Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Männisokroppen. Anatomi = uppskärning Skelettet Stommen i kroppen Förutsättning för kroppens rörelse ca 200 ben Ger stöd och stadga åt kroppens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Männisokroppen. Anatomi = uppskärning Skelettet Stommen i kroppen Förutsättning för kroppens rörelse ca 200 ben Ger stöd och stadga åt kroppens."— Presentationens avskrift:

1 Männisokroppen

2 Anatomi = uppskärning

3

4

5

6 Skelettet Stommen i kroppen Förutsättning för kroppens rörelse ca 200 ben Ger stöd och stadga åt kroppens mjukdelar och organ Fäste för muskler = rörelseapparat Röda & vita blodkroppar + depå för kalcium & fosfor ochfosfor

7 Skelettets uppbyggnad Yttre hårt ben, korikalt ben Inre poröst ben, spongiöst ben Benet växer på längden fram till ca 20 årsåldern, då förbenas tillväxtzonerna

8 Aktivitet = blir starkare och kraftigare Inaktivitet = försvagas (skelettet bryts ner) Andra faktorer som påverkar skelettet: kost, vikt, hormoner

9 Lederna Gör att du kan röra kroppsdelar åt olika håll Stötdämpare/fördelar tryck I ryggen: bär upp stora delar av kroppsvikten och skyddar nerver

10 Ledernas Uppbyggnad I kroppen finns olika typer av leder Varje led består av ledkapsel, ledvätska, ledband och brosk Lederna hålls samman av muskler och ledband

11 Aktivitet = brosket blir starkare och tjockare Inaktivitet = Vätskehalten minskar i brosket och det blir tunnare och skörare och mindre tåligt för belastning

12 Musklerna Ca 600 muskler 40-45% av den totala kroppsvikten Möjliggör rörelse Viljestyrda: skelettmuskler Icke viljestyrda: glatta muskler (blodkärl, tarmar mm) Hjärtmuskeln

13 Musklerna är aldrig helt avslappnade - tonus Tonus ökar vid smärta/nervositet Vid rörelse samverkar flera muskler: Musklernas funktion

14 Agonister - parallella muskler, i samma led Synergister - muskler som agonisterna samarbetar med Antagonister - motverkar varandra i samma led

15 Musklernas arbete 1. Dynamiskt: Rörelse sker (koncentrisk/exentriskt). Kan arbeta en längre period tack vare att syre kommer ut till muskelcellerna i läget när muskeln är avspänd. 2. Statiskt: Muskeln är spänd men ingen rörelse sker. Syret får svårt att nå fram till muskelcellerna, mjölksyra bildas och du blir snabbt trött.

16

17

18

19 Mount Everest 8 850m 2003 MENTAL TRÄNING

20 Colorado Springs 2007

21 Mälaren 2005

22 Alperna, Engelberg 2011

23 Colorado Springs ”The Incline” 2007

24 Signal Regementet 2004

25 Colorado Springs Sky Diving 2007

26 Vasaloppen 2006

27 MENTAL TRÄNING BÅG ELLER BLUFF?

28 Vad ä r Mental tr ä ning? Mental tr ä ning ä r ett instrument f ö r f ö r ä ndring och p å verkan p å den egna personen. Den strukturerade Mentala tr ä ningen utvecklades p å 1960-talet av Lars-Eric Unest å hl i dag g ä stprofessor i m å nga universitet runt om i v ä rlden och grundare av Skandinaviska Ledarh ö gskolan i Ö rebro. Varf ö r Mental tr ä ning? Genom att utnyttja kroppens eget ” lugn och ro-program ” kan du l ä ra dig att å terh ä mta dig l ä ttare. D ä rmed b å de m å r och presterar du b ä ttre. Du kommer ocks å att bli mer medveten om kroppens s ä tt att meddela sig och d å st å r d ö rren ö ppen f ö r att du ska kunna genomf ö ra de beteendef ö r ä ndringar som kan bli n ö dv ä ndiga. M å let ä r att ö ka och bibeh å lla livskvaliteten och att fungera v ä l i s å v ä l privatlivet som arbetet. http://www.utbrandhetshjalpen.com/RSE_Dalarna/Presentation.htm

29 Utnyttja din hj ä rnas enorma kapacitet b ä ttre – Att tr ä na mentalt f ö rb ä ttrar koncentrationsf ö rm å gan radikalt. Du f å r ocks å en sund distans till tankar och k ä nslor. Du kan tr ä na p å sv å ra och obehagliga situationer i s ä ker milj ö. Du kan l ä ra dig att snabbt å terh ä mta dig efter en mental urladdning, ett ov ä rderligt verktyg n ä r man m å ste klara alla de krav som st ä lls idag. http://www.utbrandhetshjalpen.com/RSE_Dalarna/Presentation.htm

30 Motarbeta tr ö tthet – Genom att s ä nka den muskul ä ra grundsp ä nningen i kroppen f å r man ny energi och ork. En h ö g muskul ä r grundsp ä nning ä r ofta resultatet av att man varit pressad under en l ä ngre tid. Denna h ö ga grundsp ä nning tar mycket energi och g ö r att man ofta blir tr ö tt och att man presterar s ä mre rent allm ä nt. http://www.utbrandhetshjalpen.com/RSE_Dalarna/Presentation.htm

31 Ö ka sj ä lvf ö rtroendet – Mental tr ä ning ä r ypperligt f ö r den som vill f ö rb ä ttra sj ä lvf ö rtroendet. Vi g å r bland annat igenom hur du uppfattar och bed ö mer sig sj ä lv http://www.utbrandhetshjalpen.com/RSE_Dalarna/Presentation.htm

32 Coacha dig själv L ä r dig en enkel ö vning f ö r att slappna av L ä r dig f ö rst å hur spr å ket styr dina k ä nslor Ta kontroll ö ver din nervositet L ä r dig att hitta och bevara en positiv k ä nsla L ä r dig att hitta och beh å lla flytet (The Flow) L ä r dig att skapa en k ä nsla av sj ä lvf ö rtroende Anv ä nd r ä tt m å ttstock f ö r dina prestationer L ä r dig att radera ut ett misstag och g å vidare L ä r dig att bryta negativa k ä nslor och tillst å nd F ö rb ä ttra din sj ä lvbild 100% fokusering n ä r det g ä ller http://www.stefanpettersson.se/tipsrad.shtml

33 HUR GÖR DU?

34 ERGONOMI Ergonomi betyder l ä ran om anpassning av arbete och milj ö till m ä nniskans behov och f ö ruts ä ttningar.

35 ERGONOMI Hur jobbar du ergonomiskt när du TRÄNAR på gymmet/löpspåret… (annan träning)

36 yondt.wordpress.com


Ladda ner ppt "Männisokroppen. Anatomi = uppskärning Skelettet Stommen i kroppen Förutsättning för kroppens rörelse ca 200 ben Ger stöd och stadga åt kroppens."

Liknande presentationer


Google-annonser