Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mount Everest 8 850m 2003. Colorado Springs 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mount Everest 8 850m 2003. Colorado Springs 2007."— Presentationens avskrift:

1 Mount Everest 8 850m 2003

2 Colorado Springs 2007

3 Mälaren 2005

4 Alperna, Engelberg 2011

5 Colorado Springs ”The Incline” 2007

6 Signal Regementet 2004

7 Colorado Springs Sky Diving 2007

8 Vasaloppen 2006

9 MENTAL TRÄNING BÅG ELLER BLUFF?

10 Vad ä r Mental tr ä ning? Mental tr ä ning ä r ett instrument f ö r f ö r ä ndring och p å verkan p å den egna personen. Den strukturerade Mentala tr ä ningen utvecklades p å 1960-talet av Lars-Eric Unest å hl i dag g ä stprofessor i m å nga universitet runt om i v ä rlden och grundare av Skandinaviska Ledarh ö gskolan i Ö rebro. Varf ö r Mental tr ä ning? Genom att utnyttja kroppens eget ” lugn och ro-program ” kan du l ä ra dig att å terh ä mta dig l ä ttare. D ä rmed b å de m å r och presterar du b ä ttre. Du kommer ocks å att bli mer medveten om kroppens s ä tt att meddela sig och d å st å r d ö rren ö ppen f ö r att du ska kunna genomf ö ra de beteendef ö r ä ndringar som kan bli n ö dv ä ndiga. M å let ä r att ö ka och bibeh å lla livskvaliteten och att fungera v ä l i s å v ä l privatlivet som arbetet. http://www.utbrandhetshjalpen.com/RSE_Dalarna/Presentation.htm

11 Utnyttja din hj ä rnas enorma kapacitet b ä ttre – Att tr ä na mentalt f ö rb ä ttrar koncentrationsf ö rm å gan radikalt. Du f å r ocks å en sund distans till tankar och k ä nslor. Du kan tr ä na p å sv å ra och obehagliga situationer i s ä ker milj ö. Du kan l ä ra dig att snabbt å terh ä mta dig efter en mental urladdning, ett ov ä rderligt verktyg n ä r man m å ste klara alla de krav som st ä lls idag. http://www.utbrandhetshjalpen.com/RSE_Dalarna/Presentation.htm

12 Motarbeta tr ö tthet – Genom att s ä nka den muskul ä ra grundsp ä nningen i kroppen f å r man ny energi och ork. En h ö g muskul ä r grundsp ä nning ä r ofta resultatet av att man varit pressad under en l ä ngre tid. Denna h ö ga grundsp ä nning tar mycket energi och g ö r att man ofta blir tr ö tt och att man presterar s ä mre rent allm ä nt. http://www.utbrandhetshjalpen.com/RSE_Dalarna/Presentation.htm

13 Ö ka sj ä lvf ö rtroendet – Mental tr ä ning ä r ypperligt f ö r den som vill f ö rb ä ttra sj ä lvf ö rtroendet. Vi g å r bland annat igenom hur du uppfattar och bed ö mer sig sj ä lv http://www.utbrandhetshjalpen.com/RSE_Dalarna/Presentation.htm

14 Coacha dig själv Mental coach Stefan Pettersson har skrivit ner några användbara övningar för att visa hur du enkelt kan få dig själv i rätt sinnesstämning. Tips och självhjälp från coachen: Stefans fyra övningar publicerade i Aftonbladet >> L ä r dig en enkel ö vning f ö r att slappna av >> L ä r dig f ö rst å hur spr å ket styr dina k ä nslor >> Ta kontroll ö ver din nervositet >> L ä r dig att hitta och bevara en positiv k ä nsla >>100% fokusering n ä r det g ä ller L ä r dig att hitta och beh å lla flytet (The Flow) >>Varf ö r ä r du olyckling? L ä r dig att skapa en k ä nsla av sj ä lvf ö rtroende >> Anv ä nd r ä tt m å ttstock f ö r dina prestationer >> L ä r dig att radera ut ett misstag och g å vidare >> Ta kontrollen ö ver dina mentala processer >> L ä r dig att bryta negativa k ä nslor och tillst å nd >> F ö rb ä ttra din sj ä lvbild >> Tr ä na mentalt och spela dr ö mgolf >> http://www.stefanpettersson.se/tipsrad.shtml

15 HUR GÖR DU? Alla elitidrottsmän och kvinnor gör olika. Uppgift: -2-3 A4 sidor (times new roman, stl 12, enkelt radavstånd) -Beskriv din mentala träning utifrån DIN idrott -Inlämning senast 7/2 kl. 20.00 till kristina.yondt@arlandagymnasiet.se kristina.yondt@arlandagymnasiet.se (vid sent inlämnande, endast möjlighet till godkänt i detta moment)


Ladda ner ppt "Mount Everest 8 850m 2003. Colorado Springs 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser