  Utveckling mot Gerotrancsendens  Kosmisk trancsendens  Ökat behov av enskildhet  Ökad samhörighet med tidigare generationer  Svävande tidsuppfattning  Ökande självacceptans  Utveckling mot Gerotrancsendens  Kosmisk trancsendens  Ökat behov av enskildhet  Ökad samhörighet med tidigare generationer  Svävande tidsuppfattning  Ökande självacceptans

26 Faktorer som påverkar känslan av samhörighet positivt hos äldre Kön Bostadsförhållande Statusfaktorer Aktivt liv Kön Bostadsförhållande Statusfaktorer Aktivt liv

27 Våra minnesprocesser 1. Det förflutna 2. Det nuvarande 3. Framtiden 1. Det förflutna 2. Det nuvarande 3. Framtiden

28 Minnets arbetssystem 1. Inkodning 2. Lagring 3. Återhämtning

29 Minnets struktur Sensorymemory Short-Term(working)memory Sensory input Long-Termmemory Repetition Auditive stimuli Visual stimuli Visual register Visual register Auditory register Auditory register Sensory register Sensory register

30 Typer av kodning i kortidsminnet 1. Visuell kodning 2. Fonologisk kodning 3. Semantisk kodning 4. Motorisk kodning 1. Visuell kodning 2. Fonologisk kodning 3. Semantisk kodning 4. Motorisk kodning

31 Memorera dessa bokstäver ATTEDASÄLNAKGAJ

32 Försök memorera dessa siffror 2631121947

33 Chunking 26 31 12 19 47

34 Arbetsminnets komponenter 1. Auditivt arbetsminne 2. Visio-spatialt arbetsminne 3. Central-exekutivt arbetsminne 1. Auditivt arbetsminne 2. Visio-spatialt arbetsminne 3. Central-exekutivt arbetsminne

35 Långtidsminnets organisation Long-Term memory Declarative Non-declarative Explicit Implicit Semantic Episodic Procedural Perceptual memory memory Facts- personally Skills-motor Recognition general experienced and cognitive Priming knowledge events Long-Term memory Declarative Non-declarative Explicit Implicit Semantic Episodic Procedural Perceptual memory memory Facts- personally Skills-motor Recognition general experienced and cognitive Priming knowledge events

36 Prediktorer för minnets funktion i åldrandet 1. Ålder 2. Kön 3 Gener 1. Ålder 2. Kön 3 Gener

37 Short-term Memory performance in Aging 3 4 5 6 7 8 9 10 år20-30 år40-50 år60-70 år80-90 år     

38 Semantic Memory Performance in Aging Ordförråd   10  15  20 30  35 10 år 20-30 år40-50 år 60-70 år 80-90 år     0 5 40 45 25

39 Episodic Memory Performance in Aging 0 5 10 15 20 25 30  10 år20-30 år40-50 år60-70 år80-90 år    

40 Kan man träna minnet?

41 Demenssjukdomar i populationen Ålder Prevalens 50-59 år 0,1 % 60-64 år 0,7 % 65-69 år 1,4 % 70-74 år 2,8 % 75-79 år 5,6 % 80-84 år 11,2 % 85-89 år 24,4 % 90-94 år 48,3 % > 95 år ca 50 %

42 Bemötandet Säg inte Säg hellre  Vad är det för dag idag? Idag är det måndagen den 24 september  Vem har namnsdag idag? Idag har Olga namnsdag.  Nu får du besök! Nu är det eftermiddag och Stina, din yngsta dotter, kommer på besök.  Nu skall du äta Nu är det lördag, Anna, och klockan är nio och vi skall äta frukost Säg inte Säg hellre  Vad är det för dag idag? Idag är det måndagen den 24 september  Vem har namnsdag idag? Idag har Olga namnsdag.  Nu får du besök! Nu är det eftermiddag och Stina, din yngsta dotter, kommer på besök.  Nu skall du äta Nu är det lördag, Anna, och klockan är nio och vi skall äta frukost

43 För att uppnå optimal funktionsförmåga är den fysiska miljön viktig. 1. Möblemang 2. Lugn miljö 3. Färgsättning 4. Associativa ting 5. Den yttre miljön 1. Möblemang 2. Lugn miljö 3. Färgsättning 4. Associativa ting 5. Den yttre miljön

44 Faktorer som befrämjar det goda åldrandet 1. Ett socialt nätverk 2. Att vara gift eller leva i ett par-förhållande 2. Att vara gift eller leva i ett par-förhållande 3. Humor 3. Humor 4. Adaptionsförmåga 4. Adaptionsförmåga 5. Att äta bra-motionera-inte röka 5. Att äta bra-motionera-inte röka 6. Att läsa och lära sig nya saker 6. Att läsa och lära sig nya saker 1. Ett socialt nätverk 2. Att vara gift eller leva i ett par-förhållande 2. Att vara gift eller leva i ett par-förhållande 3. Humor 3. Humor 4. Adaptionsförmåga 4. Adaptionsförmåga 5. Att äta bra-motionera-inte röka 5. Att äta bra-motionera-inte röka 6. Att läsa och lära sig nya saker 6. Att läsa och lära sig nya saker


Ladda ner ppt "Psyko-socialt åldrande Institutionen för omvårdnad Lunds universitet Människans utveckling Minnets olika mekanismer Åldrandet som process Människans utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser