Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S PRÅKHISTORIA OCH G RAMMATIK Svenska VT-15 Åk 6-9.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S PRÅKHISTORIA OCH G RAMMATIK Svenska VT-15 Åk 6-9."— Presentationens avskrift:

1 S PRÅKHISTORIA OCH G RAMMATIK Svenska VT-15 Åk 6-9

2 S PRÅK Nästan alla levande varelser har ett språk. Detta krävs för att kunna kommunicera. Det kan vara kroppsspråk, alltså att man använder kroppen för att visa vad man vill eller menar. Eller det muntliga språket. Där vi med hjälp av olika ljud formar ord. Språk är vårt ultimata sätt att få fram vad vi tycker, känner och vill. Uttrycka känslor och drömmar. Människans språk är det mest avancerade som forskarna stött på.

3 O RD Ord skulle inte finnas om vi inte kommit överens om vilket ord som står för vad. Det hade också varit omöjligt att förstå varandra om vi inte kommit överens om hur det ska låta. Till exempel: Om vi inte kommit överens om att just stol ska kallas stol, kunde de ha fått ett helt annat namn. Kanske öra?

4 S PRÅKFAMILJER Alla språk härstammar från något som kallas språkfamiljer. Alltså, språk som är ”släkt” med varandra. Svenskan härstammar från den indoeuropeiska språkfamiljen. Denna familj är sedan uppdelad i grenar. Svenska hamnar under germanska språk.

5 I NDOEUROPEISKA SPRÅKFAMILJEN

6

7 S VENSK SPRÅKHISTORIA Man kan dela in svenska språkets utveckling i 5 delar. 1. Runsvenska. (800.e.kr.-1225) 2. Fornsvenska. (1225-1526) 3. Äldre nysvenska. (1526-1732) 4. Yngre nysvenska. (1732-1906) 5. Nusvenska (1906-)

8 R UNSVENSKA (800. E. KR.-1225) För länge sedan pratade alla samma språk, urgermanska. Sedan splittrades språket och delades upp i olika dialekter. Det är vid denna splittring som runsvenska uppkom. Runsvenska ör känd för sin skrift, så kallad runskrift. Man har hittat ca 3000 runskrifter från denna tid i Sverige. I sten, berg och trä ristade man in berättelser från krig och resor. Tecknen som användes härstammar från Roms och Greklands alfabet.

9 R UNSKRIFT Runskrift kallas också futhark. Futhark skapades under de första århundradena efter Jesus död. Futharken bestod först av 16 tecken. Senare utvecklades språket till 24 tecken. Dessa var de vanligaste: (Det kunde skilja)

10 R UNSKRIFT Man skrev ofta tecknen i en slinga, eller format som en drake eller orm. Det skiljer sig mycket från vårt sätt att skriva idag. Vissa bokstäver finns inte ens med i futharken. Det kan också vara svårt att tyda, eftersom det ljud vi har bestämt tillhör en bokstav, tillhör i futharken en annan.

11 Ä LDRE URNORDISKA

12 Y NGRE RUNRADEN (V IKINGATIDEN )

13 M EDELTIDA RUNOR

14 S KILLNADER k-runan: även g b-runan: även p f-runan: även v t-runan: även d Andra viktiga förändringar var: ai blev till e Raisa > resa Stain > sten

15 G RIPSHOLMSSTENEN

16 F ORNSVENSKA (1225-1526) Kom efter runsvenska. När Sverige blev kristet ersattes runorna med latinska bokstäver. De första texterna skrivna på fornsvenska var lagtexter. Allra först kom en lista på västgötarnas lagar 1225. Vid mitten av 1300-talet kom den första rikssvenska lagboken "Magnus Erikssons landslag" (Magnus var kung vid detta tillfälle). Det fanns inga regler för hur man skulle stava. Många ord från denna tid togs av grekiskan och latinet. De flesta hade med kristendomen att göra. Till exempel: altare, biskop, klockare, kloster.

17 S KRIFTEN Är inte lika svår att tyda som runsvenskan. De flesta bokstäver liknar de vi använder idag. Man införde fler vokaler för att göra det enklare att läsa. Till exempel: fughl och sokn till foghel och soken. Formsystemet för ordböjningen förenklades, på pluraländelserna "ar" och "ir" hade "r" börjat falla bort.

18 T YSKA INFLUENSER Under denna tid bosatte sig många människor från Tyskland i Sverige särskilt i Stockholm och Göteborg. De allra flesta var köpmän eller hantverkare. De bildade ett förbund som kallas Hansan för tyska köpmän. Tyskan har därför påverkat vårt språk enormt. Ex: Titelord: t.ex. herra (Herr), fru (Frau), greve(Graf). Handel: t.ex. köpa (kaufen), penning (Pfennig). Yrken: t.ex. skomakare(Schuhmacher). Varunamn: t.ex. frukt(Frucht), kryddor(Kräuter). Byggnadskonst: t.ex. mur(Mauer), källare (Keller), skräddare(Schneider)

19 O RDSPRÅK SKRIVET ÅR 1450 Medh lagh skal man land byggia. Nöd brythir lagh. Mange baekkia ok sma göra stora aa. Baetra aer thaeth thrae som boghis, aen thaeth som bristir. Skogh hawir öron, ok mark hawir öghon. Man skal sla jaernith, tha thaeth aer heeth. Baetrae aer een fughil ij haende aen fyre i skoghe.

20 Ä LDRE NYSVENSKA. (1526-1732) Under denna tid (som också kopplas ihop med vasatiden och stormaktstiden) lade grunden för det svenska riksskrift språket. (alltså det officiella skriftliga språket i riket) Saker som påverkade detta var tryckkonsten. Man kunde alltså tillverka fler böcker. Här började man använd ck istället för kk och även bokstäverna å, ä och ö fick en egen plats. De böcker man tryckte var religiösa. Nya testamentet översattes för första gången 1526. Gustav Vasa lät senare trycka hela bibeln i ca 2000 exemplar. Nu fick folket ett gemensamt språk (det i bibeln). Gudstjänsterna började också hållas på svenska. Dock var det fortfarande en uppdelning på språket mellan vardagslivet och kyrkan. Gustav Vasas bibel fanns kvar till ca 1917 (med vissa ändringar).

21 S PRÅKFÖRÄNDRINGAR Under äldre nysvenskans tid låg Sverige ofta i krig. Under kriget mot Tyskland tog Sverige många militära begrepp som låneord. Ex: Korpral, marsch och soldat. Frankrike var ett land som var mycket populärt i denna tid. Landet stod för kultur och rikedom. Sverige fick därifrån ord som parfym och karamell.


Ladda ner ppt "S PRÅKHISTORIA OCH G RAMMATIK Svenska VT-15 Åk 6-9."

Liknande presentationer


Google-annonser