Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kristina Yondt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kristina Yondt"— Presentationens avskrift:

1 Kristina Yondt Kristina.yondt@arlandagymnasiet.se www.lpl1208.wordpress.com

2 uppgift 2: du ska h å lla ett motiverande tal under 1min. D ä refter ska du h å lla i en praktisk aktivitet. Redovisning: m å ndag 17/1 (du ska motivera och d ä refter leda en kort ö vning/lek t.ex. pepparkakskull, visk-leken, ö vning du ska anv ä nda under praktiken p å skolan) ……………………………. Uppgift 2.1: fr å ga/intervjua en chef om hur de motiverar sina anst ä llda. Redovisas skriftligt. Maila till Kristina senast 20/1: kort beskrivning av vem du pratade med, vad han/hon har f ö r chefsposition och hur de Motiverar sina anst ä llda.

3 Välkomna till BLOCK 3

4 Vad ä r en ideologi?

5 Uppgift 3: du ska h å lla ett 1min tal till en mindre grupp ur klassen, utifr å n en ideologi. (klasskamraterna gissar ideologin) Du ska ä ven h å lla en kort redovisning om din ideologi. (A3papper) Uppgift 4: skriva kort PM, max 3 sidor, om en ideologi. Vilka starka/svaga sidor har den. Vem/vilka var ledarna? Hur lyckades de f ö ra fram sin ideologi? Hur syntes den? Hur marknadsf ö rdes den?

6 Vad är en ideologi? ” ett m å ngtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, id é historia m.m.; sammanh ä ngande system av id é er och v ä rderingar. Oftast liktydigt med samh ä lls å sk å dning. I statsvetenskapen och i dagligt tal ses de politiska å sk å dningarna som liberalism, socialism och konservatism s å som ideologierna framf ö r andra. ” www.ne.se

7 Ideologi Idéer om hur samhället ska organiseras styras inte styras Hur institutioner ska vara utformade Hur människor ska samarbeta med varandra i vardagen Har en människosyn Uppfattning om människans natur, vad människan behöver Idée om ”det goda samhället” utopi

8 Liberalism Socialism konservatism absolutism Black Panther Party Church of Satan marxism Maoism hårdrock imperialism hinduism livsrum Miljöpartiet De Gröna Nazism feminism humanism islamism konservatism piratideologi utilitarism centerpartiet folkpartiet kristdemokraterna miljöpartiet moderaterna socialdemokraterna vänsterpartiet

9 - Välj en ideologi - leta upp material - börja rita upp väsentlig information på A3papper. (du ska redovisa utifrån pappret) - se uppgiften utifrån ett ledarskapsperspektiv

10 Uppgift 4: -skriva kort PM, max 3 sidor enkelt radavst å nd. times new roman -v ä lj en ideologi. Vilka starka/svaga sidor har den. Vem/vilka var ledarna? Hur lyckades de f ö ra fram sin ideologi? Hur syntes den? Hur marknadsf ö rdes den? Uppgift 3: du ska h å lla ett 1min tal till en mindre grupp ur klassen, utifr å n en ideologi. (klasskamraterna gissar ideologin) Du ska ä ven h å lla en kort redovisning om din ideologi. (A3papper) Redovisas 24/1 Inlämnas via mail senast 21/3 senast 21/3


Ladda ner ppt "Kristina Yondt"

Liknande presentationer


Google-annonser