Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Agenda Syftet med projektseminarierna (ca 5 minuter)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Agenda Syftet med projektseminarierna (ca 5 minuter)"— Presentationens avskrift:

0 Projektseminarium 1 Henrik Nehler Linköping

1 Agenda Syftet med projektseminarierna (ca 5 minuter)
Projektseminarium 1 Agenda Syftet med projektseminarierna (ca 5 minuter) ”Opponering/delande av tips” (ca 20 minuter per projekt) Gemensam diskussion och summering på tavlan (ca 30 minuter) Några avslutande tips av Henrik (ca 10 minuter)

2 Syftet med projektseminarierna
Projektseminarium 1 Syftet med projektseminarierna Att ni ska komma igång och kontinuerligt arbeta med projektet Att ni ska koppla veckans kunskapsmassa till det egna projektarbetet (tydligare vid seminarium 2 & 3) Kollektiv handledning – att ni utnyttjar varandras kunskaper (man lär även av att lära ut) Ni får inblick i fler svenska koncerner

3 Att tänka på framöver Strategi Hur har koncern-, affärsområdes- och produktionsstrategierna förändrats under analysperioden? Visa på strategisk förändring över tid – t ex om koncernen har gått i någon riktning under perioden (t ex mot mer synergitänk). Illustrera i diagram! Tänk på förvärv och avyttringar under er analysperiod– hur påverkar det era koncern- och affärsstrategier? Tänk på vilken strategisk nivå ni analyserar! Tex SWOT-analys bör genomföras på affärsområdesnivå Observera att differentiering kontra lågkostnadsstrategi är relativt konkurrenterna i branschen Värdeskapande och konkurrenskraft ska visas relativt konkurrenter Styrning Syfte med styrsystem – påverka beteenden i organisationen så att förutsättningarna för strategiimplementering ökar BSC – observera att nyckeltalen ni väljer ska länka till KFF och vald strategiinriktning Glöm inte styrningen – försök att göra ett gott jobb (även om ni inte har så mycket info). Här finns det en risk att det blir mer av att ”pricka av” kapitel 4 i boken.

4 Mer att tänka på Allmänna rapporttips Viktigaste tipset – modellerna är inte en lag – kan ni tänka vidare och utmana så är det ett plus (verkligheten är mer komplex än en modell) Försök att beskriva vad företagen gör/erhåll en ”känsla” för verksamheten (då blir er analys starkare/trovärdigare) Källor – koncernens hemsida, årsredovisningar, affärspress (DI, affärsvärlden, veckans affärer), databaser (Amadeus i bibliotekets bas & Reuters i börssalen), uppsatser om företaget osv Beskriv gärna branschen – här finns antagligen mer intressanta källor Rapporten ska ej innefatta något teorikapitel – modellerna ska användas – rapporten ska vara en bra analys av era koncerner mha av kursens litteratur. Analysen skall dock inte innefatta allmänt tyckande utan bestå av välmotiverade argument och slutsatser

5 Frågor & Svar


Ladda ner ppt "Agenda Syftet med projektseminarierna (ca 5 minuter)"

Liknande presentationer


Google-annonser