Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Minskat transportbehov Hämta barnen! Träna! Handla mat Till jobbet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Minskat transportbehov Hämta barnen! Träna! Handla mat Till jobbet."— Presentationens avskrift:

1 Minskat transportbehov Hämta barnen! Träna! Handla mat Till jobbet

2 Hur -undvika att bygga ett framtida samhälle som bygger på bilen som främsta transportmedlet?

3 Antal resor per dag och person för olika färdsätt – kön och ålder, vardag Källa RVU Syd 2007

4 Genomsnittlig reslängd per dag och person för olika färdsätt i km – områdestyp, vardag Källa: RVU Syd 2007

5 God bebyggd miljö delmål 1a Fysisk planering grundas på program och strategier för: Hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas så att transportbehovet minskar och för miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras

6 Kunskap och arbetsmetoder för att beskriva konsekvenser av lokalisering av bostäder, handel, service, verksamheter Behov

7 Ett enkelt verktyg Beräknar mängden biltrafik, kollektivtrafik och gång- cykeltrafik av planerad bostadsbebyggelse För att pröva olika utbyggnadsalternativ För att beskriva konsekvenser av en plan Som grund till politiska beslut

8

9

10

11 Vi vill gärna få in era synpunkter på hur planeringsverktyget fungerar!

12


Ladda ner ppt "Minskat transportbehov Hämta barnen! Träna! Handla mat Till jobbet."

Liknande presentationer


Google-annonser