Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Institutionell och spelteoretisk analys Peter Andersson (kursansvarig), Göran Hägg, Jan Lindvall, Bo Persson, Hans Sjögren Avancerad nivå nationalekonomi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Institutionell och spelteoretisk analys Peter Andersson (kursansvarig), Göran Hägg, Jan Lindvall, Bo Persson, Hans Sjögren Avancerad nivå nationalekonomi."— Presentationens avskrift:

1 Institutionell och spelteoretisk analys Peter Andersson (kursansvarig), Göran Hägg, Jan Lindvall, Bo Persson, Hans Sjögren Avancerad nivå nationalekonomi (730A19) Master i policyanalys (733A55)

2 Institutioner?? En etablerad organisation Byggnaden där en organisation finns (en person?) En vana, praxis eller regel

3 Boken: institutioner Regler med tillhörande sanktioner som kan göra interaktioner (transaktioner) mindre riskfyllda och mer förutsägbara …… System av hierarkiska, av människan tillskapade regler som strukturerar beteende och interaktion i samhället

4 Kursen Grunderna i institutionell och spelteoretisk analys (6 hp) Göran H, Jan L Institutioner och kollektiva dilemman (3 hp) Bosse P Institutionell förändring (3 hp) Hans S Reglerande institutioner (3 hp) Peter A

5 Litteratur Groenewegen (institutionell teori, röd tråd) Carmichael (spelteori) Böcker (North, Ostrom) och artiklar till respektive moment

6 Examination Grunderna i institutionell och spelteoretisk analys 6 hp: Dugga + Seminarium, max 20 poäng, minst 10 poäng för godkänt. Institutioner och kollektiva dilemman 3 hp: Rapport + Seminarium, max 10 poäng, minst 5 poäng för godkänt. Institutionell förändring 3 hp: Rapport + Seminarium, max 10 poäng, minst 5 poäng för godkänt. Reglerande institutioner 3 hp: Rapport + Seminarium, max 10 poäng, minst 5 poäng för godkänt. Poängen i de tre senare momenten sätts på den skriftliga rapporten. Prestationerna på de examinerande seminarierna kan därefter ge plus eller minus 1 poäng vid särskild god respektive svag insats i den muntliga delen.

7 Examination, forts För de som ej godkänns på duggan ges två omduggor. Den som får mindre än 5 poäng på något av de tre senare kursmomenten får komplettera. Ett missat examinerande seminarium resulterar i en skriftlig komplettering. Denna anges i instruktionerna till respektive moment. För sen inlämning av skriftlig uppgift medför en minuspoäng. Om inte alla uppgifter lämnats in inom två veckor efter kursslut anses man underkänd på kursen och får läsa om den vid nästa tillfälle (om inte särskilda skäl såsom sjukdom föreligger). För betyget Godkänt krävs att varje delmoment godkänts samt totalt minst 25 poäng. För betyget Väl godkänt krävs att varje delmoment godkänts samt totalt minst 38 poäng.

8 Betygsättningsskala 10 poäng = Starkt VG 9 poäng = Normalt VG 8 poäng = Svagt VG 7 poäng = Starkt G 6 poäng = Normalt G 5 poäng = Svagt G 1-4 poäng = Underkänt

9 Många aspekter på institutioner Kopplar till många ämnen Informella – formella Formella sanktioner – självreglerande – självutövande Möjliggöra – begränsa Verkar på olika nivåer: allmänna – sektorspecifika – organisationsnivå…

10 Hur kommer spelteorin in? Institutioner är spelets regler. Spelteori är ett analysredskap för att analysera strategiskt beteende inom givna spelregler.

11 Vad får du ut av Douglass North? 1.Vad är budskapet, en kort sammanfattning av hans beskrivning av institutioner. Överensstämmer med bokens? 2.Vad är totalt obegripligt? Anteckna begrepp och resonemang. 3.Intressanta tankar och nya perspektiv! Anteckna nyckelord.

12 North: ”Institutions are the rules of the game in society composed of the formal rules (constitutions, statute and common law, regulations), the informal constraints (norms, conventions and internally devised codes of conduct) and the enforcement characteristics of each”

13 Bush: ”A set of socially prescribed patterns of correlated behaviour”

14 Scott: ”Institutions consist of cognitive, normative and regulative structures and activities that provide stability and meaning to social behavior. Institutions are transported by various carriers – cultures, structures and routines – and they operate at various levels of jurisdiction”


Ladda ner ppt "Institutionell och spelteoretisk analys Peter Andersson (kursansvarig), Göran Hägg, Jan Lindvall, Bo Persson, Hans Sjögren Avancerad nivå nationalekonomi."

Liknande presentationer


Google-annonser